Česká protipirátská unie nepochopila český filmový obchod 31s.cz

0

Před měsícem představená filmová platforma 31s.cz je svým způsobem hodně revoluční. Autoři, kteří pod 31s umístí svá díla, dávají diváků práva k tomu, aby filmy dále sdíleli. Samozřejmě pod podmínkou, že „zachovají“ licenci, a ve snímku tedy nechají požadovaný úvod a závěr s popsaným způsobem, jak za zhlédnutí zaplatit.

Kdokoliv může film nahrát na Ulož.to, Dropbox apod. a poslat dál. Filmy jsou bez ochrany DRM, nikdo nikoho k platbě nenutí. Autoři projektu doufají, že lidé vědí, že se za sledování musí platit. Když jsem v říjnu tento obchod zkoušel, pochválil jsem nápad, ale kritizoval technické provedení. Web 31s je nepřehledný, placení pak stále dost složité na to, aby jej pochopila masa diváků. Dobrý nápad zkrátka musí uzrát, dostat zpětnou vazbu. A samozřejmě také lepší technickou kvalitu a více obsahu.

Na webu 31s.cz už jsou také pochvaly a podpory vlivných lidí a institucí. Originalitu chválí ministerstvo průmyslu a obchodu i kultury. Jako vhodné řešení jej vidí také režisér Jan Svěrák, jehož vybrané filmy už jsou do projektu rovněž zapojené a který sám nejhlasitěji bojuje proti pirátství.

ČPU ale toto nadšení nesdílí, viz její oficiální vyjádření: „Česká protipirátská unie vítá každý pokus posunout dál legální internetovou distribuci a umožnit divákům získat přístup k filmům jednoduše a za rozumnou cenu, jejíž podstatnou část budou inkasovat držitelé práv. Obáváme se však, že projekt 31s, alespoň v podobě, v jaké byl představen, nepředstavuje požadované řešení a nezaručuje možnost dlouhodobě fungujícího systému k online distribuci filmů, který by přinášel držitelům práv relevantní výnosy.

Řešení 31s poněkud naivně ignoruje základní strukturu autorských a provozovacích práv u audiovizuálních děl, mnohé otázky jako např. teritoriální licence či odměny vypořádávané v rámci kolektivní správy vůbec neřeší, a v praxi je použitelné jen u velmi úzkého okruhu programů. Systém 31s podle našeho názoru nenabízí dostatečné garance před zneužitím k neautorizovanému šíření děl autorů, kteří se do projektu nezapojili a neinkasují odměny za takové šíření.

Jsme potěšeni tím, že největší české úložiště dlouhodobě zpřístupňující obrovské množství nelegálních rozmnoženin audiovizuálních děl se zabývá myšlenkami na legální distribuci filmů, nemůžeme však pominout skutečnost, že se nikterak nechystá omezit distribuci pirátských rozmnoženin filmů a jiných autorských děl, jejichž neoprávněné kopie ve velkém zpřístupňuje.

Naivní 31s a drzá ČPU

Druhý a třetí odstavec stojí za komentář. ČPU kritizuje, že 31s neřeší teritoriální licence a kolektivní správu práv. To je právě jedna z výhod celého systému. Autor zpřístupní své dílo pro všechny bez výjimky a kolektivní správu práv obchází. Licence je jasně daná, autor navíc přímo získává peníze díky provizím z prodejů.

A že 31s nevyléčí pirátské verze filmů, které do projektu zapojeny nejsou, je přece nesmyslný argument. 31s vznikl s tím, aby lidé mohli jednoduše platit za díla, která mají rádi a jejichž tvůrce chtějí podpořit. Ochranu před neautorizovaným šířením děl nikdo zatím nevymyslel, proti tomu se nedá bojovat. Každé DRM časem padne a každá ochrana jen omezuje ty, kteří si potenciální dílo koupí.

 

Nakonec si ČPU přisadila tím, že se do projektu zapojilo i Ulož.to, ale na druhou stranu nijak neomezí pirátské šíření ostatních snímků, které se na jejich serverech nacházejí. Dokud máme současné autorské právo, nikdo nemůže Ulož.to nebo jiný filehosting nutit k tomu, aby promazával obsah uživatelů. Zaprvé nemůže zjistit, jestli lidé opravdu sdílejí soubory, ke kterým nemají práva. A kdyby náhodou Ulož.to použilo nákladný systém rozpoznávání videí, jako má například YouTube, stále by nemělo nad piráty vyhráno. I filtry YouTubu jsou děravé a některé filmy nechají být.

Česká protipirátská unie už u nás funguje 21 let a sama za tu dobu nepřišla na způsob, jak s pirátstvím zatočit. Nebo lépe: nevymyslela komerční model, který by byl výhodný pro autory/producenty i diváky. Ale proč by to dělala. Filmové pirátství je jediný důvodem existence ČPU.

Ohodnoťte tento článek!