ČTÚ známkuje operátory. Nejlépe je na tom Sazka Mobil, nejhůře O2 Family

0

Český telekomunikační úřad začal loni hodnotit smluvní dokumenty největších tuzemských poskytovatelů elektronických komunikací. Jeho spotřebitelský semafor sestává z 12 bodů, každý s vlastním puntíkem v zelené, oranžové nebo červené barvě (od nejlepší po nejhorší).

Loni se zaměřil na O2, T-Mobile, Vodafone a UPC. V květnu monitoroval šest virtuálních operátorů, dva největší od každého síťového operátora, jenž jim poskytuje velkobchodní smlouvu. Za O2 je to Tesco Mobile a O2 Family, za T-Mobile hodnotil GoMobil a Relax Mobil, za Vodafone pak Sazku Mobil a OpenCall.

Spotřebitelský semafor ČTÚ již hodnotí i virtuální operátory
Spotřebitelský semafor ČTÚ již hodnotí i virtuální operátory

Zeleným puntíkem úřad označuje ty body, které jsou v souladu se zákonem, respektují doporučení ČTÚ nebo ještě obsahují další ujednání výhodná pro spotřebitele. Červený bod nemusí být v rozporu se zákonem, ale podmínky poskytovatele jsou neúplné, nesrozumitelné, prostě neférové. Oranžová ukazuje něco mezi.

 

Čistě matematicky je na tom nejlépe Sazka Mobil, která získala deset zelených a dva oranžové body. Nejhorším naopak O2 Family s jedním zeleným, třemi oranžovými a rekordními osmi červenými body. Kompletní hodnocení najdete na této stránce.

Ve zkratce si jen ukážeme, za co úřad dává mínusové body:

 • nejsou zveřejněny všechny dokumenty, které tvoří návrh smlouvy (Ceník, Pravidla pro poskytování individuální nabídky včetně cenových ujednání),
 • smluvní podmínky nejsou dostatečně srozumitelné mezi jednotlivými dokumenty i v rámci samotných VOP jsou vzájemné rozpory,
 • není dostatečně jasně stanovena přednost dokumentů pro případ kolize,
 • zveřejněné smluvní dokumenty neobsahují popis služby, která je poskytována,
 • ve smluvních podmínkách není uveden objektivně porovnatelný parametr kvality
  služby,
 • účastník nemá ve smluvním formuláři možnost automatické prodloužení smlouvy odmítnout ve formě zatrhávacího políčka,
 • informace o termínech vyúčtování nejsou ve zveřejněných smluvních dokumentech dostatečně určitě upraveny
 • tak, jak je upravena doba splatnosti vyúčtování, může za určitých okolností dojít k situaci, kdy účastník má na úhradu vyúčtování velmi krátkou dobu,
 • nejsou zveřejněny smluvní dokumenty, ze kterých by bylo možné zjistit, jakým způsobem je upravena problematika nevyčerpaného kreditu,
 • ve VOP jsou uvedeny smluvní pokuty pro případ neplnění dalších povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, které však již nejsou výslovně sjednány ve smluvním formuláři,
 • smluvní podmínky neobsahují ujednání o tom, že účastníci mají právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout a smlouvu bez sankce ukončit, a to ani pro případ zhoršení jejich postavení, ačkoli dle § 1752 občanského zákoníku i čl. 20 Příloha č. 1 – O2 Family, s.r.o. 3 směrnice o univerzální službě musí být právo jednostrannou změnu smlouvy odmítnout sjednáno všeobecně pro všechny účastníky,
 • není poskytována informace o tom, že účastník má právo při zamítnutí či nevyřízení reklamace podat k ČTÚ námitku proti vyřízení reklamace
 • ze smluvních podmínek neplyne právo účastníka vypovědět smlouvu všemi komunikačními kanály, kterými je smlouva uzavírána (nerovnováha mezi způsobem uzavření a ukončení smlouvy).

Zdroj: ČTÚ

Ohodnoťte tento článek!