České firmy na CeBITu aneb co se to děje?

0

 

Změna je život. Doufejme.

Od letošního roku má CeBIT zcela jinou podobu. Minulý rok se na poslední chvíli změnily původní plány. Původně býval CeBIT zhruba od prostředku jednoho týdne do prostředku týdne následujícího. Od letošního roku jde o záležitost jediného týdne, od úterý do neděle. Původně měl CeBIT délku 8 nebo 7 dní (různě), letos bude poprvé jen šest dní. To je výhodnější pro vystavovatele, protože ušetří jeden den (ubytování, diety apod.). Většinou se CeBIT konal v druhé půlce března, letos hned v první. Na rozdíl od jiných let se ale letos nemusíme obávat počasí. Například hned první ročník získal přezdívku SnowBIT, protože se v době konání CeBITu počasí rozhodlo uvést novou verzi sněhové kalamity.

Mezi další a zásadní změnu patří rozdělení CeBITu na dvě části. První od úterý do pátku je určena pro business a návštěvníky, víkend bude patřit malým a středním firmám a široké veřejnosti. Toto dělení může být pro vystavovatele velmi zajímavé. Firmy oslovující business odborníky se soustředí na první 4 dny, zatímco společnosti s produkty pro masy budou mít stánek vyšperkovaný až sobotu a neděli.

Co zůstalo stejné, je otevírací doba od 9:00 do 18:00. Jednodenní vstupenka přijde návštěvníka na 33 €, případně na 38 € na místě. Opět se o víkendu mohou studenti, vojáci a další z omezené skupiny návštěvníků dostat na veletrh za poloviční vstupné (17 euro stejně jako loni). Od letoška to bude o to zajímavější, že se jedná o poslední dva dny. Hlavně asijští vystavovatelé si exponáty často nevozí zpět, ale přímo na místě za velmi nízké ceny prodají.

České firmy na CeBITu

Podle oficiálního seznamu vystavovatelů na webu www.cebit.de je za Českou republiku přihlášeno 20 společností. Až na dvě se jedná o „ostřílené kozáky“, kteří s vystavováním na CeBITu již mají své zkušenosti. Jedinými nováčky jsou společnosti Inteli a SECAR Bohemia.

Táborská firma Inteli, spol. s r.o., působí jako distributor náhradních lamp pro datové a video projektory a projekční televize. Pražská společnost SECAR Bohemia, a.s., je největším provozovatelem vyhledávacích systémů v ČR typu viz SHERLOG.

Zde je tabulka, usnadňující případným návštěvníkům putování za českými vystavovateli.

Jednoznačně nejlákavějším cílem je společné hnízdo A68 v hale 4. To je dílem Czech ICT Alliance, která získala od státu finanční prostředky. Ostatní firmy jsou jako samostatné ostrovy.

Mimochodem – zdá se mi to, nebo až na jednu výjimku přestala mít Morava a Slezsko o CeBIT zájem, nebo nemají co nabídnout?

Není českých firem nějak málo?

Dvacet firem z České republiky, sousedící s Německem (kde je CeBIT), to není zrovna mnoho. Je to obvyklý počet? Vůbec ne. Zde je statistika za poslední 4 roky.

Jak to vypadá, rok 2008 je výrazně odlišný od předchozích. Stálých vystavovatelů bylo přibližně mezi 20 a 30, letos jen 18. To sice není katastrofální pokles, ale je to méně. Na druhou stranu benjamínků prvovystavovatelů na CeBITu, ojojoj! Z obvyklého rozpětí 15 až 20 se najednou kleslo na pouhé dva!

Podívejme se poněkud blíže na společnosti, které za poslední 4 roky vystavovaly.

Najednou je vidět, z optimistické tabulky dvaceti vystavovatelů je smutný seznam firem, které většinou nevystavují.

České IT firmy v zahraničí? Veletrh Paperworld!

V minulosti vystavovalo na CeBITu postupně více než stovka českých společností. Zeptal jsem se těch, které se letos neúčastní, proč se k tomu rozhodli. Odpovědi byly mnohdy více než zajímavé. Část z nich si stěžovala na přístup Ministerstva zahraničí a obchodu, které se právě pro letošní kritický ročník změnilo. Další společnosti zjistily, že se jejich klientelou staly spíš státy východní Evropy, a tak vystavují na lokálních veletrzích blíže zákazníkům.

Některým společnostem se nelíbí snižující se počet jak vystavovatelů, tak návštěvníků. Jiné firmy reagovaly na změnu pravidel pro vystavované exponáty, kterou CeBIT v minulosti provedl. Své produkty tedy vystavují od té doby nikoli na CeBITu, ale na veletrhu Paperworld Frankfurt. Jinou motivaci se stejným výsledkem mají ty firmy, pro které CeBITu již nepřinášel takové výhody. Proto se přesunuli právě na Paperworld, veletrh s vyšší specializací (z jejich úhlu pohledu). Mimochodem – další ročník se bude konat od 31. ledna do 3. února 2009.

Konkrétní zkušenosti jednoho z vystavovatelů

Na důvod neúčasti jsem se zeptal ředitele jedné ze společností, které v minulosti na CeBITu vystavovaly, pana Pavla Marka, ředitele firmy TN Trade, s.r.o.:

 PV: „TN Trade jsme si zvykli vídat na různých veletrzích včetně CeBITu. Proč jste se rozhodli se jej letos neúčastnit?

 PM: „Společnost TN Trade se zaměřuje na distribuci v oblasti výpočetní techniky. Zastupujeme na desítky výrobců, některé i jako hlavní evropský distributor. Zatím co INVEX / COMPUTEX je výstava převážně národní a pravidelně se ji účastníme, abychom zákazníkům v České republice představili naše produkty a služby, je CEBIT určitě jedna z nejvýznamnějších výstav v oboru IT na světě a pro Evropu má podle mého názoru velmi velký význam. Zatím co pro německé společnosti je to i oslovování koncových zákazníků, pro TN TRADE je to zejména vyhledávání nových obchodních partnerů v zahraničí tj. podporu exportu a i jediný nový partner může mít pro naši společnost velikou cenu. Zároveň je to posilování dobrého jména naší společnosti u dodavatelů zejména řadou osobních setkání a zviditelněním firmy. Česká společnost je v tomto oproti německým velmi handicapována v úspěšnosti a ekonomice výstavy.

 Letos se však naše společnost rozhodla nezúčastnit. Proč? Má to samozřejmě několik důvodů a to podmínky příspěvku MPO, které jsou „ušity“ na míru jen určitým typům firem, takže se nám již tak drahá výstava ještě prodražila, a také je to malý protest po té, jaké zklamání jsme zažili v roce minulém s MPO a jejich realizační společností RAPID. Solidnost partnera poznáte zejména v kritických situacích, jak se postaví k řešení problémů, které nastanou. Takže jsme poznali svého partnera.“

PV: „Z čeho pochází ono zklamání?

PM: „V minulém roce jsme doslova zažili šok. Na výstavu pravidelně vozíme samozřejmě exponáty. Minulý rok jsme si také realizační společností RAPID nechali dovézt 2 palety s produkty a po vystavení exponátů jsme si nechali zbylé exponáty včetně obalů na téměř všechny produkty. Je samozřejmostí, že po skončení výstavy jsou obaly i zbytek přivezeny zpět, aby se expozice mohla sklidit a my mohli absolvovat unaveni po výstavě několika hodinovou cestu zpět do České republiky.

Po skončení výstavy jsme však zažili něco, co jsme nečekali, a musím podotknout, že logo České republiky na našem stánku v očích stovek přihlížejících značně utrpělo. Zatím co ostatní vystavovatelé už dokonce měli sbaleny stánky, tj. představte si halu s teplotou kolem 0°C (otevřená vrata, netopí se, už se bourají stánky) se z poloviny již odvezenými a rozebranými stánky a uprostřed se pyšní stánek společnosti TN TRADE s logem České republiky, která už 4 hodiny v tričkách s krátkými rukávy telefonuje a hledá své obaly, neboť jmenovitě paní Panušková z realizační společnosti RAPID, která nás měla na starosti, se místo starání se o vystavovatele už nachází mimo výstaviště. Informace byly opravdu profesionální např., že se čeká na nákladní auto, které nechtějí pustit dovnitř, pak že obaly jsou naloženy, jen se nákladní auto stavuje u jiných expozic a podobné zcela nepravdivé informace, což jsme zjistili až po příjezdu do České republiky. Desítky minut volání v roamingu, protože vždy jsme samozřejmě museli volat my. Společnosti RAPID a paní Panuškové to bylo evidentně jedno a řešili zřejmě důležitější věci.

Po 4 hodinách v příjemném prostředí s odpovídáním na desítky otázek „Proč nebalíme“ a odpovědí „To víte jsme z České republiky a tam to holt funguje jinak“, jsme se tedy s jinými pracovníky společnosti RAPID dohodli, že již nebudeme čekat, protože vůbec nevědí kam palety dali, si exponáty odvezou nezabalené a spolu s dohledanými obaly a dalších uskladněných exponátů nám je dopraví do skladu RAPIDu, odkud si je převezmeme. Udělali jsme fotodokumentaci a odcestovali do České republiky.

 V České republice jsme si po několika dnech přijeli pro exponáty. Vše, co bylo uskladněno, chybělo, produkty byly přepraveny tedy bez obalu zřejmě mezi částmi stánku, tudíž poškrábané a neprodejné. Celou záležitost jsme tedy reklamovali u společnosti RAPID a informovali i MPO. Odpověď MPO byla ve významu „toto není naše starost, kontaktujte RAPID“ a po několika měsících jsme dostali odpověď do RAPID, že reklamace se neuznává. Příspěvek na výstavu od MPO není poskytován vystavovateli, ale realizační firmě a ta si dlužnou částku za stavbu stánku společnosti RAPID (kterou jsme chtěli započíst se způsobenou škodou), odečetla z příspěvku na výstavu i bez našeho souhlasu. Škoda nebyla vysoká, řádově desítky tisíc korun, očekávali jsme, že se o tento případ, někdo z MPO bude zajímat a pomůže nám minimálně svým postavením. Bohužel se tak nestalo.“

PV: „Vidím, že máte bohaté zkušenosti. Jaká byla – či je – vaše reakce na situaci?“

PM: „Nyní zvažujeme podání žalob a sami víme, jak to v České republice vypadá, a zvažujeme, zda to má vůbec kvůli desítkám tisíc význam. Věřím, že nejsme sami, kdo má podobnou zkušenost.“

PV: „Při jakých podmínkách by pro TN Trade byl CeBIT zajímavý?“

PM: „CEBIT i nadále patří mezi námi zvažované výstavy do budoucna. Pro naši společnost, ale mají rozhodující význam podmínky příspěvku na výstavu, která kryje přibližně 30% všech nákladů s výstavou. Naše společnost musí vystavovat v pavilonu s produkty, které jsou naším zaměřením a v samostatném stánku.  Společné expozice MPO a vystavovatelů v jiných pavilonech s jiným zaměřením jsou pro nás nepřínosné. Uvítali bychom také přímé adresování příspěvku vystavovateli, abychom mohli problémy s realizační firmou řešit razantně a ne být poněkud v těžké situaci. V každém případě bychom rádi, aby se o presentaci České republiky starali skuteční profesionálové a ne lidé, kteří, to berou jako možnost strávit par dní na účet České republiky a vystavovatelů.

 V oblasti IT je další ze zajímavých výstav COMPUTEX na Taiwanu, bohužel ten však není podporovaný MPO, i přes jeho největší světový význam. I přes naše výtky jsou zřejmě ze státních zájmů podporovány výstavy v Číně, které zdaleka nemají ani zlomek významu.“

Chcete větší podporu státu? Založte oborový svaz!

Proč není pro tento rok CeBIT Českou republikou oficiálně podporován? Na to jsme se zeptali ředitelky odboru podpory exportu na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Mgr. Jany Adamcové:

PV: Vážená paní ředitelko, proč nebyl CeBIT pro letošní rok zařazen mezi oficiální účasti ČR?

JA: „Veletrh nebyl zařazen mezi oficiální výstavy především proto, že si o něj v červnu 2007 nezažádala žádná asociace (seznam českých oficiálních účastí je dle nové koncepce prezentace na veletrzích a výstavách v zahraničích sestavován výhradně z požadavků asociací či oborových svazů). Zároveň podmínkou podpory na zahraničních veletrzích ze strany MPO je společná účast, tedy nikoli individuální účast firem, jak tomu bylo v minulosti. Přesto v letošním roce Ministerstvo průmyslu a obchodu veletrh CeBIT 2008 podpořilo nemalou částkou, neboť Czech ICT Alliance zažádala MPO na základě vypracovaného projektu společné účasti firem o finanční příspěvek v rozmezí kategorie C českých oficiálních účastí. Tento příspěvek činil téměř 1,5 mil. Kč.

PV: „Uvádíte, že o zařazení CeBITu nepožádala žádná asociace ani oborový svaz. Přesto jedna z nich, Czech ICT Alliance, požádala o finanční výpomoc právě na tuto akci. Jak si to lze vysvětlit?

JA: „Toto se dá vysvětlit velmi jednoduše – exportní aliance jsou „produktem“ Czech Tradu a tento je naše podřízená organizace a velice úzce s ním spolupracujeme. Oslovili jsme tedy nejen ICT alianci, ale tak všechny ostatní.

Na Moskvu! Urááááá!

PV: „Jaký je důvod struktury Oficiální účasti České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2008? Proč chybí účast na kterémkoli veletrhu informačních a telekomunikačních technologií, i když v mnohých jiných oborech je účast více než hojná, dokonce se některé veletrhy na stejné téma překrývají?

JA: „Seznam českých oficiálních účastí, jak jsem zmínila výše, je dle nové koncepce prezentace na veletrzích a výstavách v zahraničích sestavován výhradně z požadavků asociací. Přesto, že jsme v roce 2007 žádný požadavek na IT veletrh neobdrželi, zařadili jsme pro rok 2008 po konzultaci s ZÚ Moskva významný světový veletrh IT a telekomunikací Sviaz Moskva, na němž se mnoho zemí prezentuje státní účastí, bohužel ze strany IT firem nebyl o tento veletrh zájem, museli jsme zde tedy oficiální účast zrušit (viz náš seznam českých oficiálních účastí v zahraničí na www.mpo.cz). Firmy v IT a telekomunikacích zatím nejsou bohužel zastoupeny fungující asociací, tak jak je to u jiných oborů. Situaci tedy v současné době zachraňuje pouze Czech ICT Alliance, se kterou velmi úzce spolupracujeme na přípravě seznamu oficiálních účastí pro rok 2009.

PV: „Není veletrh Sviaz Moskva poněkud mimo zorný obzor návštěvníků i novinářů z pohledu evropského či celosvětového? Přece jen ve světě ICT se počítá s klasickou trojicí CES / CeBIT / Computex…

JA: „Pokud firmy vědí, že na tyto veletrhy musí jezdit, pojedou na ně s naší podporou i bez ní. Chceme firmám umožnit vstup na nové trhy. Navíc o Rusko je všeobecně mezi českými firmami obrovský zájem a velká část českých oficiálních účastí se odehrává na tomto trhu na žádost českých firem.

PV: „V tom je ale rozpor – všeobecně obrovský zájem na jedné straně, ale nezájem o veletrh Sviaz na stejném trhu? Ale vraťme se zpět k CeBITu. Jaké jsou plány na ICT obecně i na CeBIT roku 2009, roku českého předsednictví EU?

JA: „CeBIT 2009 je opět navržen jako česká oficiální účast, stejně jako některé další IT veletrhy, schvalování však zatím neproběhlo. Platí pravidlo, že prezentaci jednotlivých oborů připravují především oborové asociace ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou a agenturou CzechTrade. MPO žádnému oboru plány nepřipravuje, aktivita musí být na straně asociací a MPO pak v rámci exportní politiky jejich záměry podporuje. Nebýt vývozní aliance Czech ICT Alliance, nemá MPO pro spolupráci relevantního partnera.

Chce to aktivnější sdružení!

PV: „Nakonec mám spíš povzdech. Nemělo by samotné Ministerstvo vnitra učinit první krok a oslovit existující sdružení s myšlenkou vytvoření jedné zastřešující asociace či oborového svazu? Přece jen ministerstvo je pro firmy a nikoli naopak…

JA: „Ano, to by jistě stálo za úvahu, ale není to běžné. Např. svazy průmyslových podniků vznikají především z impulsu samotných firem, nikoli úřadu. Spíš se zdá, že je pro ICT firmy složitější se vzájemně dohodnout než jak to vidíme v ostatních oborech.

Jak je na tom vlastně ICT v České republice ve vzájemném sdružování? Profesních sdružení v ICT sféře nemáme zrovna málo:
– AISO (Asociace informačních systémů pro občany se specifickými potřebami)
– APEK (Asociace pro elektronickou komerci)
– APKT (Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí)
– APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí)
– APVS (Asociace provozovatelů soukromého vysílání)
– APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí)
– CEO (Centrum pro elektronický obchod)
– ČAKK (Česká asociace kompetitivních komunikací)
– ČAT (Česká asociace telekomunikací)
– Česká pobočka AFCEA
– ČSSI (Česká společnost pro systémovou integraci)
– Czech ICT Alliance
– SDIŘ (Sdružení dodavatelů internetových řešení)
– SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu)
– SPIS (Sdružení pro informační společnost)
– TUESDAY Business Network

Zdá se vám to málo? Mě ani ne. Mnohé z nich – například Czech ICT Alliance – jsou založeny firmami na CeBITu vystavující a prezentaci v zahraničí včetně CeBITu mají i jako cíl organizace. Na druhou stranu je nutno přiznat, že chybí zastřešující organizace. Je však otázkou, zda ředitelé a zástupci firem budou schopni vedle jednání v tolika oborových sdruženích a oborových svazech vůbec ještě zvládat vlastní práci. Na druhou stranu by mohly postačit i stávající struktury. Jak naznačila Mgr. Adamcová, sdružení a asociace jsou zřejmě ve vztahu k MPO a k veletrhům málo aktivní.

Mimo CeBIT? Co třeba Computex?

CeBIT je velmi viditelný veletrh, někteří jej dokonce označují za největší veletrh ICT na světě (či alespoň jeden z několika největších), a pokud ne na světě, tak alespoň v Evropě. Na druhou stranu CeBIT samozřejmě není pupek světa, není to jediný veletrh ani v oboru, ani obecně. Pak ale přichází zásadní otázka – když ne na CeBIT, tak kam? Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo, že v kategorii ICT to bude světový veletrh IT a telekomunikací Sviaz Moskva. Podle vyjádření ředitelky odboru Mgr. Adamcové „bohužel ze strany IT firem nebyl o tento veletrh zájem, museli jsme zde tedy oficiální účast zrušit“.

Které veletrhy ale oslovují i zákazníky a novináře? Pro které veletrhy výrobci připravují uvedení svých produktů? Je to postupně CES (leden), CeBIT (březen), Computex (červen) a některé další. Z finančních důvodů by se státu vyplatilo podporovat právě CeBIT.

IT veletrh pro malé? Jen v dosahu auta

Pro průmyslové giganty se zisky ve stovkách milionů korun a více není rozhodně problém vystavovat kdekoli na světě. Ale české firmy obecně jsou v celosvětovém měřítku relativně malé, natož IT společnosti s ambicí vystavovat, které jen málokdy překročí stovku zaměstnanců. Pro ně je tedy vhodný svým způsobem jakýkoli veletrh, ale jen do té vzdálenosti, aby se vše mohlo přesouvat po silnici. To je ale pro například moskevské veletrhy jen obtížně představitelné jak vzhledem k přílišné vzdálenosti, tak s ohledem na bezpečnost a cenu přepravy.

3… 2… 1… začíná CeBIT 2008!

Doufejme, že se pro tento rok CeBIT českým vystavovatelům povede. Přestože již na letošním ročníku nelze nic změnit, je CeBIT 2008 teprve před námi. Nyní vzniknou první zkušenosti z nového formátu, bude zpětná reakce na slabou účast České republiky. Doufejme, že poté se konečně domluví příslušné státní orgány se svými zákazníky – tj. s firmami – na opravdové a účinné pomoci ve společném díle kvalitně a trvale reprezentoval Českou republiku, její firmy i občany. Čím více budou ICT firmy, asociace a sdružení komunikovat se státní správou, o to více z ní mohou získat.

Pokud vystavujete na CeBITu a v seznamu nejste, pošlete mi prosím základní informace (firma, hala, stánek) na veselik@centrum.cz. Děkuji.

Ohodnoťte tento článek!