Apple Online Store a česká záruka: rok, nebo dva?

0

Bouřlivá diskuze se otevřela na SuperApple.cz i zahraničním MacRumors.com. A proč aféra vznikla?

Apple v českých podmínkách uvádí

10. Omezená záruka v trvání jednoho (1) roku a zákonná práva spotřebitele v České republice

10.1 Veškerý nový Hardware podléhá jednoleté omezené záruce na vady materiálu a provedení. Do záručních podmínek, které tvoří součást Smlouvy a jsou do ní začleněny odkazem, lze nahlédnout prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu níže. Tyto záruční podmínky jsou také obsaženy v krabici s Hardwarem Apple. Kopii omezené záruky na Hardwarové produkty Apple, včetně omezení a výluk, si můžete přečíst před zakoupením kliknutím na příslušný odkaz níže. Záruky, které se mohou vztahovat na váš Software, naleznete v licencích na příslušný Software.

K tomu ještě uvádí těžce srozumitelný dodatek:

10.3 Zákonná práva spotřebitele v České republice

PRO SPOTŘEBITELE PLATÍ, ŽE JEDNOROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA UVEDENÁ V USTANOVENÍ 10.1 VÝŠE NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE NEBO NEPOZASTAVUJE ŽÁDNÉ PRÁVO SPOTŘEBITELE VYPLÝVAJÍCÍ Z NESOULADU SE SMLOUVOU, JEŽ SPOTŘEBITELI NÁLEŽÍ DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 499 ZÁKONA Č. 40/1964 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE. APPLE VŠAK VYLUČUJE ZÁKONNOU A IMPLICITNÍ ZÁRUKU V ROZSAHU ZÁKONEM DOVOLENÉM A POKUD TAKOVOU ZÁRUKU NENÍ MOŽNÉ VYLOUČIT, JE TAKOVÁ ZÁKONNÁ ZÁRUKA V ROZSAHU ZÁKONEM DOVOLENÉM OMEZENA NA DOBU TRVÁNÍ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ZÁRUKY A NA OPRAVY ČI VÝMĚNY DLE VLASTNÍ ÚVAHY SPOLEČNOSTI APPLE.

EU a české zákony

Evropská unie už v roce 1999 schválila direktivu 99/44/EC, která říká, že kupující má za určitých podmínek 24 měsíců nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu spotřebního zboží. To platí v případě, že zboží je poškozeno už v době nákupu (protože je to v rozporu s kupní smlouvou), jestli výklad správně chápu.

Jenže české právo má ještě přísnější podmínky a stanovuje 24měsíční zodpovědnost prodávajícího i za některé vady, které vznikly v průběhu záruční doby (třeba ulomený pant víka u notebooku apod.). Takto to říká ČOI.

Dvouletou dobu pro uplatnění rozporu s kupní smlouvou nelze ztotožňovat s dvouletou zárukou, jak ji známe v českém právu, Podle českého zákona odpovídá prodávající nejen za vady, jež má věc v okamžiku dodání, ale za určitých podmínek rovněž i za ty, které vzniknou až následně v záruční době. České právo v tomto ohledu poskytuje vyšší úroveň ochrany, než je minimální společná úroveň.

Apple tedy upravil svoje podmínky tak, že je rozšířil o nároky české legislativy (dodatek 10.3). Pokud se člověk prokouše textem opravdu důkladně, tak zjistí, že Apple slibuje dvouletou záruční dobu podle českých podmínek (tzn. dle právního řádu ČR) a zároveň informuje o svém jednoročním programu záruk, který je ale již součástí české dvouleté doby. Co přesně tato roční záruka bude obsahovat, ještě uvidíme. Můj dojem je ale takový, že jde prostě o dva názvy pro jednu a tutéž stejnou věc – záruku.

Na stránkách Applu jsem našel zvláštní dokument věnovaný hardwarovým zárukám, v něm se píše, na co se záruka nevztahuje: (přeloženo do češtiny)

  • na spotřební materiál jako baterie, pokud se nejednalo o vadu materiálu nebo zpracování
  • na opotřebení způsobené běžným používáním (oděrky, ulomené kousky plastových krytek…)
  • na škody způsobené produkty jiných firem než Apple (neoriginální doplňky)
  • na škody způsobené nehodami, zneužitím, nesprávným používání, kontaktem s kapalinou, ohněm, zemětřesením a jinými vnějšími vlivy
  • na škody způsobené provozem mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané v manuálu
  • na škody způsobené servisem (upgrady a aktualizace), který nebyl proveden Applem nebo autorizovaným partnerem
  • na produkt nebo jeho část, který byl modifikován kvůli změně funkčnosti nebo schopností bez písemného souhlasu Applu
  • na škody způsobené normálním nošením a opotřebením věkem
  • pokud bylo sériové číslo Applu zakryto nebo smazáno

V podstatě stejné body platí i pro české právo. Prodejce je zodpovědný pouze za výrobní vady, které se mohly projevit i později během používání a které nebyly způsobeny nestandardním zacházením, jak popisuje manuál. Zákazník tak má po dobu dvou let garantováno, že tyto problémy musí prodejce vyřídit na své náklady. O čem už se mlčí, je, jak prodejci skutečně vylíčíte problém. Pokud to byla vaše vina a umíte se z toho „vykecat“, bod pro vás.

Apple u nás poskytuje dvouletou záruku

Apple tak v České republice poskytuje (a musí poskytovat) tradiční dvouletou záruku, která platí pro všechny prodejce zboží směrem ke spotřebitelům. (Na prodej firmám se vztahuje jen jednoletá záruka.) Problém, nebo spíš informační šum, vznikl pouze na webu Applu, kde se ve všech pobočkách jednotně píše o jednoleté záruce. Jenže zároveň s tím jsou uváděny i dodatky vztahující se k legislativě v dané zemi. Což je i náš případ. Kdyby Apple celý odstavec o jednoleté záruce vynechal, celá kauza ani nemusela vzniknout.

Pro zajímavost jsem vyzpovídal zákazníka z EU, který na Online Store v Německu pravidelně nakupuje. Podle něj probíhá reklamace tak, že v případě nezaviněné závady zavolá na bezplatné číslo, které je uvedené na stránkách konkrétního Online Storu. Ti mu přidělí autorizační číslo, pod kterým se reklamace vyřizuje. Pod tímto číslem si zařízení vyzvedne kurýr, který ho zdarma odveze a zase přiveze. Všechny další informace k reklamaci pak zjistí pod tím přiděleným číslem.

Jelikož záruka je běžnou součástí online nákupu, přijde mi pouze škoda, že tato fakta musíme pracně zjišťovat a nedozvíme se je jednoduše a přehledně přímo na stránkách Online Storu. Tak zbývá jen doufat, že Apple na doplnění textu pracuje, jak se proslýchá, a že příznivci značky Apple nebudou mít důvod k žádné nespokojenosti.

Důležité je vědět, že jako zákazníci máte na dvouletou záruku nárok. A nemusíte přitom po roční lhůtě získávat odborný posudek, jestli zboží můžete Applu poslat, nebo ne (jak uvedla česká infolinka na dotaz SuperApple.cz). Standardní postup je takový, že zavoláte na bezplatnou linku 800 701 391, kde se s operátorem domluvíte. Vysvětlíte problém a on vám buď poradí řešení, které můžete provést doma, nebo objedná kurýra, který od vás zboží bezplatně převezme. To pak doveze do servisního střediska Applu, kde zjistí chybu, opraví nebo vymění přístroj (a zpětně nahrají data z původního zařízení) a pošlou zpět.

Musí přitom dodržet reklamační 30denní lhůtu. Pokud nestihne (automaticky se vada považuje za neodstranitelnou), máte podle § 622 občanského zákoníku nárok na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy, tedy vrácení peněz. A stejně tak máte nárok na 14denní lhůtu (počítáno od doručení) pro vrácení zboží bez udání důvodu, protože se jedná o elektronický prodej.

Snad už je vše jasné.

Ohodnoťte tento článek!