Data s označením Top Secret

0

Vytvoření záznamu

Pro správné fungování programu budete potřebovat Java Runtime Environment (stahujte zde). Program samotný není třeba instalovat, stačí jej stáhnout z této stránky a spustit poklepáním na soubor sdm.jar. V hlavním okně programu klepněte v levém dolním rohu na tlačítko Add Entry.

Obsah záznamu

Tím jste se dostali k vytvoření nového záznamu, který můžete specifikovat v následující tabulce. Můžete si ho libovolně pojmenovat, k tomu slouží pole Title. Vyplnit své přihlašovací jméno, Username a především heslo, Password. Do kolonky URL vložte internetovou adresu služby, pro kterou výše zadané přihlašovací údaje používáte. Do kolonky Notes si můžete napsat libovolné poznámky k záznamu, stejně jako do řádku Other. Sekce Expire date určuje, kdy danému heslu skončí platnost. Vytvoření příspěvku potvrdíte klepnutím na tlačítko Apply.

Nastavení

Při vytváření záznamu pro vás budou při prvním spuštění programu dvě položky nedostupné. První z nich je kolonka Category. Důvod je prostý, nemáte doposud vytvořeny žádné kategorie záznamů. Tento nedostatek můžete napravit v sekci Tools klepnutím na položku Preferences.

Přidání kategorie

Z levé nabídky vás bude zajímat položka Category. V pravé části okna najdete dva řádky. Do spodního z nich napište název nové kategorie a klepněte na tlačítko + vedle řádku. V horním řádku najděte seznam všech již vytvořených kategorií a klepnutím na tlačítko X můžete vybranou kategorii smazat. Po provedení změn nezapomeňte klepnout na tlačítko Apply.

Zadání mailových schránek

Podobně jako přidáváte kategorie, musíte zadat i vaši e-mailovou schránku. Pokud jich používáte více, různé u různých přihlašování, můžete jich zadat samozřejmě více. Opět v nabídce Tools vyberte položku Preferences. V levé nabídce vyberte Email. Do spodního řádku vepište celou adresu vaší elektronické pošty a klepnutím na tlačítko + ji přidejte do seznamu. Přidané schránky můžete opět mazat tlačítkem X.

Úprava záznamu

Již vytvořený záznam můžete kdykoli upravit. Stačí ho vybrat a klepnout v levé spodní části okna na tlačítko Edit. Objeví se před vámi stejná tabulka jako při vytváření záznamu. Nyní byste již měli mít aktivní i kolonky Category a Email.

Uložení databáze

Všechny vámi vytvořené záznamy je potřeba uložit. V hlavní nabídce vyberte sekci File a klepněte na Save as. Do vyvolaného okna nyní zadejte jméno a heslo, které si dobře zapamatujte. Je totiž vaším jediným klíčem, jak se dostat k celé databázi uložených citlivých informací. Kdykoli budete databázi ukládat nebo otvírat, budete ho muset zadat.

Hledání záznamů

Až se dostanete do situace, že budete mít záznamů větší množství a nebudete moci některý z nich najít, poslouží vám dobře funkce hledání. Najdete ji v sekci Edit pod položkou Find Entries, případně můžete použít oblíbenou klávesovou zkratku Ctrl + F. V sekci Options můžete upřesnit, zda chcete rozlišovat malá a velká písmena (Case Sensitive), zda chcete hledat pouze celá slova (Whole Words). využít lze také časový filtr.

Uzamčení aplikace

Máte-li aplikaci zrovna spuštěnou a jste-li například nuceni opustit počítač apod., nabízí program jednu využitelnou vychytávku. V záhlaví programu vyberte Tools a klepněte na položku Lock App. Tato volba zamkne aplikaci a její opakované spuštění umožní až po zadání přihlašovacího jména a hesla k vaší databázi. Stejně tak bude muset zadat jméno a heslo každý, kdo bude chtít otevřít vaši databázi. Vaše data by tak při dobré volbě hesla měla zůstat chráněna i před ostatními uživateli počítače.

Ohodnoťte tento článek!