Ve Windows samozřejmě najdete prohlížeč písem. Lze jej používat nezávisle na tom, zda se jedná o instalované nebo nenainstalované písmo. Po poklepání na soubor s fonty (písmem) se zobrazí speciální okno, kde ukázku písma uvidíte. Windows však nenabízí žádný pohodlný prohlížeč, kde byste vybraná písma viděli tak, jako například v AMP Font Vieweru.

Prohlížeč, instalátor a správce písem ve Windows najdete na adrese www.ampsoft.net, odkud si můžete zdarma stáhnout instalátor AMP Font Vieweru. Instalátor vám při procházení tlačítkem Next nabídne vytvoření zástupců na Ploše a v nabídce Start, na konci pak nabízí zobrazení souboru Readme, což můžete odmítnout.

Po dokončení instalace můžete AMP Font Viewer spustit poklepáním na zástupce na Ploše. Při prvním spuštění programu si všimněte, že se zobrazí dvě okna. Na pozadí uvidíte ukázky úplně všech písem, která máte instalována ve svém počítači. V okně v popředí je pak zobrazen seznam těchto písem, po klepnutí na každé z nich uvidíte ukázku písma v bočním panelu.

Třídění písem

Přepněte se do okna na pozadí nazvaného Installed fonts by categories. Ukázky písem si můžete posouvat pomocí spodního táhla. Klepnutím spolu se stisknutou klávesou Ctrl je možné označit více písem. Jakmile tak učiníte, přepněte se do nabídky Organize|Add selected font to category nebo stiskněte klávesu Insert.

V dialogu vyberte New, potvrďte tlačítkem OK a poté zadejte kategorii, do které chcete vybraná písma umístit. Tímto způsobem si je všechny roztřiďte a poté si budete moci pomocí nabídky Organize|Categories zobrazit jen písma v dané kategorii. Zpět se vrátíte výběrem funkce All fonts. Počet sloupečků zobrazených v náhledu ovlivníte v nabídce Columns, velikosti písem zase pomocí nabídky Size.

Prohlížení písem

Ke správě i k prohlížení písem v jiné podobě je určeno hlavní okno programu AMP Font Viewer. Klepněte do seznamu a pomocí kurzorových kláves se postupně posunujte nahoru nebo dolů. Sledujte přitom, jak se mění ukázka vybraného písma. Pod seznamem najdete sadu tlačítek, kterými ovlivníte vzhled písma v náhledovém panelu: tučné, kurzíva a podtržené. Z rozbalovací nabídky si vyberte velikost písma, dalším tlačítkem si zobrazíte dialog pro výběr barvy. Posledním tlačítkem pod seznamem písem přepínáte zobrazení ukázkového textu a jednotlivých písem a znaků.

Instalace nových písem

Výhodou AMP Font Vieweru je skutečnost, že vám umožní si prohlédnout i písmo, které ještě nemáte nainstalováno. Pokud tedy obdržíte soubor s koncovkou TTF nebo jiný soubor s písmem, pak si jej před instalací do počítače pohodlně prohlédnete. V AMP Font Vieweru se přepněte na záložku Not installed fonts a tento soubor s písmem najděte.

Nejprve si ve stromové struktuře označte složku, ve které se soubor s písmem nachází, pak na něj klepněte v seznamu nalezených písem v této složce, který se objeví uprostřed. Po označení písma uvidíte náhled v posledním panelu. Pokud se vám písmo líbí, pak jej nainstalujte. Klepněte na tlačítko Install selected font, na výzvu instalaci potvrďte tlačítkem Ano. Tím je instalace písma do počítače dokončena.

Odebírání písem

Odebírání písem z počítače může někdy způsobit problémy, pokud na daném písmu některý program závisí. Proto si tuto akci dopředu rozmyslete. AMP Font Viewer však nabízí i tuto možnost. Odebrání písma s jeho pomocí je stejně snadné jako instalace. Přepněte se na záložku Installed fonts, písmo označte a klepněte na funkci File|Uninstall font. Program zobrazí kategorie vybraného písma a po stisku tlačítka Uninstall je z počítače odstraní.

Ukázkový text

Ukázkový text použitý v prohlížeči písem slouží k tomu, abyste si mohli lépe představit, jak bude vybrané písmo vypadat v praxi. Velmi zřídka totiž používáme písmena seřazená za sebou jako v abecedě a je třeba vidět reálný text. V případě českých uživatelů je tato potřeba ještě naléhavější, protože musíme ověřit, zda vybrané písmo dovede bez problémů zobrazit znaky s diakritikou.

Přepněte se do nastavení programu funkcí Options|Options. Do políčka Default sample zadejte nějaký český text s diakritikou. Původní sadu speciálních znaků můžete ponechat také. Poté se snadno přesvědčíte o tom, zda vybrané písmo dovede zobrazit znaky s háčky a čárkami.

Instalace písem

Pokud chcete instalovat nové písmo do systému, ale rádi byste se obešli bez speciálního správce písem, pak stačí, když si pomocí nabídky Start zobrazíte Ovládací panely, přepnete se na Klasické zobrazení a poklepete na zástupce Písma. Zobrazí se okno s instalovanými fonty, do kterého stačí soubor s novým písmem přetáhnout.

Instalace písem ve Windows Vista

Operační systém Windows Vista přináší větší míru zabezpečení než jeho předchůdce Windows XP. Z toho vyplývá také několik omezení pro různé programy i pro uživatele. Protože změna písem instalovaných v počítači je považována za zásah do systému, ovlivňuje zabezpečení Windows Vista i činnost AMP Font Vieweru.

Prohlížení instalovaných i nenainstalovaných písem je bez problému. Pokud však budete chtít instalovat nové písmo, pak vám program sdělí, že soubor s písmem nelze kopírovat do příslušné složky. Pokud se tedy k instalaci písma chystáte, tak program spusťte tak, že na jeho zástupce klepnete pravým tlačítkem myši a zvolíte funkci Spustit jako správce. Po potvrzení se otevře a už vám nakopírování písma povolí.

Ohodnoťte tento článek!