Hlavní navigace

Jak vypadalo Česko po 2. světové válce nebo za dob socialismu? Podívejte se na historické letecké snímky

Sdílet

Zdroj: Cnews (s využitím DALL-E)
Zamysleli jste se někdy nad tím, jak mohla Česká republika vypadat napříč 20. stoletím? Díky historickým leteckým snímkům si můžete porovnat podobu konkrétních míst v minulosti s aktuální podobou.

Na aktuální podobu map se můžete v dnešní době podívat prakticky na jakémkoliv zařízení a nikdo se nad tím extra nepozastaví. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, jak vypadala Česká republika před třiceti, padesáti, nebo dokonce sto nebo více lety?

Na tuto otázku naštěstí přinášejí částečně odpověď Mapy.cz s možností zobrazení map z 19. století, daleko větší zásluha ale patří ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální), na jehož Archivu je možné dohledat archivní letecké snímky sahající až do roku 1937.


Zobrazení historických ortofotomap

Pokud chcete zobrazit historické mapy, stačí otevřít Archiv ČÚZK a po načtení základní mapy České republiky kliknout na Letecké měřící snímky v pravém horním rohu (obr. 1). Následně v rozbalovacím pravém menu aktivujte možnost Historická ortofotomapa 1937–1996 (obr. 2).


obr. 1

 Přepnutí na letecké snímky (obr. 1)

Autor: Cnews
obr. 2

Vybrání historických ortofotomap (obr. 2)

Autor: Cnews

Celá mapa se změní na historické ortofotomapy. Pokud chcete najít konkrétní místo v konkrétním roce, stačí povolit možnost Historická ortofotomapa 1937–1996 – roky a po vybrání požadovaného místa na mapě si nechat zobrazit přímo snímky z konkrétního roku (obr. 3).

CS24

obr. 3

 Vybrání konkrétního letopočtu (obr. 3)

Autor: Cnews

Porovnání současných a historických map

Archiv ČÚZK nabízí zajímavou funkci v podobě porovnání současných map s historickými ortofotosnímky. Stačí opět zvolit funkci Letecké měřící snímky v pravém horním rohu, v otevřeném menu vybrat položku Snímkované oblasti a zvolit rok, který chcete porovnávat se současností. 

Jako podkladovou mapu pak zvolte Ortofoto ČR (současné), případně Ortofoto ČR (archivní) společně s výběrem konkrétního roku (obr. 4). Aktivací nebo deaktivací tlačítka Historická ortofotomapa 1937–1996 můžete procházet na mapě mezi historickou ortofotomapou a leteckým snímkováním podkladové mapy.


obr. 4

Vyškov v roce 1940 (obr. 4)

Autor: Cnews
Aktuální podoba Vyškova

Aktuální podoba Vyškova

Autor: Cnews

Byl pro vás článek přínosný?