ČTÚ sníží propojovací poplatky operátorů na polovinu. Volání však možná nezlevní

0

Český telekomunikační úřad ve své monitorovací zprávě za únor potvrdil, že terminační poplatky za volání do mobilních sítí v průběhu roku zlevní o polovinu. Současná cena je 1,08 Kč za minutu (bez DPH).

V červenci se poplatek sníží na 0,72 Kč a v lednu příštího roku na 0,55 Kč. Vůbec ale není jisté, zdali dojde i ke snížení koncových cen. ČTÚ může regulovat poplatky na velkoobchodní úrovni, ale na tu spotřebitelskou nedosáhne.

V extrémním případě by si operátoři mezi sebou platili méně a se stejnými koncovými cenami by vydělali více na zákaznících. Za poslední rok zlevnily terminační poplatky o třetinu, ale koncové ceny jen o desetinu.

Terminační (ukončovací) poplatky si mezi sebou účtují operátoři při volání do cizích sítí. Účtování je po sekundách (1+1), zatím koncoví zákazníci mnohdy platí po celých minutách (60+60). Takže za vteřinový hovor zaplatíte plnou částku, ale operátor své konkurenci jen 0,018 Kč. Při volání do stejné sítě nejsou terminační poplatky pochopitelně žádné.

Mimochodem: od roku 2013 chce ČTÚ regulovat poplatky podle nákladového modelu LRIC.

Metoda LRIC (Long Run Incremental Costs) je založena na principu, podle nějž do regulované ceny za ukončení volání vstupují pouze dlouhodobé přírůstkové náklady nutné na poskytování služby. Model je pro každou zemi EU zpracováván zvlášť, protože modelovaná síť musí respektovat její geografické a demografické podmínky. Zavedením metody LRIC do regulační praxe od roku 2013 splní ČTÚ požadavky zmiňovaného Doporučení.

Projekt má rovněž za cíl připravit nové nástroje, které by přispěly k vyšší efektivnosti cenové regulace na trhu elektronických komunikací. Jedná se o:

  • broadbandový nákladový model;
  • metodiku určení rizikové prémie pro investice do sítí nové generace;
  • metodiku vedení oddělené evidence nákladů a výnosů při geografické segmentaci trhu.

 

Zdroj: ČTÚ

ČTÚ sníží propojovací poplatky operátorů na polovinu. Volání však možná nezlevní
Ohodnoťte tento článek!