CrystalDiskInfo: Vaše pevné disky si zaslouží vaši pozornost

0

Porucha pevného disku a s ní spojená ztráta dat je noční můrou většiny uživatelů. Aby bylo možné těmto situacím účinně předcházet, existují dva způsoby – prvním je pravidelné zálohování, druhým je monitorování stavu disků vhodnou aplikací. Na tento druhý způsob se dnes podíváme podrobněji.

 

Program CrystalDiskInfo je jednou z volně šiřitelných aplikací, která využívá technologie S.M.A.R.T. k monitorování a předvídání eventuálních poruch disků, a to nejen interních, ale i těch externích, které jsou připojeny prostřednictvím rozhraní USB nebo FireWire (IEEE 1394).

Začínáme používat CrystalDiskInfo

Po jednoduché instalaci a spuštění programu se nám otevře okno, ve kterém nalezneme spoustu technických informací o všech připojených discích. Pravděpodobně nejdůležitější pro nás v tento okamžik bude tzv. Health Status, tedy současný stav disku.

V horní části okna se nachází velké záložky v podobě ikon, které odkazují na vlastnosti jednotlivých disků. Je tedy dobré si pro začátek projít všechna zařízení a zkontrolovat, jestli jsou v pořádku a nejsou hlášeny jakékoli podezřelé vlastnosti či chování.

Rezidentní monitoring

Důležitou funkcí je možnost aktivovat automatické spuštění aplikace a nastavit ji jako rezidentní, tedy stále běžící na pozadí (i po zavření hlavního okna programu). Toho dosáhneme tak, že v horním menu zvolíme Function a zaškrtneme volby Resident a Startup.

CrystalDiskInfoFunkce rezidentního běhu na pozadí přidá navíc do lišty úloh (standardně v pravé spodní části plochy Windows) ikonky s teplotami jednotlivých disků. Je dobré vědět, že technologie SSD neumožňuje monitorování teploty, jelikož disk neobsahuje pohyblivé části.

CrystalDiskInfo

Doplňkové funkce

Kromě výše zmíněných základních vlastností máme k dispozici pár dalších nástrojů. Vedle možnosti měnit vzhled (Theme, Fonts, Zoom) je obsažena také funkce pro zobrazení grafu. Ten po určité době používání dokáže graficky zachytit vývoj všech sledovaných vlastností za určitou časovou jednotku.

Gadget na plochu

Pokud máte rádi Gadgety na ploše, prográmek umí nainstalovat svůj vlastní. Máte tak možnost si nastavit třeba hlavní disk s daty a sledovat aktuální teplotu. Vysoké teploty dokážou výrazně zkrátit životnost všech zařízení, pevné disky nevyjímaje.

CrystalDiskInfo

Co je to technologie S.M.A.R.T. ?

Jak je zmíněno v našem článku, základním prostředkem monitoringu je technologie, kterou označujeme S.M.A.R.T. Jde o zkratku z anglického Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology. V praxi dokáže předvídat poškození disku – a to dostatečně dopředu na to, abychom stihli včas zálohovat data a disk vyměnit za nový – funkční.

Poruchy disku můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

  • předvídatelné – poruchy tohoto typu jsou obvykle výsledkem výrazně pomalejších reakcí disku vlivem např. mechanického (především postupného) opotřebování pohyblivých částí disku. Díky monitoringu lze předpovědět chvíli, kdy se takové opotřebení stává více pravděpodobné,
  • nepředvídatelné – tedy okamžité poruchy bez jakéhokoli varování, např. poškození elektronických prvků nebo náhlého totálního selhání disku.

Pro zajímavost – mechanické poškození tvoří statisticky okolo 60 % všech poruch pevných disků a v naprosté většině případů se jedná právě o postupné opotřebování, kterému předcházejí varovné signály. Právě ty je technologie S.M.A.R.T. schopna včas odhalit a upozornit uživatele na blížící se konec životnosti. V takové chvíli důrazně doporučujeme zálohovat všechna data, disk přestat používat a pořídit nový.

  

Ohodnoťte tento článek!