CD Recovery: jak vydolovat data z poškozených optických médií

0

CD Recovery Toolbox: provede vše za vás

CD Recovery Toolbox je velice kompaktní a jednoduchý prográmek, který vás celou operací obnovy provede prakticky sám. Stáhnout jej můžete zde.

Wizard této šikovné aplikace operuje celkem ve čtyřech krocích. V prvním se pokusí rozpoznat všechna optická média, která jsou k dispozici a vyzve vás k výběru jednoho z nich. Následně je třeba určit cílovou složku, do které Recovery Toolbox nahraje všechna vydolovaná data.

Ve třetí fázi máte možnost zvolit z optického média jen část dat, která chcete zachránit, tj. nemusíte kopírovat do PC celý obsah. Po potvrzení tlačítkem Save se celá záchranná akce spustí a po skončení vám nabídne report o jejím průběhu.

Protože průvodce v tomto případě není jen doplňkem aplikace nýbrž aplikací samotnou, možnosti uživatelského nastavení jsou minimální (tedy kromě již řečených vlastně žádné), hodí se pro rychlé použití a jako první krok při pokusech o záchranu dat z poškrábaných nebo jinak poškozených disků.

Kromě CD a DVD zvládne Recovery Toolbox i formáty HD DVD a Blu-Ray, a obnoví i soubory, jejichž velikost přesahuje 4 GB. Navíc je zcela zdarma (a bez komerčních vsuvek) a dle slov autorů jeho funkcionalita „je srovnatelná s programy, pro jejichž pořízení musíte rozbít nadité prasátko“.

IsoBuster: Pro pokročilejší uživatele

IsoBuster disponuje vcelku obsáhlým uživatelským rozhraním a na rozdíl od CD Recovery Toolboxu umožňuje obnovu dat na několika úrovních modifikovat. Stáhnete jej zde.

Při instalaci volíte, zda chcete s ISoBusterem asociovat některé souborové typy. Taky dávejte pozor, abyste včas zrušili instalaci nepotřebných reklam a doplňků (např. toolbaru).

K dispozici máte v IsoBusteru souborový manager, v němž v levé horní části (rolovací nabídka) vybíráte médium, níže ve stromové struktuře jednotlivé sessiony a zápisové stopy a vpravo pak procházíte konkrétními složkami a soubory. Rozpoznání médií proběhne automaticky – pro jeho obnovu můžete stisknout tlačítko Refresh na liště nástrojů nebo prohledat disk důkladněji (tj. použít prohledávací algoritmus, jehož práce ovšem vyžaduje nějakou dobu) pomocí příkazu Find missing files and folders v kontextové nabídce disku nebo stopy.

Samotnou obnovu potom provedete pomocí příkazu Extract v kontextové nabídce nad cílovým médiem, resp. jeho stopou nebo konkrétním souborem/adresářem, příp. zvolte jednu z položek začínajících výrazem Extract podle toho, jaký požadujete výstup.

IsoBusteru ubírá dost na kráse fakt, že ve free verzi nepodporuje obnovu HD DVD a Blu-Ray formátů a na každém kroku narazíte na výzvy k registraci a zakoupení plné verze. Na druhou stranu na rozdíl od CD Recovery Toolboxu umí pracovat s image soubory (nabídka File > Open Image File) a v Options si můžete bohatě vyhrát s nastavením co do hloubky a kvality prohledávání/obnovy. Mimo jiné tam narazíte i na možnost zapnutí české modifikace programu (nabídka Options > Language).

CDCheck 3.1: integrita dat především

V českém jazyce (tlačítko Options > karta Language) se vám nabízí i CDCheck. Ten sice bez registrace (která je ovšem zdarma) užijete jen po dobu třiceti dnů, za to vám však nabídne některé celkem zajímavé nástroje. Najdete jej na této adrese.

Rozhraní CDChecku opět obsahuje správce souborů v levé části okna, vpravo najdete nějaká čísla ohledně zpracovávaných dat a přístup do statistik a v dolní části informace o průběhu procesů. Na panelu tlačítek v horní části najdete kromě funkci pro obnovu (Recover) rovněž nástroje Hash, Check, Compare. Recover funguje obdobně jako u předchozích aplikací – navíc můžete ještě určit počet opakování (u IsoBusteru viz Options) v případě chybného čtení, dobu čekání (timeout) a některé další parametry.

Zajímavá je funkce Compare, která umožňuje porovnat data ze dvou zdrojů. Podle výpisu rozdílů v obsahu můžete sledovat výskyt chyby u vadně vypáleného CD, ostatně i mimo optická média – chcete-li např. zkontrolovat, zda proběhlo v pořádku kopírování většího množství dat mezi pevnými disky nebo jinými úložišti.

Obdobně s nástrojem Hash vytvoříte kontrolní soubor, s jehož pomocí zajistíte integritu dat při nějaké manipulaci s nimi. Výstupem hashovacího procesu je soubor s příponou CRC, který obsahuje informace o originálu. Po transferu dat jej tedy použijete k ověření, zda jsou původní data totožná s novými – k tomu slouží funkce Check, kde do pole Hash files zadáte právě adresu souboru s příponou CRC.

Pod tlačítkem Options na panelu nástrojů můžete modifikovat některá nastavení jako např. velikost použitého bufferu, pod odkazem CD Info na níže umístěné liště pak najdete podrobné informace o označeném médiu jako data zápisů a údaje o stopách.

TIP: Data z nefunkčního pevného disku můžete zkusit získat i pomocí těchto nástrojů a služeb.

Ohodnoťte tento článek!