ČTÚ zrušil aukci volných kmitočtů, protože nabídky už přesáhly 20 mld. korun

0

Neuvěřitelná zpráva přichází z Českého telekomunikačního úřadu. Aukce kmitočtů uvolněných po ukončeném analogovém televizním vysílání byla po tři čtvrtě roce zrušena. Důvodem je, že aktuální cenová nabídka přesáhla už 20 miliard korun a stále rostla. Vyvolávací cena frekvencí v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz přitom byla 9,2 miliardy korun, později změněna na 7,4 miliardy.

Je pro představu: Když se v roce 2001 dražily kmitočty k 3G sítím, T-Mobile (tehdy Radiomobil se sítí Paegas) zaplatil 3,861 miliardy korun a Telefónica (tedy Eurotel) 3,535 miliardy. Vodafone (tehdy Český mobil se sítí Oskar) se prvního kola nezúčastnil Až v aukci roku 2005 získal frekvenční příděl za dvě miliardy.

Motivem ČTÚ údajně nebyl co nejvyšší zisk, ale rychlé rozšiřování sítí. Vyšší cena za licence by se přitom odrazila v jejich pomalejším rozvoji a možném podinvestování. Paradoxní na tom je, že zrušení aukce rozvoji nových sítí nepomůže. Nadějný nový operátor PPF (Air Mobile), tak už s jistotou nevznikne letos. Úřad teď musí provést revizi podmínek aukce a dražba začne znovu. Kdy, to zatím nevíme.

Důležitou otázkou je, proč s touto variantou úřad nepočítal a jestli je schválně nezneužili stávající operátoři. Těm se o další rok protáhne doba, kdy nebudou mít v etéru konkurenci, kterou měla být právě skupina PPF. 

Více v tiskové zprávě

Český telekomunikační úřad rozhodl o zastavení aukce

Praha, 8. března 2013. Český telekomunikační úřad dnes v souladu s § 21 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích zrušil výběrové řízení (aukci) na volné rádiové kmitočty k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. ČTÚ tak rozhodl proto, že aktuální celková nabídka za dražené kmitočty přesáhla hranici dvaceti miliard korun a stále roste. „Již při vyhlášení podmínek v první polovině minulého roku jsme zdůrazňovali, že hlavní motivací pořádání aukce je rychlá dostupnost 4G sítí pro občany ČR a případný vstup čtvrtého operátora. Nikoliv zisk státu,“ uvádí předseda ČTÚ Pavel Dvořák.

Současná výše nabídky je přitom podle všech modelů proveditelnosti ekonomicky nereálná. Ve svých důsledcích by již v tuto chvíli vedla k dramatické a plošné vysoké ceně za nové telekomunikační služby čtvrté generace a k zásadní časové prodlevě při uvádění sítí nové generace do komerčního provozu. „Navíc takto vysoké ceny vydražených frekvencí by se musely negativně promítnout v podobě přemrštěných sazeb rychlého mobilního internetu. Považujeme proto za nutné zasáhnout a zabránit tak budoucím negativním důsledkům pro spotřebitele,“ vysvětluje Pavel Dvořák.

ČTÚ připravil podmínky výběrového řízení podle standardních parametrů obdobných aukcí realizovaných v rámci EU v době přípravy aukce a také v souladu s doporučeními renomované poradenské firmy Grant Thornton. Ke zrušení nyní přistoupil na základě systematického monitoringu průběhu aukce a průběžného vyhodnocování aktuálních zkušeností těch států EU, kde již aukce proběhly. Například v Nizozemsku se aukce rovněž protáhla a ceny vyšplhaly na několikanásobek původních předpokladů. Takové výsledky aukce ale vzhledem ke svým důsledkům ostře kritizuje i eurokomisařka Neelie Kroesová. Na nedávném kongresu v Barceloně uvedla, že místo aby se některé členské státy EU ohlížely na veřejný zájem a na investice do sítí, vidí aukce jako zdroj příjmů.

Účastníci takých aukcí mají velmi často problémy s profinancováním získaných licencí, což zásadním způsobem ovlivňuje následné investice do rozvoje sítí a její cenovou dostupnost samotné služby pro koncové uživatele. „Z laického pohledu se může zdát, že by vlastně bylo dobré, aby operátoři za nové frekvence platili co nejvyšší částky. Bohužel realita je taková, že za těchto podmínek by nikdo z nových držitelů kmitočtů nebyl schopen novou technologii řádně nasadit“, komentuje situaci Pavel Dvořák. „Je potřeba si uvědomit, že stát by sice vydělal, ale v konečném důsledku by na to doplatil koncový zákazník.

Český telekomunikační úřad je ze zákona pověřen dohledem a regulací trhů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Má povinnost regulovat tento trh tak, aby byly zaručeny podmínky řádné hospodářské soutěže a ochráněny zájmy koncových uživatelů. V rámci svého mandátu je povinen v mezích daných zákonem podporovat efektivní investice do telekomunikační infrastruktury, s čímž se stav probíhající aukce neslučoval. V současné době již proto probíhají revize podmínek výběrového řízení. O dalším postupu bude ČTÚ průběžně informovat.

Výběrové řízení bylo zahájeno 12. července 2012 a účastní se ho společnosti Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Telefónica Czech Republic, a.s. a PPF Mobile Services a.s.

Ohodnoťte tento článek!