Dejte si pozor na velice věrohodně vypadající spam od údajného exekutora

0

Nevyžádaná pošta vás může stát peníze i nervy. Podvodné zprávy jsou stále propracovanější a uvěřitelnější, že se i opatrný člověk může na chvíli vyděsit. Mému kolegovi přišla z adresy dyslogistic@steger.cz zpráva o tom, že dluží částku ve výši přes 17 000 Kč. Pokud ji neprodleně neuhradí, zaklepe na dveře exekutor.

To aspoň tvrdí obsah zprávy. Všímavému pozorovateli neunikne, že čeština stále není dokonalá. Spameři se však výrazně zlepšili, protože e-mail na první pohled nevypadá jako nějaký nepovedený pokus vyloudit z někoho peníze. Pokud podobná zpráva dorazí do vaší e-mailové schránky, raději se párkrát nadechněte a sdělení si pořádně přečtěte.

Občas nesedí čárka, jinde chybí tečka na konci věty. V pravé výzvě byste určitě nenašli ani překlepy jako „ták“ nebo slova „povinností povinný“ stojící hned za sebou. Za pozornost stojí, že zmíněný Mgr. Bednář skutečně existuje a jedná se o soudního exekutora. Co už nesouhlasí, je adresa jeho pracoviště.

 

Spam se správně odkazuje i na §46 odst. 6 z č. 120/2001 Sb. Jak se zdá, špatně je naléhání na uživatele, že musí peníze převést na cizí účet do 15 dnů. Na to byste měli 30 dní. Na účet uvedený v těle zprávy byste peníze navíc ani nepřevedli, používá totiž neplatný kód 4900, jenž patřil Istrobance.

Jako obvykle e-mail obsahoval přílohu ve formátu ZIP. Kdybyste spustili zabalený soubor, natáhli byste si do počítače nějaký druh malwaru, jenž by pravděpodobně zachytával citlivé údaje – k internetovému bankovnictví – a pak by je poslal kdovíkam. Tyto zprávy mažte a za žádných okolností neotevírejte přílohy.


Podvodná zpráva:

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 90769251, se sídlem Kateřinská 5, 224 00 Praha 2 pověřený provedením exekuce: č. j. 80 EXE 674/2014 -23, na základě exekučního titulu: Příkaz č. j. 065635/2014-618/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 10 140,00 Kč Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 394,00 Kč včetně DPH 21% Náklady exekuce paušálem: 5 567,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č. ú. 691521980/4900, variabilní symbol 48815114, ČSOB a. s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 17 101,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Adam Belsky

Ohodnoťte tento článek!