Hlavní navigace

Aukce skončila. Frekvence pro případného čtvrtého operátora si rozebrala „velká trojka“

16. 11. 2020

Sdílet

Zdroj: Pixabay
Už dříve jsme upozorňovali na to, že naděje na případného čtvrtého velkého operátora není příliš velká. Teď je prakticky jisté, že se situace na trhu výrazně nezmění. Aukce o důležité kmitočty skončila a frekvence v pásmu 700 MHz si rozdělí trojice největších síťových operátorů. Jak to dopadlo s dalšími frekvenčními bloky? Jak se soutěžilo? Co na výsledky říkají operátoři nebo samotný ČTÚ?

V srpnu byla zahájena aukce o rádiové kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz. Aukce měla proběhnout už dřív, ale došlo k jejímu zrušení a přepracování, během čehož rezignoval tehdejší předseda ČTÚ. To je organizace, jež aukci vyhlašuje. Chcete-li si situaci kolem aukce připomenout, nahlédněte do článku Odkládaná aukce o kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz běží. Shrnujeme historii a podmínky.

Teď se podívejme na výsledky, jež byly vyhlášeny v pátek odpoledne. Kmitočty si rozdělila pětice subjektů, jmenovány jsou v abecedním pořadí: CentroNet, NordicTelecom 5G, O2, T-Mobile a Vodafone. Vydraženy byly všechny nabízené bloky. To nejdůležitější pak shrnujeme ve dvou tabulkách a krátkém komentáři, viz níže.

Na čtvrtého velkého operátora skutečně zapomeňte

Z výsledků jasně vyplývá, že 700MHz pásmo si rozdělila stávající velká trojice síťových operátorů. Z toho jednoznačně vyplývá, že ke vzniku čtvrtého velkého (!) operátora nedojde. Právě pomocí těchto frekvencí by se dalo relativně snadno pokrýt velké území.

Pásmo 700 MHz
Výherce Aukční blok Velikost bloku Minimální cena Konečná cena
T-Mobile A1 2 × 10 MHz 1 400 000 000 Kč 1 400 000 000 Kč
Vodafone A2.1 2 × 5 MHz 700 000 000 Kč 700 000 000 Kč
A2.2 2 × 5 MHz 700 000 000 Kč 700 000 000 Kč
O2 A3 2 × 10 MHz 1 120 000 000 Kč 1 190 000 000 Kč

Až bloky v pásmu 3400–3600 MHz kromě „velké trojky“ vysoutěžily další dva subjekty. Nordic Telecom si odnesl jediný 20MHz blok, čtyři další díky své nabídce vyhrál CentroNet. S těmito frekvencemi na plošné pokrytí nelze pomýšlet. Tito operátoři mohou a pravděpodobně budou sloužit jako místní poskytovatelé rychlého internetu v hustě osídlených oblastech.

Pásmo 3400–3600 MHz
Výherce Aukční blok Velikost bloku Minimální cena Konečná cena
CentroNet B1.1 20 MHz 110 000 000 Kč 138 000 000 Kč
B2.2 140 000 000 Kč 168 000 000 Kč
B2.4 140 000 000 Kč 154 000 000 Kč
B2.6 140 000 000 Kč 168 000 000 Kč
O2 B1.2 110 000 000 Kč 152 000 000 Kč
T-Mobile B2.3 140 000 000 Kč 154 000 000 Kč
B2.5 140 000 000 Kč 168 000 000 Kč
B2.8 140 000 000 Kč 168 000 000 Kč
Vodafone B2.1 140 000 000 Kč 168 000 000 Kč
Nordic Telecom 5G B2.7 140 000 000 Kč 168 000 000 Kč

Z výsledků vyplývá, že se příliš nesoutěžilo. V pásmu 700 MHz konečná cena všech bloků zůstala na úrovni vyhlašovací ceny, s výjimkou jednoho bloku 2 × 10 MHz v pásmu, jenž připadl O2. Připomínám, že je spojený se závazkem národního roamingu. Také bude využit při komunikaci krizových složek státu během katastrof.

20MHz bloky v pásmu 3400–3600 MHz jsou pak spojené se závazkem pronájmu kmitočtů pro podporu Průmyslu 4.0. Na tomto poli dle konečných cen všech poskytnutých bloků proběhlo větší přetahování. Podle ČTÚ se aukce zúčastnily rovněž firmy Poda a Sev.en Innovations, byť tedy neúspěšně.

Reakce veřejné správy

Hana Továrková, vedoucí ČTÚ, aukci hodnotí jako úspěšnou. Úplně ale opomíjí, že žádný nový subjekt ze soutěže neodchází se zmíněným zvláštním blokem v 700MHz pásmu, jenž byl vyhrazen novému hráči. Továrková se přesto domnívá, že podmínky aukce byly nastavené správně:

„Výsledky aukční fáze a zájem o nabízené kmitočty ukazují, že jsme podmínky výběrového řízení nastavili správně pro dosažení jejich cílů. Pro prohloubení hospodářské soutěže je jistě dobrou zprávou, že svoji pozici posílí i vstoupí noví operátoři v pásmu 3400–3800 MHz. Celková částka je 5,596 mld. Kč, což je vyšší částka, než bylo očekáváno.“

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, Karel Havlíček, rovněž považuje aukci za úspěšnou:

„Aukci považujeme za úspěšnou. Protože bylo málo pravděpodobné, že pásmo 700 MHz využije nový operátor, došlo ke změně konceptu aukce připravené za minulého předsedy ČTÚ a důraz se nově kladl na zvýšení konkurence přes pásmo 3,4–3,8 GHz.“

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace, Petr Očko, výsledky rovněž vnímá v pozitivní rovině. Nekomentuje však rozdělení frekvencí v pásmu 700 MHz:

„V pásmu 3,4–3,8 GHz máme nového významného hráče na mobilním trhu a také se posílila role dalších operátorů, a to Poda a Nordic Telecom. Oproti původní podobě aukce se našla možnost i průmyslového využití části spektra, což je velmi důležité pro naši ekonomiku. Významně to pomůže modernizaci a digitalizaci. To vše díky inovativnímu pojetí aukce, které dobře reaguje na českou strategii rozvoje 5G sítí.“

Reakce operátorů

Jak výsledky akce hodnotí operátoři? O2 si stěžuje na omezený rozsah soutěžených frekvencí a poukazuje na to, že pásmo 3400–3800 MHz je i podle Evropské unie klíčové pro rozvoj sítí páté generace:

„Vzhledem k očekávanému rozvoji sítí 5G bychom uvítali významně větší příděl v pásmu 3,5 GHz, než nám regulátor umožnil. Zatímco v Česku můžeme získat v kmitočtovém pásmu 3,4–3,8 GHz spektrum o rozsahu 60 MHz, v Evropě je běžný v souladu s rozhodnutím Evropské komise i dvojnásobek,“ říká Václav Zakouřil, člen představenstva O2 a ředitel divize Právní a regulatorní záležitosti.

Za Nordic Telecom se vyjádřil David Voska, ředitel pro vnější vztahy, jenž aukci z pohledu firmy považuje za úspěch:

„Úspěch v aukci je pro nás dalším krokem k tomu, abychom se stali důležitým hráčem i na trhu mobilních služeb. Díky nově získaným 5G frekvencím hodláme nabízet mobilní služby zákazníkům na celém území republiky. S novým přídělem kmitočtů chceme navíc dále posílit i naši pozici na trhu fixního internetu.“

Vodafone se omezil na obecné vyjádření, v němž naznačuje, že je spokojený:

„Spektrum umožní společnosti Vodafone vybudovat moderní celoplošnou 5G síť, která přinese další zvýšení kvality připojení k internetu a otevře prostor pro nové inovativní služby. Je to další krok společnosti Vodafone k naplnění strategie Digitální Česko.“

T-Mobile zatím situaci nechce komentovat a sdělil nám: Vzhledem k tomu, že aukční proces nebyl dokončen, v tuto chvíli nemůžeme nic komentovat.“ O vyjádření jsme požádali také zbylé účastníky aukce. Podaří-li se nám je získat, do článku je doplníme.

Zdroje: MPO | Oznámení o ukončení a výsledcích Aukční fáze via tisková zpráva ČTÚ | tisková zpráva Nordic Telecomu | vlastní