Hlavní navigace

Německý regulátor chce, aby Facebook odděloval data ve svých službách

11. 2. 2019

Sdílet

Neznamená to, že Facebook uživatelská data propojovat nesmí, musí ale uživatelům a uživatelkám dát na výběr a jejich rozhodnutí respektovat. Facebook s rozhodnutím a závěry úřadu nesouhlasí a plánuje se odvolat.

Německý úřad pro podporu hospodářské soutěže, Bundeskartellamt, v minulém týdnu nařídil Facebooku, aby neslučoval uživatelská data z více zdrojů. Souhlasem s podmínkami používání Facebooku svolíte, aby firma propojila data, která o vás posbírá v rámci vlastních sociální sítí, ale také např. pomocí cookies na webech apod.:

„As described below, we collect information from and about the computers, phones, connected TVs and other web-connected devices you use that integrate with our Products, and we combine this information across different devices that you use.“

Praktiky spojené s využíváním dat popisuje Facebook na svém webu, kam můžete případně zamířit. Shodou okolností před několika málo týdny Zuckerberg prozradil, že existují úvahy nad tím, jak umožnit funkční uživatelské propojení komunikátorů Messenger, WhatsApp a Instagram. Pokud k tomu dojde, nebude to dnes. Takové propojení by poskytlo výhodu jak uživatelské základně, tak Facebooku, jenž by získal komplexnější data o svých uživatelích a uživatelkách.

Mohl by je tak lépe monetizovat. Je dobré poukázat, že k určitému propojování některých služeb už docházelo dříve. Na území EU/EHP od loňského května platí směrnice GDPR, která dává uživatelům a uživatelkám mnohem lepší kontrolu nad svými daty a požaduje, aby správce sbíral data pouze za konkrétním účelem, přičemž jedinec musí být s tímto účelem seznámen. Souhlas nelze svévolně rozšiřovat pro jiné účely.

Německý regulátor chce lepší kontrolu nad daty

Regulátor nechce, aby docházelo ke slučování dat z různých zdrojů bez vašeho poučeného souhlasu. Facebook si tedy nesmí praktiku vynutit, jeho služby máte právo používat odděleně, aby ke slučování dat nedocházelo – aspoň pokud si to nepřejete. Bundeskartellamt dále poukazuje na to, že Facebook má v Německu dominantní postavení.

Jako takový si se prý nachází v pozici, kdy musí být podroben zvláštnímu dohledu. Andreas Mundt, prezident úřadu, dodává, že skutečná alternativa k Facebooku (a jeho službám, k nimž patří rovněž WhatsApp nebo Instagram) neexistuje, tudíž si nemůžete svobodně zvolit. Navíc při souhlasu s rozsáhlými všeobecnými podmínkami snadno dojde k tomu, že dotyčný neví přesně, s čím vším souhlasí.

Ilustrační foto

V Německu mají služby Facebooku podle úřadu 90 % podíl na poli sociálních sítí z hlediska denního používání, dále 80 % z hlediska měsíčního používání. Pokud se Facebook německému nařízení nepodvolí, může očekávat i pokuty dosahující max. 10 % jeho ročního obratu, případně bude pokutován periodicky, takže každý měsíc zaplatí max. 10 milionů eur.

MM_AI

Reakce Facebooku

Zuckerbergův podnik reaguje na svém blogu s tím, že s úřadem spolupracuje už třetím rokem. Hodlá tak činit i nadále, nesouhlasí však s jeho výše prezentovanými závěry. Chce se odvolat, aby „lidé v Německu mohli plně využívat benefitů jeho služeb“. Poukazuje na to, že v zemi již platí GDPR, ale rozhodnutí úřadu postihuje pouze jeho, nikoli všechny podniky v branži. Sám tvrdí, že 40 % uživatelek a uživatelů sociálních sítí v Německu nepoužívá Facebook.

Dále podle něj úřad nesprávně nepovažuje služby jako YouTube jako přímou konkurenci Facebooku a přehlédl, jak Facebook zpracovává data po zavedení GDPR. Používání informací z různých služeb podle něj pomáhá služby zlepšit a lépe zabezpečit. (Takový argument padl také v Evropském parlamentu.) Facebook se bojí možného zmatku – zatím platí, že v rámci GDPR existuje jednotný standard pro všechny země EU/EHP.

Byl pro vás článek přínosný?