Sex, alkohol, násilí – Česká televize bude označovat programy pomocí piktogramů

4

Už ne pouze hvězdička značící, že jde o pořad vhodný pro dospělé. Na obrazovkách České televize budou nově pořady obsahující sex nebo násilí označené pomocí šesti různých piktogramů. Rozdělení bude podle kategorií: vulgární jazyk, drogy a alkohol, strach, násilí, sex. Rodiče se tak budou moci rozhodnout, na co se jejich děti mohou dívat. Primárně takto budou označené pořady vysílané po osmé hodině večerní.

Ředitel České televize Petr Dvořák k tomu dodává: „Už dnes označujeme obrazovým symbolem i krátkým upozorněním před samotným začátkem pořadu ty části programu, které jsou vhodné spíše pro diváky starší patnácti let. Nová série pěti obrazových symbolů je ale daleko sdělnější, podrobnější a rodiče tak budou moci díky ní snáz posoudit, co nechají své mladší děti sledovat. Navazujeme tak částečně na systém, který jsme zavedli před několika lety na Déčku. Tam označujeme pořady vhodné pro děti starší osmi let.“

Násilí je označené rukou držící nůž (nebo mrkev?), omamné látky zobrazuje sklenička vína a jehla, sex znázorňují tři spermie, strach ruka před obličejem s vytřeštěným okem a vulgarismy přelepené rty. Pokud pořad obsahuje více než jednu z těchto kategorií, pravděpodobně bude obsah překrývat více piktogramů.

Na Slovensku jsou takovéto programy doplněné kulatým piktogramem s číslem označující věk. Ve Spojených státech se používá označení už od roku 1997. Jde o pikrogramy pro nás známé teba ze seriálů: TV-Y (pro děti), TV-Y7 (pro děti od sedmi let), TV-G (pro všechny), TV-PG (nevhodné pro děti), TV-14 (nevhodné pro děti do 14 let), TV-MA (pouze pro dospělé).

Sex, alkohol, násilí – Česká televize bude označovat programy pomocí piktogramů
Ohodnoťte tento článek!
3.7 (73.33%) 6 hlas/ů

4 KOMENTÁŘE