ČTÚ má novou mapu – už počítá se všemi 3G i LTE sítěmi. V pokrytí vede Vodafone

0

Český telekomunikační úřad včera výrazně aktualizoval mapu pokrytí mobilních sítí. Na lte.ctu.cz/pokryti si nově můžete ověřit, které sítě a frekvence operátoři využívají v různých regionech a kolik pokrývají území a populace, a to až na úroveň jednotlivých okresů.

Doposud mapka ukazovala jen sítě 3G/UMTS (2100 MHz) a LTE (800, 1800 a 2600 MH), nově už počítá s LTE na frekvenci 900 a 2100 MHz. Ztratila však tabulky s pokrytím jednotlivých obcí. Oživeno: Původní detailní tabulka s obcemi zůstala zde, ale neobsahuje LTE na frekvencích 900 a 2100 MHz.

Pokrytí 3G/LTE od O2 Pokrytí 3G/LTE od T-Mobilu Pokrytí 3G/LTE od Vodafonu
Pokrytí 3G/LTE od O2, T-Mobilu a Vodafonu

Z toho těží hlavně Vodafone, který má suverénně nejzoufalejší 3G síť. Loni všechny karty vsadil na rychlou výstavbu LTE a ještě před aukcí kmitočtů vyčlenil část pásma 900 MHz, jež využívá pro 2G sítě pro čistě datovou komunikaci. Ta má sice pouze omezený výkon (teoretické rychlosti 22,5/7,5 Mb/s), ale zato se postupně dostává skoro všude tam, kde už je 2G.

Operátor Pokrytí území Pokrytí populace
O2 42,1 % 80,5 %
T-Mobile 43,9 % 81,5 %
Vodafone 75,8 % 91,7 %

V celkovém pokrytí moderními sítěmi tak Vodafone jasně vede, když pokrývá 75,8 % území Česka a 91,7 % obyvatel. Jenže se v tom kombinují čísla za sítě 3G i LTE. Ne každý telefon má dnes LTE a ne všechny s LTE podporují i pásmo 900 MHz. Vodafone navíc jako jediný začal stavět LTE i na kmitočtech 2100 MHz, které jsou u nás využívány pro 3G.

Pokrytí jednotlivými sítěmi

O2

Sítě O2 Pokrytí území Pokrytí populace
3G (2100 MHz) 37,8 % 79,2 %
LTE (800 MHz) 9,4 % 21,3 %
LTE (1800 MHz) 0,8 % 10,3 %

T-Mobile

Sítě T-Mobilu Pokrytí území Pokrytí populace
3G (2100 MHz) 38,5 % 79,9 %
LTE (800 MHz) 11,1 % 20,5 %
LTE (1800 MHz) 1,2 % 10,0 %

Vodafone

Sítě Vodafonu Pokrytí území Pokrytí populace
3G (2100 MHz) 17,2 % 65,3 %
LTE (800 MHz) 24,6 % 32,2 %
LTE (900 MHz) 60,9 % 43,8 %
LTE (1800 MHz) 2,4 % 9,1 %
LTE (2100 MHz) 0,1 % 0,2 %

Je nutné vzít v úvahu, že čísla od ČTÚ se mohou lišit od těch, které na svých stránkách publikují sami operátoři. Je to dáno odlišnými výpočetními modely. ČTÚ tvrdí, že používá ten nejpřesnější model doporučovaný Mezinárodní telekomunikační unií.

Model zohledňuje podrobnou analýzu terénu mezi vysílačem a přijímačem a zahrnuje všechny v úvahu přicházející modely šíření rádiového signálu. Od skutečného pokrytí signálem se může mapa projektovaná na základě výpočtů v některých případech lišit, a to zejména uvnitř budov. Skutečné pokrytí je závislé na podmínkách příjmu a je ovlivněno mnoha vedlejšími faktory, jako jsou například profil terénu mezi vysílačem a přijímačem, materiál stěn, okolní zástavba a vlastnosti přijímací antény mobilu,“ píše ČTÚ v tiskové zprávě.

I proto například vychází, že více než 99 % obyvatel Prahy má dostupný 3G signál, ale v praxi není problém najít místa, kde by pokrytí teoreticky být mělo, ale ve skutečnosti tam chytíte nanejvýš EDGE.

 

PS: Ještě jedna poznámka. Zmiňovaná mapa eviduje pouze vysílače schválené k ostrému startu. Všichni operátoři ale postupně zapínají vysílače na frekvenci 800 MHz, které však běží jen v pilotním provozu. To aby mohli ladit jejich nastavení, protože u těchto frekvencí může docházet k rušení televizního vysílání. Kompletní seznam LTE vysílačů včetně těch pilotních najdete na start-lte.ctu.cz.

O2 není s metodikou spokojené

Operátor zaslal vyjádření k tématu, uvádíme jej v nezměněné podobě.

Podle našich údajů, mapa ČTÚ ukazuje stav pokrytí k cca 15. 9. 2014 V tom je info na ČTÚ webu nesprávný – uvádějí datum k 1.12. Další nesrovnalost se zveřejněnou mapou ČTÚ vidíme v rychlosti zveřejňování informací o spuštěných základnových stanicích s vysokorychlostním internetem na mapě ČTÚ. Výstavba základnových stanic a pokrývání celé republiky vysokorychlostním internetem 4G LTE probíhá v současné chvíli velmi rychle a ČTÚ naše pokrytí na své mapě zobrazuje až s několika týdenním odstupem.

ČTÚ hlásíme předem všechny základnové stanice 4G LTE vysokorychlostního internetu, které poprvé zapneme.  Komerční provoz 4G LTE spouštíme téměř okamžitě po instalaci, to znamená, že zákazníci mohou vysokorychlostní internet 4G LTE využívat. ČTÚ ale vede základnové stanice 2 měsíce v testovacím režimu a nezobrazuje je na své mapě pokrytí. Po ukončení tohoto testovacího režimu žádáme o udělení souhlasu s provozem, to obvykle obdržíme během 1-2 týdnů. Až po 5 až 6 týdnech ČTÚ považuje základnovou stanici s vysokorychlostním internetem 4G LTE v provozu a započte ji do jejich výpočtu pokrytí. Navíc mapa ČTÚ nezobrazuje skutečně naměřené pokrytí, ale jeho teoretický výpočet podle parametrů základnových stanic.

Samo ČTÚ interpretuje data na své mapě takto:  „Vzhledem k tomu, že pokrytí uvedené na této webové stránce je výsledkem výpočtu za použití matematických modelů šíření signálu, může se skutečné pokrytí signálem v některých případech (zejména uvnitř budov) lišit. Skutečné pokrytí je závislé na podmínkách v místě přijmu a je ovlivněno mnoha vedlejšími faktory, jako jsou například profil terénu mezi vysílačem a přijímačem, okolní zástavba, materiál stěn a oken budovy a vlastnosti přijímací antény.“ Můžete dodat, že pokrytí vysokorychlostním internetem 3G i 4G LTE uveřejněné na našich stránkách ověřujeme opakovaným měřením.

Zdroj: ČTÚ

Ohodnoťte tento článek!