ČTÚ vydraží frekvence za 630 milionů. Může vzniknout další síť LTE

0

ČTÚ včera zveřejnil návrh podmínek chystané aukce, ve které by chtěl vydražit zbytek frekvencí, které naposledy neprodal. Úřadu zůstaly kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz, pomocí níž by mohli své sítě doplnit stávající operátoři, případně by mohli vzniknout noví.

Co je na skladě

Úřadu zbyly párové frekvence 2 × 15,8 MHz (rozdělené do čtyř bloků) v pásmu 1800 MHz, 2 × 10 MHz v pásmu 2600 MHz a nepárový blok 1 × 50 MHz v pásmu 2600 MHz. Celková vyvolávací cena je 628,8 milionu korun. Na bloky se nevztahuje žádný spektrální limit, takže je klidně všechny může koupit jediný operátor, a to včetně stávající trojky O2, T-Mobilu a Vodafonu.

Dražené bloky 

V čem se liší párové (duplex) a nepárové (simplex) frekvence? Kvůli obousměrné komunikaci, tedy pro downlink i uplink, je třeba signál rozdělit na dvě části. A to se děje buď frekvenčním dělením (FDD), takže u zakoupené části 2 × 10 MHz by jedněch 10 MHz sloužilo pro uplink a dalších 10 MHz pro downlink. Druhý systém využívá časového dělení (TDD), takže u zakoupené části 1 × 50 MHz bude celá 50MHz šířka využívána pro oba směry, ale uplink a downlink se budou střídat v pravidelných intervalech.

Je třeba říci, že u moderních sítí v Evropě naprosto převažuje frekvenční dělení (FDD). TDD frekvence u nás fungovaly v pásmu 2100 MHz, celá trojka operátorů zde měla své příděly, ale jen T-Mobile je skutečně využíval. Tzv. síť UMTS TDD, kterou provozoval od roku 2005 do 2012 pod obchodním názvem Internet 4G.

Budeme-li předpokládat, že operátoři využijí frekvencí z aukce ke „spotřebitelskému“ LTE, tak nejvíce půjdou právě po párových FDD. Ostatně nepárové frekvence se posledně vůbec nevydražily, tak je teď ČTÚ nabízí o něco levněji. V předchozí aukci se prodávalo zvlášť 9 bloků o šířce 5 MHz po 30 milionech (celkem 270 milionů korun), teď je k dispozici jeden souvislý blok 50 MHz za 216 milionů.

Podle Wikipedie je ve světě v provozu jen 28 sítí LTE TDD, a to v 21 zemích. Dvě třetiny z nich je v Asii nebo na Středním Východě. To je problém i z hlediska podpory koncových zařízení. Ta sice podobné sítě podporují, ale jen ve zvláštních verzích pro konkrétní regiony. Evropský nebo americký iPhone 5C/5S se k LTE TDD na frekvenci 2600 MHz nepřipojí, zatímco čínský, korejský nebo indický ano. V našich podmínkách tak LTE TDD má smysl třeba pro datovou síť za využití USB modemů pro počítače.

 

Jaké jsou podmínky

ČTÚ tentokrát nestanovuje přísná rozvojová kritéria, kolik toho musí držitelé nových frekvencí pokrýt ani dokdy. Platí ovšem podmínka, že musí do dvou let od přidělení kmitočtů spustit komerční síť na části frekvencí a do šesti let na celé šířce zakoupeného pásma.

V případě pásma 1800 MHz úřad přepokládá, že dražitel bude chtít využívat národního roamingu od dražitelů z poslední aukce. A ten může využít, až když sám pokryje alespoň 20 % území. U párového pásma 2600 MHz musí dodržet jen dvou- a šestiletou lhůtu pro spuštění sítě. U nepárové části musí operátor pokrytí do sedmi let od nabytí licence alespoň 10 % populace. Taková síť musí garantovat rychlost nejméně 5 Mb/s. Podmínkou je také zveřejnění spravedlivé velkoobchodní nabídky, pokud by novou síť chtěli využívat virtuální operátoři. Licence k vydraženým frekvencím potrvají až do 30. června 2029.

Refarming frekvencí

Spolu s aukcí chystá ČTÚ přerozdělení (refarming) kmitočtů v pásmu 1800 MHz. Jak ukazuje tabulka z gsmweb.cz, pásmo je nevhodně fragmentováno. Před modrým přídělem od O2 je jeden volný kanál, který je sám o sobě k ničemu. Úřad chce dosáhnout toho, aby každý měl souvislé pole frekvencí, a mohl tak postavit co nejlepší/nejrychlejší síť. V tabulce níže jsou růžovým označeny kanály T-Mobilu a červeným od Vodafonu. Dražit se budou ty bílé.

Po refarmingu by příděl O2 začínal na kanálu 512 a v případě, že by O2 zakoupilo další frekvence, dostalo by kanály 598+ s tím, že pole T-Mobilu se také posune nahoru. K refarmingu by mělo dojít k 30. červnu 2016.

Stávající rozdělení kanálů v pásmu 1800 MHz

Podmínky zatím nejsou finální. ČTÚ je teď měsíc a půl nechá připomínkovat veřejnosti. Aukci by však úřad chtěl spustit ještě na podzim tak, aby frekvence rozdělil do konce roku.

Kdo může mít zájem

Osobně příliš nevěřím v angažovanost současné hlavní trojky operátorů. Ti už mají dostatek frekvencí k vybudování LTE, kde zužitkují šířku pásma maximálně 2 × 20 MHz. V pásmu 2600 MHz už všichni mají po 2 × 20 MHz a pásmu 1800 MHz s výjimkou O2 také. O2 tam drží jen 2 × 17 MHz, takže určitě bude chtít získat jeden nebo dva menší bloky 2 × 2,9 MHz.

  O2 T-Mobile Vodafone
800 MHz 2 × 10 MHz 2 × 10 MHz 2 × 10 MHz
1800 MHz 2 × 17 MHz 2 × 20 MHz 2 × 22 MHz
2600 MHz 2 × 20 MHz 2 × 20 MHz 2 × 20 MHz

Na ostatní zůstane 2 × 10 MHz (v pásmu 1800 MHz), 2 × 10 MHz (2600 MHz) a 1 × 50 MHz (2600 MHz). Ze slovenské aukce nový operátor vzešel. Swan získal 2 × 15 MHz v pásmu 1800 MHz, což mu stačí na to, aby vybudoval síť LTE v hustěji osídlených městech.

Totéž se může stát u nás, operátorů klidně může být více, ale z kapacitních důvodů by bylo vhodné, kdyby vznikl jen jeden. Když získá 2 × 10 MHz v pásmech 1800 i 2600 MHz, může postavit LTE s teoretickou rychlostí až 75/25 Mb/s. LTE se zatím hodí jen pro data, ale než síť postaví, rozšíří se technologie VoLTE, která dokáže v čistě datové síti přenášet i běžné hovory a SMS.

Tabulka maximálních teoretických rychlostí LTE při různých šířkách pásma

Kategorie 2 × 3 MHz 2 × 5 MHz 2 × 10 MHz 2 × 15 MHz 2 × 20 MHz
LTE cat. 2 22,5/7,5 Mb/s 37,5/12,5 Mb/s 50/25 Mb/s 50/25 Mb/s 50/25 Mb/s
LTE cat. 3 22,5/7,5 Mb/s 37,5/12,5 Mb/s 75/25 Mb/s 100/37,5 Mb/s 100/50 Mb/s
LTE cat. 4 22,5/7,5 Mb/s 37,5/12,5 Mb/s 75/25 Mb/s 112,5/37,5 Mb/s 150/50 Mb/s

Pokrývání ale nebude hračka. Snad současná trojka není dobrým měřítkem, ale O2 stačilo pomocí 1800MHz sítě během několika let pokrýt pouze část Prahy a Brna. T-Mobile pokryl část Prahy a Mladou Boleslav. Vodafone jen Karlovy Vary. Čím vyšší frekvence, tím horší dosah signálu. Operátoři proto pokrytí „nahoní“ v pásmu 800 MHz, zatímco 1800 MHz si zatím šetří jen do velkých měst. O využití 2600 MHz ještě žádný z nich nemluví.

Případný nový operátor se tedy bude muset hodně snažit. Kromě milionů investovaných do licencí bude muset miliardy nacpat do výstavby infrastruktury a hlavně marketingu, aby přesvědčil lidi k přechodu od současných operátorů. Toho může docílit levnějšími službami, jenže s těmi se mu zase prodlouží návratnost investic. Velkým operátorům pravidelně klesají tržby i zisk, proto propouštějí a optimalizují (sdílení sítě O2 a T-Mobilu). Teď zkrátka není vhodný čas pro příchod nováčka.

O frekvence tak možná bude mít zájem některý z už zavedených operátorů jako Air Telecom (U:fon), Dial Telecom, UPC, Netbox apod. Možnosti tu jsou, ale naděje je malá.

Ohodnoťte tento článek!