Create Synchronicity: neinstalujte, nezdržujte se. Prostě zálohujte

0

Existuje sice celá řada programů, s nimiž si lze zálohování usnadnit, většinou se však jedná o robustnější aplikace s nutností instalace a ne zcela triviální ovladatelností. Create Synchronicity je přesným opakem – stačí jednorázově nastavit odkud kam která data přenášet (mezi kterými složkami hlídat synchronizaci) a pak zálohovat buď automaticky v přednastavenou dobu nebo manuálně kliknutím na volbu Synchronize.

Jedna, dva, tři a jde se zálohovat

K dispozici máte hned dvě distribuce aplikace Create Synchronicity – archiv ve formátu ZIP, který stačí rozbalit a je tak i s nastaveními snadno přenositelný, nebo spustitelný instalační soubor.

Po prvním spuštění si musíte vytvořit profil, bez něhož není možné žádné akce provádět. Kliknutím na položku New profile v poli Actions a zadáním jména nového profilu se přesunete do nastavení předvoleb vaší synchronizace.

V horní části dialogu musíte zadat cestu k zálohované složce (pole From) a cestu k cílové složce, s níž bude prováděna synchronizace (pole To). Cestu vyberete klasickým procházením tak, že kliknete na tlačítko se třemi tečkami u příslušného pole.

Následně se vám odemkne možnost rozbalení stromové struktury v poli Subdirectories. Když stromovou strukturu rozbalíte, můžete zaškrtávat jednotlivé konkrétní podsložky určené k zálohování.

Volbou metody synchronizace (Synchronization method) si můžete vybrat, zda chcete data synchronizovat jednosměrně nebo v obou složkách a zda chcete staré soubory schraňovat nebo přepisovat aktuálnějšími. K tomu jsou k dispozici celkem tři možnosti – Left to Right (Mirror) přenese data striktně z jedné složky do druhé a staré soubory přepíše (se zaškrtnutým políčkem Strict mirror se provede synchronizace obousměrně), Left to Right (Incremental) zachová staré soubory a Two-ways Incremental provede obousměrnou synchronizaci se zachováním starých souborů.

V poli Include or exclude file types se nachází defaultně zaškrtnuté políčko Copy all files. Pokud jej odškrtnete, můžete zadat přípony nebo konkrétní názvy souborů, které buď mají být ze synchronizace vynechány, nebo na které se naopak má synchronizace výlučně zaměřit. Do pole Include these files only zadáte parametry souborů, které mají být zahrnuty (jiné než přímo uvedené zahrnuty nebudou) a do pole Exclude these files zadáte parametry souborů, které se zahrnout nemají. Parametrizovat soubory lze i pomocí regulárních výrazů a to tak, že je píšete mezi dvě dopředná lomítka /.

Nastavení můžete ještě doplnit v poli Advanced options. K provedení synchronizace zbývá už jen kliknout na tlačítko Save a v seznamu profilů vybrat váš nově vytvořený profil. Automaticky se zobrazí kontextová nabídka s volbami Delete (smazání profilu), Rename (přejmenování profilu), Change settings (opětovné vyvolání okna s nastavením) a důležitými položkami Synchronize a Scheduling.

Na další práci už vás nepotřebuje

Již nastavenou synchronizaci zapnete buď manuálně pomocí volby Synchronize, nebo časovačem volbou Scheduling. Automatické zálohování můžete nastavit denně, týdně v určitý den (volíte pondělí až neděli), nebo měsíčně každý X-tý den v měsíci.

O kopírování jste přehledně informováni jak v průběhu – včetně statistik o vytvořených a smazaných souborech a složkách, čase, rychlosti atd. – tak po provedení synchronizace prostřednictvím souborů zvaných logy. K nim se dostanete přes kontextovou nabídku profilu přes položku View log nebo spuštěním html souborů v adresáři log v místě, kam jste Create Synchronicity nainstalovali.

V adresáři config jsou pak umístěny soubory s jednotlivými profily (soubory s příponou sync) a lze tak různá osobní nastavení libovolně přenášet mezi systémy (samozřejmě za předpokladu, že si odpovídají navolené stromové struktury).

Ohodnoťte tento článek!