10+1 tipů, aby se Windows neloudala

0

Pro pořádný odpich

Zpomalení systému začnete nejdříve zaznamenávat při startu počítač. Zatímco s novým počítačem bylo naběhnutí systému otázkou desítek sekund, s Windows nainstalovaným několik měsíců se jedná o celé minuty. Pokud potřebujete pouze letmý pohled do jízdního řádu na webu nebo získat jinou rychlou informaci, je takové čekání doslova utrpením. To stejné platí i o běžné práci se systémem. Asi nikdo nechce na spuštění jednoduchého prográmku čekat několik minut.

Pro pořádný odpich

Brzdou startujících Windows jsou většinou desítky spouštěných procesů, jenž ke svému fungování vyžadují nainstalované aplikace. Nejsou to jen aplikace, které při běhu můžete zaregistrovat a aktivně používat, ale především podpůrné procesy typu správce aktualizací, klienti multimediálních služeb nebo synchronizační služby. Většina z těchto procesů není pro běžnou práci nikterak důležitá a je možné je vypnout bez sebemenšího problému. Jinou skupinou jsou pak rezidentní aplikace, pro které je neustálý běh třeba. Sem spadají samozřejmě především bezpečnostní aplikace.

Brzdou startujících Windows jsou většinou desítky spouštěných procesů, jenž ke svému fungování vyžadují nainstalované aplikace

Cest jak zabránit aplikacím jejich spouštění ihned po naběhnutí systému je hned několik. Měli byste si zvolit tu, které odpovídá vaší zdatnosti a znalosti systému Windows. Nejjednodušší možností, vhodnou pro začátečníky, jak spravovat aplikace spouštěné po startu je otevření složky Po Spuštění, kterou najdete v nabídce Start. Chcete-li některou z automaticky spouštěných aplikací z tohoto seznamu odstranit, klepněte na ni pravým tlačítkem a zvolte notoricky známé tlačítko Odstranit. Samozřejmě nejde ke smazání aplikace z počítače, ale pouze ze seznamu programů spouštěných po spuštění.


Nejjednodušší cestou je smazání nepotřebných aplikace ve složce Po Spuštění

Druhou cestou, jež však vyžaduje hlubší znalosti Windows, je nabídka Konfigurace systému. Tu nejsnadněji vyvoláte přes vyhledávací políčko v nabídce Start. Do něj napište příkaz msconfig. V otevřeném okně přepněte na kartu Po spuštění. Zde máte možnost podrobnějších úprav než v předchozí složce. Zde je však nutná větší opatrnost a stoprocentní znalost jednotlivých procesů. Pokud si nejste některou ze spouštěných aplikací jisti, nejjednodušší cestou je její vyhledání například pomocí Googlu. Podle výsledku se můžete rozhodnout, zda aplikaci zakážete spouštění po startu, či nikoliv.


Pokročilý uživatelé mohou zvolit nabídku Konfigurace systému

Poslední variantou pro opravdu zkušené uživatele je zakázání spouštění procesů v systémových registrech. Otevřete nabídku Start a do vyhledávacího pole napište příkaz regedit. Před jakýmikoliv změnami doporučujeme zálohovat celý registr. Označte kořenovou položku Počítač a z nabídky Soubor vyberte možnost Exportovat…. Tím dojde k vytvoření kopie systémového registru, kterou můžete v případě poškození snadno obnovit. Aplikaci zakážete spouštění po startu smazáním jejího záznamu v systémovém registru. Je však několik větví ve stromové struktuře registru, kde jsou aplikace spouštěné po startu zaznamenány.

Aplikace spouštěné po startu v systémovém registru

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Aplikace přihlášeného uživatele

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Aplikace přihlášeného uživatele spouštěné pouze po příštím startu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Aplikace všech uživatelů

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Aplikace všech uživatelů spouštěné pouze po příštím startu

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Aplikace výchozího uživatele

1. Omezení systémových služeb

Pro běh systému jsou samozřejmě vyžadovány desítky systémových služeb. Ty se starají o chod jednotlivých komponent systému. V nabídce Konfigurace systému přepněte na kartu Služby, kde uvidíte výpis služeb Windows. Pro kompletní seznam můžete odtrhnout možnost Skrýt všechny služby společnosti Microsoft. Podle hodnoty ve sloupci stav určíte, zda jsou služby aktivní, či nikoliv. Podle toho, jak systém využíváte, je možné některé z těchto služeb deaktivovat a ulevit tak systému. Kromě služeb, které patří aplikacím třetích stran zde samozřejmě najdete i ty systémové, kde je jejich zakazování velmi choulostivou operací. Pro snazší orientaci můžete využít vedlejší tabulku, kde najdete některé vybrané služby. Podle jejich funkce se můžete rozhodnout, zda jsou pro vaši práci nutné nebo je možné některou z nich zakázat.

Vybrané systémové služby

Agent zásad protokolu IPsec – IPsec je bezpečnostní standart IP vrstvy, který je využíván poskytovateli internetu zřídka.
Klient služby Sledování distribuovaných odkazů – Využitelné pouze ve firemní síti.
Hostitel zařízení UPnP – Slouží k připojení speciálních zařízení v síti. Nepoužíváte-li, můžete zakázat.
Hostitel poskytovatele rozpoznávání funkce – Má na starosti ovládání multimediálních zařízení v síti např. skrze Windows media player.
NetBIOS – Je třeba pro sdílení souborů na síti a síťový tisk.
Klient DHCP – Umožňuje automatické přidělování adresy v síti.
Server – Slouží ke sdílení souborů a tiskáren.
Služba Windows Media Player Network sharing – Sdílení na síti pomocí Windows media player
Šíření certifikátů – Zabezpečení pomocí SmartCard
Agent architektury NAP – Využitelné pouze ve firemním prostředí
Fax – Faxování z PC

2. Očista v registrech

Na rozdíl od operačních systémů Mac OS X nebo Linux využívají Windows registry, do kterých jsou ukládány různorodé informace nainstalovaných aplikací. Jedná se o většinu nastavení aplikací nebo třeba licenční klíče instalovaného software. S postupným instalováním nových a nových aplikací dochází k zaplňování tohoto systémového registru a zbytečnému zatěžování systému. Nejsnadnější cestou, jak tomuto nešvaru předejít je občasné vyčištění. Toho lze docílit specializovanými programy jako je například CCleaner. V něm najdete přímo záložku Registry, díky níž provedete důkladnou očistu systémového registru.


Do systémového registru si ukládá své informace většina aplikací

3. Systémový oddíl

Velmi užitečnou možností pro zrychlení a zabezpečení systému je instalace operačního systému na samostatný pevný disk nebo alespoň diskový oddíl. Kromě toho, že ulevíte zátěži systému například při kopírování dat, zabezpečíte také svá data pro případnou havárii systému. Pokud by v budoucnu hrozilo přeinstalování systému, nemusíte řešit obnovu ztracených dat, která by se nacházela na stejném diskovém oddílu jako samotný Windows.

Od systému Vista je možné ve Windows snadno vytvořit nový diskový oddíl ve Správci počítače, který vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem na ikonu Počítač a zvolením možnost Spravovat. Nyní můžete ve správci disků provést defragmentaci disku, která zaručí stoprocentní využití disku při následném rozdělování a také provést samotné vytvoření nového oddílu. Na ten následně můžete ukládat svá data.


Ve Windows 7 je vytvoření nového diskového oddílu otázkou několika sekund

[pagebreak title=Největší škůdci]

4. Škůdci největšího kalibru

Největší brzdy systému se nijak neskrývají a často si je dobrovolně instalujete do počítače. Jsou jimi obrovské balíky aplikací, které obsahují kromě důležitých aplikací i množství okolního balastu, který je často přidáván zcela zbytečně. Nejznámějším příkladem jsou starší verze multimediálního balíku Nero. Původně vypalovací software se v průběhu vývoje rozrostl o další desítky funkcí, které zastávají přidružené aplikace. Mnohé z nich vyžadují rezidentní běh na pozadí sytému a tím samozřejmě ubírají cenných výpočetních prostředků.

Tento problém se samozřejmě netýká pouze Nera, jsou jimi i další softwarové balíky Applu, Adobe nebo Microsoftu. Nejjednodušší ochranou před tímto nechtěným zpomalením systému je maximální opatrnost a obezřetnost při instalaci aplikací. Často můžete volit součásti, které budou do systému nainstalovány. Vybírejte opravdu jen ty, které nejnutněji potřebujete a pokud nějaký program již nepoužíváte, neváhejte a odinstalujte jej. Pokud si chcete být jistí tím, že jste se zbavili všeho, co si sebou program přitáhl, můžete použít specializovaný program, jako jen např. Revo Uninstaller.


Nebojte se jednou za čas udělat čistku nepoužívaných programů

5. Banální plocha

Zdánlivě banální problém může zejména u méně výkonných počítačů způsobovat značné zpomalení systému. Je to zaskládaná plocha – pokud na ní skladujete desítky gigabajtů ve stovkách složek a tisícech souborů, musí je systém načítat při každém startu. Potom je také drží v paměti, kdybyste je náhodou potřebovali. A protože na to nemá zpravidla paměti dost, dochází k nechvalně známému swapování – poznáte jej podle zlověstného chrčivého zvuku, který vychází od pevného disku. Na ploše mějte tedy jen dočasné soubory a zástupce, vše ostatní ukliďte tam, kam to patří.


Tento pohled určitě znáte – zaskládaná plocha zpomaluje počítač i uživatele při práci, nedá se na ní totiž vyznat

6. Líný disk, holé neštěstí

Počítač může značně zpomalit i to, pokud je na disku málo místa. Zjistíte-li tedy, že vám místo brzy dojde, neváhejte ani chvilku. Jednak vymažte všechny soubory, které nepotřebujete. Pokud se na to zaměříte, zjistíte, že jich je víc, než byste čekali. Jen namátkou – instalační soubory programů, archivy jejichž obsah máte rozbalený, filmy, které jste viděli a už znovu nechcete a další. Hodně místa mohou zabírat také nainstalované programy, zejména hry. Pokud je nehrajete, pryč s nimi. Ve všech verzích Windows najdete také nástroj Vyčištění disku. Ten vám pomůže s odstraněním nepotřebných souborů, o kterých jste nejspíš ani nevěděli. Nakonec musíme zmínit také starou dobrou defragmentaci. Ačkoli ji moderní systémy tolik již nepotřebují, u staršího počítače může stále udělat divy.


K mazání nepotřebných programů můžete využít specializované nástroje, ale i starý dobrý program Vyčištění disku, který je součástí Windows

7. Nepodceňujte zabezpečení

Překvapivě i bezpečnost má mnoho společného s rychlostí. Pokud bude váš počítač nakažený a na pozadí mu bude běžet nějaký škodlivý software, může se to projevovat zpomalením počítače. Horším problémem je, že váš počítač může být součástí zločineckého botnetu nebo o vás prozrazuje informace. Každopádně i kvůli rychlosti je nutné počítač udržovat bezpečný a také jej pravidelně kontrolovat. Používejte tedy alespoň bezplatný antivirus (např. AVG, avast, Microsoft Security Essentials), pravidelně instalujte systémové aktualizace a čas od času počítač projeďte specializovaným programem pro hledání škodlivého software (Ad-Aware, Spybot Search & Destroy).


Pokud bezpečnostním programům neholdujete, projeďte počítač jednou za čas alespoň webovým skenerem. Mezi nejlepší paří např tento: www.eset.cz/cz/online-scanner

8. Zbytečné ovladače

Kromě zbytečných programů se mohou v systému hromadit také zbytečné ovladače. Takový ovladač je samozřejmě nutný ke komunikaci hardwaru se systémem. Mnoho zařízení jste však připojili jen jednou, případně jste je používali dřív a teď už jim zazvonil umíráček. Nebojte se tedy nepotřebné ovladače odpravit. V Ovládacích panelech otevřete Správce zařízení a v nabídce Zobrazit zaškrtněte možnost Zobrazit skrytá zařízení. Poté odeberte všechny ovladače, které již nebude potřebovat. Stačí na ně klepnout pravým tlačítkem a vybrat možnost Odinstalovat, případně stisknout klávesu Delete. Pokud si u nějakého ovladače nejste jistí, raději jej neodebírejte.


Nepotřebné ovladače můžete  snadno odstranit ve Správci zařízení. Ulevíte tak systému

9. Více paměti

Pokud jste už zkusili všechno možné a počítač stále běží pomalu (a nebo úplně bleskově nikdy nefungoval), je načase upgrade. Nejlogičtější a nejjednodušší cestou je pak přidání operační paměti. Zejména, pokud máte v počítači 2 GB RAM a méně. V první řadě si zjistěte, jakým typem pamětí je váš počítač vybaven. To umožní třeba populární program CPU-Z (ke stažení zde http://jdem.cz/mak23). V záložce Memory se podívejte, na řádek Type a zjistíte jestli máte paměť typu DDR, DDR2 či DDR3. Při objednávání na internetu (nebo obchodě) si pak dejte také pozor na rozdíl mezi běžnými paměťmi a moduly pro notebooky (označované jako SO-DIMM), které se ale objevují také v malých počítačích typu nettop nebo All-in-one.

Pohlídejte si také počet volných slotů. Dva gigabajty mohou být u notebooku realizované jednám 2GB modulem nebo dvěma gigovými, které zaberou oba sloty. Pokud byste tedy chtěli upgradovat na 4 GB, museli byste se v druhém případě zbavit obou gigových modulů a zakoupit dva dvougigové. Pozor si dejte také na operační systém. Běžná 32bitová Windows nedokáží využít více, než 3,25 GB paměti. Šedesátičtyřbitové systémy již toto omezení nemají. Pokud budete mít dostatek operační paměti, můžete také zmenšit nebo úplně vypnout swapování a omezit tak vliv disku na rychlost systému. Velikost swapovacího souboru se nastavuje v Ovládacích panelech v sekci Vlastnosti systému, záložka Upřesnit odstavec Výkon.


Výměna pamětí není složitou záležitostí ani u notebooku. S trochou trpělivosti to zvládnete

10. Rychlejší disk

Druhou hardwarovou možností zrychlení počítače, která je nasnadě, je pořízení rychlejšího disku. Pokud máte starý počítač, bude stačit prosté pořízení nového disku – technologie natolik poskočily, že bude zírat. Navíc budete mít více místa – starý disk můžete vložit do rámečku a používat jej k zálohování nejdůležitějších souborů. U notebooků si můžete vypomoci zakoupením disku se 7200 otáčkami za minutu, ty ale bývají dražší a náročnější na spotřebu.

Pokud nepotřebujete příliš mnoho místa a nemáte hluboko do kapsy, je samozřejmě nejlepší možností SSD disk. Ten počítač „nakopne“ naprosto neuvěřitelně. V případě stolních počítačů (a větších notebooků) můžete osadit disků více. V tom případě je nejvýhodnější kombinace malého a rychlého SSD disku pro systém a velkého, úsporného disku na data. Přesto, že tento tip uvádíme až mezi posledními, často systém zrychlí naprosto nejvíce.


Velmi zajímavou možností zejména pro notebooky je disk Samsung Momentus XT. Ten kombinuje výhody běžného disku s SSD za poměrně přijatelnou cenu

+1 Nevypínejte počítač

Pokud chcete zrychlit start systému a odpustit si zdlouhavé nabíhání všech programů, nevypínejte počítač. Problém by to neměl být ani u Windows XP s třetím servisním balíkem, Visty i Sedmičky pak mohou bez restartu fungovat i týdny. Počítač pouze uspávejte nebo přepínejte do stavu hibernace. Spánek umožní téměř okamžitý start systému (v rámci několika vteřin), stále ale spotřebovává nějakou energii. V případě hibernace pak start trvá o něco déle, ale hibernovaný počítač je vlastně vypnutý – nespotřebovává tedy vůbec nic. Obsah operačních pamětí se totiž uloží na pevný disk. Po zapnutí se opět načte a systém pokračuje tam, kde přestal – máte tak k dispozici i otevřené okna prohlížeče či rozpracované dokumenty.

10+1 tipů, aby se Windows neloudala
Ohodnoťte tento článek!
3 (60%) 2 hlasů