Creative Docs .NET: vektorový grafický editor zadarmo

0

Placeným vektorovým grafickým editorům bezesporu kralují Adobe Illustrator a Corel Draw. Zdarma dostupné alternativy k těmto programů nestojí prakticky za řeč, použitelně se tváří snad je Inkscape. Není však sám. Povedený vektorový grafický editor objevíte také v podobě programu Creative Docs .NET.

Rastry vs. vektory

Méně zkušení uživatelé teď zřejmě tápou, jaký je rozdíl mezi bitmapovým (rastrovým) a vektorovým grafickým editorem. Bitmapové editory pracují s jednotlivými obrazovými body. Vektorové editory naopak pracují s křivkami, čarami, objekty – vektory. Bitmapové editory jsou vhodné pro zpracování fotografií, vektorové editory se zase využívají pro přípravu reklamní grafiky nebo loga.

Výhodou vektorových kreseb je skutečnost, že jejich velikost lze měnit beze ztráty kvality. Program jednoduše dopočítá potřebné rozměry použitých prvků. U bitmapové grafiky to možné není. Budete-li například zvětšovat fotografii, utrpí tím kvalita obrazu. Počítač (na rozdíl od filmových pohádek pro dospělé) nedovede určit, jaký obrazový bod v jaké barvě má na které místo doplnit. Jednoduše řečeno, z malého kousku novin na fotografii několika osob na nádraží nedostanete čitelný dokument.

Vektorový editor ve stylu Office 2007?

Creative Docs .NET je tedy vektorovým editorem se vším všudy. Je určen pro platformu .NET Framework 2.0. Její knihovny jsou standardní součástí až Windows Vista, pokud chcete program provozovat na Windows 2000 nebo XP, musíte si je doinstalovat dodatečně. Myslím však, že dnes už se s potřebou .NET Framework setkala většina uživatelů operačních systémů Windows, nejde tedy o nic překvapivého.

Uživatelské rozhraní programu připomíná MS Office 2007 s jeho pásem karet. V případě Creative Docs .NET jde spíše o lacinou napodobeninu. Na programu je jasně vidět, že nevyužívá stejné komponenty pro tvorbu uživatelského rozhraní jako zmíněný kancelářský balík. To je však jen drobnost.

V sadě nástrojů na levé straně naleznete různé typy křivek a vektorových objektů. Nechybí tu nástroj pro vkládání textu (na linku nebo tzv. textový rámeček), vložení bitmapového obrázku (čímž ale degradujete výhody vektorové kresby) a zajímavost v podobě měřicího nástroje. Ten slouží nejenom k zobrazení rozměrů vybraného objektu, ale i k vynášení kót. Jednoduše natáhněte měřicí šipku, pusťte tlačítko myši, jejím tažením natáhněte kótovací čáry a klepnutím potvrďte jejich umístění.

Tento editor tak lze používat například pro tvorbu jednoduchých technických výkresů. Nebudu Creative Docs .NET označovat za CAD pro domácnosti, ale pokud jste domácí kutil a potřebujete si připravit jednoduchý výkres pro svou práci v dílně, pak vám tento editor dobře poslouží.

Nastavení vlastností objektů

Ve většině grafických editorů jste zřejmě zvyklí pracovat tak, že si vyberete nástroj, nastavíte barvu a další vlastnosti a nakreslíte nebo vložíte objekt. U Creative Docs .NET objekt nejprve nakreslíte a poté začnete s úpravami jeho vlastností. Vpravo umístěný panel mi připomíná spíše nějaký vývojářský nástroj, než grafický editor. Ale protože se pohybujeme v oblasti vektorů a jde nám o přesnost, neuškodí několik podrobných nastavení.

Nejprve se přepněte na záložku Styles. Zde si nadefinujete sadu stylů, které později přiřadíte jednotlivým objektům na výkresu. Stylů může být libovolně mnoho, doporučuji si je smysluplně pojmenovat. Každému stylu pak určujete jeho vlastnosti: barvu povrchu, tloušťku čar, typ písma, rozměry, nebo typ 3D zobrazení. Styly mohou vycházet z jiných stylů, podobně jako je tomu například ve Wordu.

Jakmile máte sadu stylů připravenu, přepněte se na záložku Properties. Klepnutím vyberete objekt na výkresu a na záložce Properties mu přiřadíte některý z před chvílí vytvořených grafických stylů. To je velmi praktické v momentě, kdy pracujete s velkým množstvím objektů na výkresu a chcete, aby všechny měly stejné vlastnosti.

Creative Docs .NET umožňuje vytvářet i vícestránkové dokumenty – strany přidáváte na záložce Pages v pravém panelu. Dovede pracovat i s vrstvami, které je možné různě zobrazovat a skrývat.

Užitečné drobnosti

Při práci s Creative Docs .NET si jistě všimnete automaticky zobrazovaných plovoucích panelů s tlačítky u vybraného objektu. Připomíná mi to chování Wordu 2007, kdy je po označení části textu nabídnut malý panel s nejčastěji používanými nástroji. V případě Creative Docs .NET jde o sadu tlačítek pro práci se schránkou, zoomování náhledu na výkres, přesouvání objektů ve vertikálním směru (nahoru nebo dolů ve vztahu k ostatním objektům), skrývání a zobrazování výběru.

Všechny tyto funkce samozřejmě najdete v pásu karet v horní části okna programu, nicméně skutečnost, že jsou po ruce, je nejenom příjemná, ale i intuitivní. Myslím, že to pomůže méně zkušeným uživatelům objevovat možnosti tohoto programu.

Ukládání výkresů

Důležitou vlastností každého programu je kompatibilita s formáty souborů jiných programů. Creative Docs .NET ukládá data do vlastního formátu s příponou .crdoc. Aby ale výstupy z programu byly nějakým způsobem použitelné i jinak, než po vytištění, je zde funkce pro export výkresu do některého z bitmapových formátů. Vybrat si můžete z JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP nebo ICO. Upozorňuji především na poslední zmíněný. Creative Docs .NET podporuje u vektorů přechodové výplně, což vám umožní vytvořit například pěkné ikonky pro programy nebo webové stránky. Pro použití na webu je vyexportujete do PNG, pro použití jako favicon webové stránky pak budete potřebovat právě formát ICO. I tak ale budou potřeba úpravy ve speciálním editoru.

Při exportu výkresu je v závislosti na zvoleném formátu zobrazeno okno s nastavením různých vlastností. Nejčastěji jde o ořezávání, u JPEGu například o kompresi a rozlišení výsledného obrazu.

Creative Docs .NET dovede výkres exportovat také do souboru PDF. Volíte strany, které se do exportu zahrnou, renderování textu jako křivek, konverzi barev do RGB, CMYK nebo stupňů šedé, kompresi bitmapových obrázků (ZIP nebo JPEG) a několik dalších vlastností. Export do PDF je překvapivě rychlý. Takto exportovaný výkres je pak samozřejmě možné otevřít i v profesionálním Adobe Illustratoru a dále tam s křivkami pracovat.

Creative Docs .NET je zdarma pro nekomerční použití. Pro domácnosti je tedy jako stvořený. Jakmile pochopíte základy ovládání a práci s grafickými styly, bude práce v programu velice rychlá a pohodlná. V paměti program zabírá při běžné práci okolo 55 MB.

Ohodnoťte tento článek!