ČOI: „Až 80 % kontrolovaných e-shopů klame zákazníky a ignoruje nový občanský zákoník“

0

Česká obchodní inspekce provedla mezi 1. lednem a 31. březnem kontroly 350 e-shopů. V 80 % případů našla rozpory s obchodním zákoníkem (jeho revize platí od 1. 1. 2014) a udělila 225 pokut za milion korun.

Vysoké číslo ale neznamená, že čtyři pětiny tuzemských internetových obchodů klame zákazníky. ČOI neprovedla náhodné kontroly, ale zaměřila se na firmy, které už byly dříve mezi podezřelými nebo je nahlásili někteří ze zákazníků. Na inspekci se během prvního čtvrtletí obrátilo 1596 spotřebitelů – ve 13 % případů byly stížnosti oprávněné.

 

Část podání byla mimo kontrolní pravomoc ČOI, neboť se týkala nejčastěji nespokojenosti spotřebitelů s vyřízením reklamace, případně o nevrácení peněz při odstoupení od smlouvy. Tyto a další nároky může spotřebitel vymoci, není-li dohoda s prodávajícím možná, pouze soudní cestou,“ říká ČOI v tiskové zprávě.

Zjištěné nedostatky a uložené sankce

Nejčastěji porušovaným právním předpisem v rámci kontrolní akce byl zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jehož porušení bylo zjištěno v 464 případech.

  • největší podíl na zjištěných nedostatcích má stejně jako v minulém roce použití nekalých obchodních praktik (§§ 4 a 5), konkrétně klamavých obchodních praktik (§ 5/1), které byly prokázány při kontrole obchodních podmínek internetových obchodů, a to celkem ve 233 případech. Z velké části se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně byly poskytnuty neúplné či jinak zavádějící údaje např. o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících
  • druhou nejčastěji porušovanou povinností kontrolovaných osob bylo neposkytnutí řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spotřebiteli (§ 13), a to ve 143 případech
  • nesplnění formálních náležitostí při vyřizování reklamací (§ 19) zjistili inspektoři při 49 kontrolách
  • porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo zjišťováno jen minimálně.

Spotřebitelé by si měli při nákupu přes internet ověřovat identitu prodávajícího a zvažovat, zda zaplatí zboží nebo službu předem, neboť se množí případy, kdy je e-shop fiktivní nebo má sídlo mimo Evropskou unii. Kontrola je v těchto případech obtížná a nároky poškozených spotřebitelů jsou stěží vymahatelné,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Zdroj: ČOI

ČOI: „Až 80 % kontrolovaných e-shopů klame zákazníky a ignoruje nový občanský zákoník“

Ohodnoťte tento článek!