Windows 10 Insider Preview build 14946 přidal automatické zapnutí Wi-Fi

0

Již v minulém týdnu Microsoft vydal další verzi Windows v rámci testovacího programu Windows Insider. Sestavení 14946 vyšlo ve Fast ringu, tentokrát však jak na osobních počítačích, tak na mobilech. Přestože odmlka od předchozího vydání není dlouhá, nabízí slušnou porci novinek.

Novinky na počítačích

Minule byla řeč o předělávání podpory gest na touchpadech. Dalším krokem je přidání nové sekce v Nastavení, kde je možné nastavit gesta prováděná pomocí třech či čtyřech prstů. U klepnutí je možné zvolit vyvolání Cortany, Centra akcí, pozastavení a obnovu přehrávání nebo zastoupení prostředního tlačítka myši. Gesty do stran je možné se přepínat mezi aplikacemi nebo virtuálními plochami.

Windows 10 Insider Preview build 14946
Windows 10 Insider Preview build 14946 | Foto: Microsoft

Kdo chce, může přejít na přidanou stránku s detailním nastavením, kde lze nastavovat rozdílné akce např. i pro gesta do stran, takže tažení doleva bude mít jiný efekt než tažení doprava. Na této stránce naleznete také akce, jež v základním nastavení nejsou dostupné. Jaká gesta upravujete, nově naznačují doprovodné obrázky. Některé chyby byly opraveny, např. přílišná citlivost při posouvání, jiné se však objevily. Klepnutí a tažení může být mylně interpretováno jako klepnutí pravým tlačítkem. Tak pozor na to.

Do nastavení Wi-Fi na počítačích Microsoft přidal funkci, kterou můžete znát z Windows Phonu nebo W10M, a sice automatické zapnutí Wi-Fi po určité době. Když ji vypnete, může se zase sama zapnout po hodině, čtyřech hodinách nebo za jeden den. To je tedy teď možné jak na mobilech, tak na počítačích. Výchozí hodnotou se stalo manuální zapnutí Wi-Fi. Na mobilech pokračuje přesouvání možností ze staré podoby nastavení do nové.

Novinky pouze pro mobily

Další novinky se týkají jen smartphonů. Odškrtnout si můžeme nejžádanější vylepšení Continua, a sice možnost nastavit prodlevu pro vypnutí obrazovky zvlášť pro mobil a připojený monitor. Dříve nebylo možné obrazovku telefonu při používání Continua vypnout vůbec, což bylo plýtvání způsobují zahřívání, v případě některých obrazovek pak hrozilo tzv. vypálení obrazu. Při práci ve Wordu na velké obrazovce se displej mobilu vypne automaticky.

Windows 10 Insider Preview build 14946
Windows 10 Insider Preview build 14946 | Foto: Microsoft

Automatickému opravování textu na mobilu je možné zabránit. Před opravou lze klepnout na slovo, které jste napsali. Zobrazí se hned za systémem navrženým slovem. Pakliže zabráníte vybrání výchozího výrazu, systém se poučí a nebude vám automaticky opravovat napsaný text podle sebe, ale bude brát v potaz váš osobní slovník. Navíc máte možnost odebrat vlastní slovo ze slovníku v mobilu.

Na mobilech probíhá automatická záloha nastavení, oproti počítačům dochází mj. k záloze SMS atp. Automatické zálohování bude probíhat v delších intervalech než dosud, a sice pouze jedenkrát týdně. Je ovšem nadále možné vyvolat okamžitou zálohu manuálně. Měli byste tak pro jistotou učinit před každou aktualizací na nové sestavení.

Microsoft dále upozorňuje, že některé stroje nejsou správě na konfigurovány pro příjem nových sestavení Windows. Poznáme je podle toho, že na nich běží starší nefinální sestavení Desítek. Tyto počítače budou na straně serverů znovu zaměřeny a aby někdo nebyl nepříjemně překvapený, bude pro tyto stroje vybrán Slow ring. Na Fast ring se pak může každý případně přepnout sám dobrovolně. To je rozumné.

Zdroj: Windows Experience Blog