Hlavní navigace

ČTÚ nepolevil. Čtvrtého operátora stále chce a v aukci mu udělal cestu

19. 8. 2013

Sdílet

Zdroj: Redakce

Po zpackané první aukci, jíž zrušil tehdejší šéf Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák, se letos na jaře rozjely plány na novou. První nástřel podmínek přišel už v dubnu, úřad dal potenciálním novým zájemcům více důvodů, proč se zapojit. Na rozdíl od první aukce totiž vyhradil jeden frekvenční blok v nejdůležitějším pásmu 800 MHz výhradě pro nového operátora. U první aukce hrozilo, že by si všechny bloky rozebrali současní operátoři, teď se to stát nemůže. Vyhrazený blok pro nováčka najdeme i u frekvencí 1800 MHz.

ČTÚ tím jasně dal najevo, že chce posílit konkurenční prostředí a vítá dalšího síťového operátora s plnou náručí. Tato pozitivní diskriminace se pochopitelně nelíbila Telefónice, T-Mobilu ani Vodafonu. V připomínkách v návrhu aukce toto zástupci firem kritizovali a ještě vyhrožovali případnou soudní dohrou.

Úřad se nezalekl. Některé připomínky zapracoval, návrh aukce pozměnil, ale místo pro čtvrtého operátora zanechal. Nový šéf úřadu Jaromír Novák k tomu dodává, že stávající operátoři už nehájí zájmy svých klientů, ale svých akcionářů, a že bude rád, pokud se více konkurenčnímu prostředí nebudou bránit. Odvolává se přitom na aukce v Rakousku nebo Nizozemsku, kde tamní regulátor rovněž vymezil prostor pro nováčky.

Rychlý internet pro všechny

ČTÚ v aukci draží volné frekvence v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Jsou technologicky neutrální, lze na nich stavět 2G, 3G i sítě LTE. Úřad i stávající operátoři mají zájem právě o vysokorychlostní datové sítě LTE, protože s pokrýváním 2G a 3G už moc dělat nebudou. Dražené frekvence se pronajímají na 15 let, v případě hladkého průběhu by je operátoři získali až do poloviny roku 2029. Prvních sedm let s nimi nesmějí obchodovat a navíc musí splnit přísná rozvojová kritéria, to má zamezit spekulacím s kmitočty tak, aby je zkrátka opravdu koupil jen operátor.

Úřad chce do Česka přinést rychlejší internet, aukce tomu pomůže hned dvěma způsoby. Jednak jsou to zmíněné sítě LTE a jednak chce výnosy z dražby investovat do výstavby optických spojů v republice, aby se rychlý internet dostal i do míst, kde zatím chybí. To je ostatně plánem také u mobilních sítí. Operátoři musí nejdříve pokrývat řídce osídlené okresy.

Vyvolávací cena všech dražených kmitočtů je 8,72 miliardy korun. Minimálně tolik úřad získá, pokud prodá všechny frekvence. Minulá aukce ale ukázala, že se nakonec můžeme dostat na dvoj- až trojnásobek této částky. Naposledy se aukce zastavila na dvaceti miliardách s tím, že už je to prostě moc. Tento argument dodnes kromě Pavla Dvořáka nikdo nechápe.

Dražené kmitočty v nové aukci

Co je na skladě?

800 MHz

Nejdůležitější pásmo, protože se s těmito frekvencemi se nejlépe pokrývá velká oblast. Rádiové vlny mají při 800 MHz velký dosah, proto operátorům stačí vybudovat méně vysílačů. (Ale zase bude více uživatelů sdílet stejný vysílač, což vede ke zpomalení a zhoršení dostupnosti.) Právě na této frekvenci úřad vydělá nejvíce.

V pásmu 800 MHz se draží bloky o celkové velikosti 2 × 30 MHz. Nováček má jistou hned třetinu 2 × 10 MHz, o dalších 2 × 20 MHz rozdělených do bloků po 2 × 5 MHz se poperou ostatní. Přitom platí spektrální limit 2 × 10 MHz, takže žádná ze společností nemůže koupit více frekvencí.

Zajímavé je, že v prvním návrhu byl spektrální limit nastaven na 2 × 22,5 MHz, ale byl sdílený i frekvencemi 900 MHz, kde už současní operátoři několik bloků drží. Teoreticky to ale dávalo nováčkovi šanci, jak současné operátory obrat o další kus koláče. Teď jsou tedy šance rovnější.

Jestli v aukci nepřeplatí stávající operátory další nováček, jeden operátor si odnese 2 × 10 MHz a dva po 2 × 5 MHz. Aktuální situace napovídá tomu, že vyšší díl si možná utrhne T-Mobile a Vodafone s Telefónikou budou dva menší příděly sdílet. Ale nebudeme spekulovat, každý z operátorů chce získat co nejvíce kmitočtů.

1800 MHz

V toto pásmu už se většina bloků vydražila před lety. T-Mobile a Vodafone drží 2 × 18 MHz, Telefónica nakoupila 2 × 14 MHz. ČTÚ v nové aukci přerozdělí dalších 2 × 24,8 MHz, přičemž 2 × 15,8 MHz je určeno výhradně pro nového operátora a zbytek je rozdělen do devíti malých bloků po 2 × 1 MHz. Spektrální limit 2 × 23 MHz nedovolí, aby v aukci někdo posbíral všechny dražené frekvence. V pásmech 1800 MHz už stávající operátoři staví sítě LTE, byť jejich rozšiřování není příliš rychlé.

2600 MHz

U všech pásem platí, že s rostoucí frekvencí klesá jejich dosah. Sítě postavené na 2600 MHz se budou hodit jen do hustě osídlených míst, i proto je jejich cena nejnižší. ČTÚ draží 14 párových bloků 2 × 5 MHz. Minimální rozsah a spektrální limit udávají, že zájemci musí zakoupit vždy jen 2 × 10, 2 × 15, nebo 2 × 20 MHz. ČTÚ do aukce vložil i devět nepárových 5MHz bloků, každý operátor může koupit maximálně tři. Nepárové se ale nepoužívají pro mobilní služby zákazníkům, protože umožňují pouze jednosměrný provoz. Právě párové spektrum, například 2 × 10 MHz znamená, že se použije 10MHz šířka pásma pro odchozí a 10MHz pro příchozí komunikaci.

Nejdříve venkov, pak města

Součástí všech dražených bloků jsou i podmínky, tzv. rozvojová kritéria, která musí uchazeč splnit, jinak hrozí pokuty nebo odebrání licencí. Na vydražených frekvencích musí spustit služby nejpozději do dvou let od nabytí licence a do sedmi let musí využívat všechny zakoupené kmitočty. Nejvíce podmínek se vztahuje k nejdůležitějšímu pásmu 800 MHz, ČTÚ uchazeče žádá, aby nejdříve pokryli řidčeji osídlené okresy A a až pak hustěji osídlené okresy B. Za pokrytý se okres považuje, pokud je signál dostupný pro 95 % populace při 75% pravděpodobnosti vnitřního příjmu bez externí antény a 85% pravděpodobnosti vnitřního příjmu s externí anténou. Co tedy operátoři musí splnit?

Rozvojová kritéria v pásmu 800 MHz

  • Do 30 měsíců musí pokrýt 30 okresů skupiny A. Kdo už provozuje 3G síť v pásmu 2100 MHz, může si započítat do splnění povinností i toto pokrytí. Toto se netýká dražitelů, kteří získají jen příděl v rozsahu 2 × 5 MHz.
  • Do 5 let musí pokrýt všechny okresy skupiny A, alespoň 22 okresů B, polovinu železničních koridorů I. až IV., rychlostních komunikací a dálnic.
  • Do 7 let musí pokrýt všechny okresy skupiny A i B a také všechny železniční koridory I. až IV., rychlostní komunikace a dálnice.
  • V prvních 7 letech musí v síti běžet datové připojení o minimální rychlosti stahování 2 Mb/s, po této lhůtě 5 Mb/s.

Rozvojová kritéria v pásmu 1800 MHz

  • Do 8 let musí pokrýt polovinu populace Česka.
  • V prvních 8 letech musí v síti běžet datové připojení o minimální rychlosti stahování 2 Mb/s, po této lhůtě 5 Mb/s.

Rozvojová kritéria v pásmu 2600 MHz

  • Do 8 let musí pokrýt 10 % populace Česka.
  • V prvních 7 letech musí v síti běžet datové připojení o minimální rychlosti stahování 2 Mb/s, po této lhůtě 5 Mb/s.

Okresy A: Benešov, Bruntál, Česká Lípa, Český Krumlov, Cheb, Domažlice, Havlíčkův Brod, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Klatovy, Kutná Hora, Louny, Pelhřimov, Písek, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Prachatice, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Svitavy, Tábor, Tachov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Znojmo

Okresy B: Beroun, Blansko, Břeclav, Brno-město, Brno-venkov, České Budějovice, Chomutov, Chrudim, Děčín, Frýdek-Místek, Hodonín, Hradec, Králové, Jablonec nad Nisou, Karviná, Kladno, Kolín, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Pardubice, Plzeň-město, Praha-město, Praha-východ, Praha-západ, Přerov, Prostějov, Semily, Sokolov, Teplice, Trutnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Zlín

Nový operátor

Pro ČTÚ je velmi důležité, aby se do aukce připojilo co nejvíce subjektů, tedy především těch nových, jinak hrozí, že by mohl nový operátor (pravděpodobně PPF) získat kmitočty za pouhou vyvolávací cenu. Příděl 2 × 10 MHz v pásmu 800 MHz by jej vyšlo na 2,22 mld. korun, 2 × 15,8 MHz v pásmu 1800 MHz pak na „půl mega“. Tyto částky se mohou vyšroubovat nahoru, pokud se do dražby zapojí více společností. ČTÚ už řekl, že americká Citigroup sondovala trh pro svého klienta a zájem potvrdil i tuzemský Dial Telecom. Úřad ale rozešle pozvánky i dalším skupinám.

Nováčka úřad zvýhodnil prodloužením lhůt u všech rozvojových kritérií o 12 měsíců. Zároveň může těžit z národního roamingu ostatních operátorů, tedy dočasně (maximálně 8 let) může fungovat v jejich sítích, než vybuduje vlastní infrastrukturu. Zde jsou ale opět podmínky. Nováček o to může žádat, jen pokud získá příděl minimálně 2 × 5 MHz (1800 MHz), 2 × 20 MHz (2600 MHz), nebo 50 MHz (2600 MHz), ale nesmí přitom získat nic v pásmu 800 MHz. Případně může získat i příděl v pásmu 800 MHz, ale už nesmí nakupovat jiné frekvence.

Z podmínek ČTÚ ale také vyplývá, že stávající operátoři musí poskytnout národní roaming jen tehdy, pokud sami získají v pásmu 800 MHz příděl alespoň 2 × 5 MHz. Pokud by se celé pásmo 800 MHz rozebrali nováčci, teoreticky by se stávající operátoři nemuseli vůbec otevírat. Národní roaming se týká 2G, 3G i LTE.

Podobně jako národní roaming je do podmínek pro získání frekvencí zahrnuta povinnost vpustit do nově vybudovaných sítí virtuální operátory, tedy poskytnout síť velkoobchodnímu prodeji za nediskriminačních podmínek.

Přihlášky do konce září

ČTÚ prodloužil termín podávání přihlášek až do konce září. Prvního října otevře obálky a do poloviny měsíce bude hodnotit žádosti a následně vhodné zájemce pozve do aukce. Ta začne naostro už 11. listopadu a skončit by měla ještě letos. Z kraje roku 2014 by mělo dojít k přidělení frekvencí.

Cíle aukce jsou jasné. Jde nám o rozvoj nových služeb mobilního vysokorychlostního internetového připojení, podporu hospodářské soutěže, vytvoření podmínek pro vstup dalšího operátora s celostátní působností a o zajištění efektivního využívání kmitočtového spektra,“ řekl Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ. „Aukce je připravena tak, aby celý proces proběhl rychle a transparentně, bez jakýchkoliv postranních spekulací či snahy o jeho prodlužování. To vytvoří předpoklady pro naplnění všech stanovených cílů,“ dodal Jaromír Novák.

Zdroj: ČTÚ