ČTÚ léčí oligopol. Navrhuje operátorům, ať k sobě připustí virtuály

0

Už v listopadové monitorovací zprávě Český telekomunikační úřad uvedl, že mobilní trh v Česku je nemocný. Nepůsobí na něm sice operátor s dominantní tržní silou (monopol), ale trojice operátorů s významnou tržní silou (oligopol). Úřad rovněž analýzou zjistil, že ač mezi těmito subjekty nenašel žádnou (ne)formální smlouvu, postupují ve vzájemné shodě. Ceny a podmínky si víceméně kopírují navzájem. Kvůli tomu mobilní trh stagnuje.

Analýza relevantního trhu č. 8

Tento týden byly na zasedání ČTÚ zveřejněny kompletní výsledky analýzy relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. 

Provedení analýzy tohoto nového relevantního trhu je, společně s probíhající aukcí volných kmitočtů a posílením ochrany koncových uživatelů mobilních služeb, jednou z nejvýznamnějších regulačních aktivit ČTÚ v oblasti mobilních služeb v České republice“, konstatuje u příležitosti zveřejnění návrhu analýzy Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ a dodává: „Návrhu analýzy předcházel dlouhodobý proces zahájený už v roce 2011.

ČTÚ tehdy na základě průběžného vyhodnocování národního mobilního trhu a jeho porovnávání s obdobnými trhy v jiných evropských zemích shledal, že hospodářská soutěž na tomto trhu stagnuje. A to zejména v souvislosti s dlouhodobou absencí velkoobchodních nabídek, které by umožnily působení mobilních virtuálních operátorů.

Úřad tvrdí, že Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone se chovají oligopolně. Zneužívají postavení na trhu a podle ČTÚ by se na tom v následujících dvou letech nic nezměnilo – aukce, neaukce. Aktuálně probíhající dražba kmitočtů je přitom důležitým krokem k tomu, aby se mobilní trh mohl změnit. V následujících 10–15 letech už nebude frekvence odkud brát, množství bezdrátových sítí je fyzicky omezené a do boje o volné kmitočty se přihlásil kromě hlavní trojky jediný nový subjekt – Air Mobile ze skupiny PPF.

Virtuálové budou

Podle úřední analýzy operátoři odmítají připustit ostatní podnikatele do svých sítí, nezveřejňují velkoobchodní nabídku anebo mají zbytečně vysoké ceny za originaci (původ volání). ČTÚ proto navrhl nápravné opatření, dle kterého budou operátoři muset zveřejnit velkoobchodní nabídku pro MVNO (virtuální operátory), poskytovat jim služby ve stejné kvalitě jako ve vlastní síti a za nediskriminačních podmínek. Viz detailní návrh opatření.


Úřad navrhuje uložit podnikům s významnou tržní silou tyto povinnosti, podle jednotlivých písmen § 51 odst. 5 Zákona, a souvisejících opatření obecné povahy: 

průhlednosti podle § 82 Zákona, zejména

  1. uveřejnit referenční nabídku propojení pro službu originace volání (včetně popisu příslušných nabídek, smluvních podmínek a cen),
  2. uveřejnit referenční nabídku přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům (včetně popisu příslušných nabídek, smluvních podmínek a cen),
  3. uveřejnit informace týkající se přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům a propojení sítí (včetně účetních informací, smluvních podmínek, technických specifikací, síťových charakteristik a cen);

nediskriminace podle § 81 Zákona, zejména

  1. uplatňovat rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní podnikatele,
  2. poskytovat ostatním podnikatelům služby a informace za stejných podmínek a ve stejné kvalitě, v jaké je poskytuje pro služby vlastní;

oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 86 Zákona tak, aby

  1. při určování cen na maloobchodní i velkoobchodní úrovni bylo prokazatelné, že nedochází k neodůvodněnému křížovému financování,
  2. byly k dispozici podklady pro ověření nákladů a výnosů za jednotlivé služby;

přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84 Zákona, zejména

  1. povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na propojení sítí nebo síťových zařízení pro službu originace volání,
  2. povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání a přístup k specifickým síťovým prvkům,
  3. Úřad stanoví k těmto povinnostem technické, provozní a další podmínky zajišťující spravedlnost, proporcionalitu a včasnost;

Tento návrh předložil úřad k veřejné konzultaci, která skončí 31. ledna 2013. Poté bude následovat detailní vyhodnocení uplatněných návrhů, dopracování návrhu analýzy, jeho projednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí.

Teď bude na operátorech a jiných úřadech, co s návrhem ČTÚ udělají. Operátoři se jistě budou nařízení bránit. I proto ještě před koncem roku spustila Telefónica O2 ve své síti prvního virtuála – BleskMobil. Přestože je to prakticky její virtuál s pouhou značkou největšího tuzemského bulvárního deníku, ukázalo se, že to jde také bez regulačních zásahů. BleskMobil nabídl sympatické ceny za volání i SMS a ostatní operátoři na to hned reagovali ve vánočních nabídkách, které se cenově dost přiblížily.

Stále ale mluvíme jen o předplacenkách. Paušálním tarifům pořádná konkurence chybí, to samé můžeme říct o datových balíčcích. Přitom operátoři zlevňovat umí, ale ne ve standardním ceníku, pouze při retenčních nabídkách, když pohrozíte odchodem ke konkurenci, případně při hromadném nákupu karet do firem.

Zdroj: ČTÚ

ČTÚ léčí oligopol. Navrhuje operátorům, ať k sobě připustí virtuály
Ohodnoťte tento článek!