BumpTop: 3D plocha pro Windows

0

Kolik programů vylepšujících pracovní plochu Windows znáte? Zřejmě jich bude hodně. Ty jednodušší se omezují na změnu dekorace oken, ty nejpropracovanější zase mění celý shell a tedy i fungování části operačního systému. Projekt s názvem BumpTop bych zařadil někam mezi zmíněné dva typy vylepšujících programů pro Windows. Proměňuje jen a pouze pracovní plochu, je možné jej jednoduše vypnout a nelikviduje původní uspořádání ikonek na ploše.

Na druhou stranu je změna pracovní plochy po spuštění programu BumpTop docela zásadní. Místo na pracovní plochu se najednou díváte dovnitř 3D krabičky, z níž vidíte vnitřní strany a spodní plochu. Vespod zůstávají vaše ikonky ve stejném rozvržení, jako byly rozmístěny na původní pracovní ploše. Na bočních částech přibyly nějaké malé aplikace typu rámeček s rotujícími fotografiemi, odesílač dokumentů do tiskárny, propojení na Twitter a jiné.

Tip: Pokud si BumpTop zapnete ve Windows Vista, tak velmi rychle zjistíte, že si nové rozhraní nerozumí s aktivním postranním panelem. Klepnutím na jeho ikonku v oznamovací oblasti pomocí pravého tlačítka myši tedy postranní panel vypněte.

Práce s ikonkami

Kromě toho, že vaše ikonky nyní leží na ploše v 3D prostředí, změnila se mírně i jejich funkčnost. Samozřejmě nijak zásadně. Poklepáním na ikonku stále spouštíte programy z plochy nebo otevíráte odkazované dokumenty. Zkuste si však na plochu umístit složku s obrázky. Po jejím otevření se neobjeví nové okno Průzkumníka, ale na 3D ploše se vykreslí rámeček s náhledy na obrázky v dané složce. Pokud je však v této složce různý obsah, pak se rovnou otevírá Průzkumník.

Ikonky po prvním označení trošku putují. Je to dáno tím, že jejich rozestupy jsou v BumpTop trošku jiné, než při normálním zobrazení pracovní plochy. Zkuste na některou z ikonek klepnout pravým tlačítkem myši. BumpTop nabídne její zmenšení (Shrink) nebo zvětšení (Grow). Častěji používané zástupce tak můžete mít zobrazeny ve větší velikosti než zbývající ikonky. Plocha pak vypadá velmi zajímavě.

Funkce More zobrazí klasickou kontextovou nabídku Průzkumníka, tak, jak ji znáte z běžného režimu. Vyvolat ji můžete i napovídanou klávesovou zkratkou.

Hrajeme si se složkou

Dalších zajímavých efektů dosáhnete s obsahem složky umístěné na ploše. Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte funkci Expand to Pile. Namísto symbolu složky uvidíte sloupeček, ve kterém na sobě budou naskládány ikonky souborů nacházejících se v této složce. Zpět do původního stavu můžete sloupeček vrátit klepnutím pravým tlačítkem a funkcí Folderize.

BumpTop toho ale se složkou umí daleko více. Zkuste na ni klepnout pravým tlačítkem v režimu, kdy je zobrazena jako sloupec, a zvolte funkci Grid. Tou si zobrazíte náhled na obsah složky v již známém plochém zobrazení, viz screenshot výše. K dispozici máte také funkci Fan Out. Ta obsah složky rozloží do podoby listů spojených provázkem. Můžete je různě přesouvat a měnit jejich pořadí. Výhodou je možnost okamžitého spuštění konkrétního souboru ze složky a možnost toto zobrazení kdykoli vrátit zpět.

Doplňkové nástroje

Jak funguje speciální ikonka tiskárny na levé straně? Poklepáním na ni otevřete ovládací panel se seznamem tiskáren instalovaných v počítači. Jakmile však na tuto ikonku přetáhnete nějaký dokument či obrázek, tak se BumpTop zeptá, zda tento soubor chcete ihned vytisknout na výchozí tiskárně. Následná akce pak již závisí na vašem ano či ne.

Na přední straně plochy vytvářené programem BumpTop rotují náhledy obrázků. Ty jsou přebírány ze složek v počítači a z Flickru. Trojice ikonek v pravé části plochy slouží ke snadnému odesílání souborů e-mailem, nahrávání obsahu na Facebook nebo na Twitter.

Na plochu lze umístit také elektronickou podobu samolepicích poznámkových papírků. Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte funkci Sticky Note. Do dialogu zadejte text poznámky a potvrďte jej tlačítkem Write Sticky Note. Poznámka se poté objeví na ploše. Klidně si ji přetáhněte kamkoli je libo. Nemusí zůstat na spodní ploše, stejně dobře ji lze přilepit i po stranách. Všimněte si zajímavých efektů, které doprovázejí přesun poznámky. Text v poznámce upravíte snadno – stačí na ni poklepat.

Hardwarové nároky

BumpTop běží na průměrném notebooku celkem svižně, nepočítám-li start programu. Ten trvá několik minut, proto bych rozhodně nedoporučil jeho spouštění ihned po startu Windows – bohužel je to výchozí nastavení. Proces BumpTop.exe zabere v operační paměti okolo 80 MB.

BumpTop je k dispozici ve dvou variantách. Ta základní je zdarma, placená podporuje multitouch ovládání a několik dalších drobností navíc. Program spustíte ve Windows XP, Windows Vista i Windows 7.

Ohodnoťte tento článek!