Den D přišel. Evropská komise udělila Googlu rekordní pokutu 2,42 miliardy eur

14
Předchozí
Následující

Kompletní zpráva Evropské komise

(bez redakčních úprav)

Antimonopolní politika: Pokuta 2,42 miliard EUR pro Google za zneužívání dominantního postavení internetového vyhledávače k nelegálnímu zvýhodňování svého vlastního srovnávače cen

Brusel 27. června 2017

Evropská Komise udělila společnosti Google pokutu ve výši 2,42 miliard EUR za porušování antimonopolních pravidel EU. Společnost zneužívala dominantní postavení svého internetového vyhledávače tím, že poskytovala jinému produktu Google, svému srovnávači prodejních nabídek, nezákonnou výhodu.

Společnost musí nyní tohoto jednání do 90 dní zanechat, nebo bude čelit sankcím ve výši až 5% z průměrného denního celosvětového obratu společnosti Alphabet, což je mateřská společnost společnosti Google.

Komisařka Margrethe Vestagerová odpovědná za politiku hospodářské soutěže uvedla: „Společnost Google vytvořila řadu inovativních produktů a služeb, které změnily naše životy. To je pozitivní. Nicméně u srovnávače cen nebylo strategií Googlu pouze přilákat zákazníky tím, že jim nabídne lepší produkt než jeho konkurenti. Naopak společnost Google zneužila svého dominantního postavení na trhu internetových vyhledávačů tím, že ve výsledcích svého vyhledávání upřednostňovala svůj vlastní srovnávač cen a produkty konkurence odsouvala na nižší pozice.

Takové jednání je podle antimonopolních pravidel EU nezákonné. Ostatním společnostem odpíralo šanci soutěžit na základě jejich kvalit a inovovat. Především však bránilo evropským spotřebitelům ve skutečném výběru služeb a plném využití výsledků inovací.

Strategie společnosti Google ohledně srovnávače prodejních nabídek

Stěžejním produktem společnosti Google je vyhledávač Google, který poskytuje spotřebitelům, kteří za službu platí svými údaji, výsledky vyhledávání. Téměř 90 % příjmů společnosti Google pochází z reklamy, jako je reklama, která se zobrazuje spotřebitelům společně s výsledky vyhledávání. V roce 2004 společnost Google v Evropě vstoupila na samostatný trh služeb porovnávání prodejních nabídek prostřednictvím svého produktu, který se původně jmenoval „Froogle“, v roce 2008 byl přejmenován na „Google Product Search“ a od roku 2013 je znám jako „Nákupy Google“. Umožňuje spotřebitelům porovnávat zboží a ceny on-line a vyhledávat nabídky od všech typů on-line prodejců, včetně internetových obchodů výrobců, platforem (např. Amazon a eBay) a jiných distributorů.

Když Google vstoupil na trh srovnávačů prodejních nabídek se svým produktem Froogle, bylo na tomto trhu již několik zavedených aktérů. Z aktuálních důkazů od společnosti Google vyplývá, že společnost si byla vědoma toho, že tržní výsledky produktu Froogle byly relativně slabé (v jednom z interních dokumentů z roku 2006 bylo uvedeno: „Froogle simply doesn’t work“ / „Froogle prostě nefunguje“).

Konkurenceschopnost srovnávačů prodejních nabídek z velké míry závisí na návštěvnosti. Větší návštěvnost vede k většímu počtu kliknutí a generuje příjmy. Kromě toho větší návštěvnost rovněž přitáhne více obchodníků, kteří chtějí své produkty do srovnávače zařadit. Vzhledem k dominantnímu postavení společnosti Google v oblasti obecného internetového vyhledávání je její vyhledávač pro srovnávače prodejních nabídek důležitým zdrojem návštěvnosti.

Od roku 2008 začala společnost Google realizovat na evropských trzích zásadní změnu ve strategii, jak se svým srovnávačem prorazit. Tato strategie spoléhala na dominantní postavení společnosti Google v oblasti obecného internetového vyhledávání, nikoliv na hospodářskou soutěž na základě výkonnosti na trzích porovnávání prodejních nabídek.

 • Společnost Google poskytovala systematicky přednostní umístění svému vlastnímu srovnávači prodejních nabídek: když spotřebitel zadá do vyhledavače Google vyhledávací dotaz, k němuž chce srovnávač Google zobrazit výsledky, jsou tyto výsledky zobrazeny na předních místech výsledků obecného vyhledávání nebo v jejich blízkosti.
 • Společnost Google ve výsledcích svého vyhledávání zhoršovala umístění konkurenčních srovnávačů prodejních nabídek: konkurenční srovnávače se ve výsledcích vyhledávání zobrazují na základě generických vyhledávacích algoritmů společnosti Google. Společnost Google do těchto algoritmů zařadila řadu kritérií, v jejichž důsledku se konkurenční srovnávače objevují na nižších pozicích. Z důkazů vyplývá, že dokonce i nejlépe hodnocená konkurenční služba se ve výsledcích vyhledávání Googlu objevuje průměrně až na čtvrté stránce, a ostatní služby dokonce ještě níže. Pro vlastní srovnávač společnosti Google se generické vyhledávací algoritmy Google, včetně zobrazování na nižších pozicích, nepoužívají.

V důsledku výše uvedeného je srovnávač Google pro spotřebitele ve výsledcích vyhledávače Google viditelnější a konkurenční srovnávače prodejních nabídek jsou mnohem méně viditelné.

Z důkazů vyplývá, že spotřebitelé klikají mnohem častěji na výsledky, které jsou viditelnější, tj. na výsledky, které se ve výsledcích vyhledávání společnosti Google objevují na přednějších místech. Dokonce i na stolních počítačích deset nejvýše umístěných výsledků generického vyhledávání na 1. straně přitáhne dohromady přibližně 95 % všech kliknutí na výsledky generického vyhledávání (nejvýše umístěný výsledek získá přibližně 35 % všech kliknutí). První výsledek na 2. straně výsledků generického vyhledávání Google obdrží přibližně 1 % všech kliknutí. To nelze zdůvodnit pouze skutečností, že první výsledek je relevantnější, protože z důkazů rovněž vyplývá, že přesun z prvního místa ve výsledcích vyhledávání na třetí vede ke snížení počtu kliknutí cca o 50 %. U mobilních zařízení je tento jev vzhledem k malé velikosti jejich obrazovky ještě markantnější.

To znamená, že tím, že společnost Google poskytovala přednostní umístění pouze svému vlastnímu srovnávači prodejních nabídek a konkurenční srovnávače zařazovala na nižší pozice, poskytla společnost Google svému vlastnímu srovnávači značnou výhodu oproti konkurentům.

Porušování antimonopolních pravidel EU

Praktiky společnosti Google představují zneužití dominantního postavení v oblasti obecného internetového vyhledávání potlačováním hospodářské soutěže na trzích pro porovnávání prodejních nabídek.

Dominantní postavení na trhu jako takové není podle antimonopolních pravidel EU nezákonné. Dominantní společnosti však mají zvláštní odpovědnost a nesmí zneužívat své silné pozice na trhu k omezování hospodářské soutěže, ať už na trhu, na němž mají dominantní postavení, nebo na samostatných trzích.

 • V dnešním rozhodnutí je vyvozen závěr, že společnost Google má v Evropském hospodářském prostoru (EHP), tj. ve všech 31 zemích EHP, dominantní postavení na trzích obecného internetového vyhledávání. Bylo zjištěno, že společnost Google má dominantní postavení na trzích obecného internetového vyhledávání ve všech zemích EHP od roku 2008, s výjimkou České republiky, kde rozhodnutí stanovilo dominantní postavení od roku 2011. Tento závěr je založen na skutečnosti, že vyhledávač Google má velmi vysoký podíl na trzích ve všech zemích EHP – ve většině z nich překračuje 90 %. Bylo tomu tak soustavně nejméně od roku 2008, což je období, které Komise vyšetřuje. Na těchto trzích rovněž existují značné překážky vstupu, což je částečně dáno síťovými účinky: čím více zákazníků využívá daný vyhledávač, tím atraktivnější je tento vyhledávač pro zadavatele reklamy. Vytvořený zisk může být dále využit na přilákání ještě většího počtu spotřebitelů. Podobně údaje, které vyhledávač shromažďuje o spotřebitelích, mohou být využity na zlepšení výsledků.
 • Společnost Google zneužívala tohoto dominantního postavení na trhu tím, že svému vlastnímu srovnávači prodejních nabídek poskytovala nezákonnou výhodu. Ve výsledcích vyhledávání poskytovala přednostní umístění pouze svému vlastnímu srovnávači a konkurenční služby zařazovala na nižší pozice. Potlačovala tak hospodářskou soutěž na základě výkonnosti na trzích pro porovnávání prodejních nabídek.

Společnost Google zavedla tuto praxi ve všech 13 zemích EHP, v nichž nabízí svůj srovnávač prodejních nabídek, přičemž prvními zeměmi byly v roce 2008 Německo a Spojené království. Následně rozšířila tuto praxi v říjnu 2010 do Francie, v květnu 2011 do Itálie, Nizozemska a Španělska, v únoru 2013 do České republiky a v listopadu 2013 do Rakouska, Belgie, Dánska, Norska, Polska a Švédska.

Dopad nezákonných praktik společnosti Google

Nezákonné praktiky společnosti Google měly značný dopad na hospodářskou soutěž mezi jejím vlastním srovnávačem prodejních nabídek a konkurenčními službami. Srovnávač společnosti Google díky tomu zaznamenal výrazný růst návštěvnosti na úkor svých konkurentů a ke škodě evropských spotřebitelů.

Vzhledem k dominantnímu postavení společnosti Google v oblasti obecného internetového vyhledávání je její vyhledávač významným zdrojem návštěvnosti. V důsledku nezákonných praktik společnosti se návštěvnost jejího srovnávače výrazně zvýšila, zatímco návštěvnost konkurenčních služeb se velmi významně a trvale snížila.

 • Za dobu, kdy společnost Google zneužívala v jednotlivých zemích svého postavení, vzrostla návštěvnost srovnávače Googlu ve Spojeném království 45krát, v Německu 35krát, ve Francii 19krát, v Nizozemsku 29krát, ve Španělsku 17krát a v Itálii 14krát.
 • Návštěvnost konkurenčních srovnávačů se naopak výrazně snížila v návaznosti na zhoršení jejich umístění ve výsledcích vyhledávání, které společnost Google provedla. Komise například získala konkrétní důkazy o náhlém poklesu návštěvnosti některých konkurenčních internetových stránek o 85 % ve Spojeném království, až o 92 % v Německu a 80 % ve Francii. Tento náhlý pokles přitom nebylo možné vysvětlit jinými faktory. Některé konkurenční srovnávače se dokázaly přizpůsobit a částečně znovu zvýšit svou návštěvnost, nikdy však na původní úroveň.

V kombinaci s dalšími zjištěními Komise to svědčí o tom, že praktiky společnosti Google bránily hospodářské soutěži mezi srovnávači prodejních nabídek na základě výkonnosti, a připravily tak evropské spotřebitele o možnost skutečné volby a inovace.

Shromážděné důkazy

Aby mohla Komise vydat své rozhodnutí, shromáždila a důkladně analyzovala celou řadu důkazů, mezi něž patří:

 1. aktuální dokumenty společnosti Google i dalších subjektů na trhu;
 2. značné množství reálných údajů včetně 5,2 terabytu skutečných výsledků vyhledávání od společnosti Google (přibližně 1,7 miliardy dotazů zadaných do vyhledávače);
 3. pokusy a průzkumy, jež zkoumaly především vliv viditelnosti ve výsledcích vyhledávání na chování spotřebitelů a míru proklikávání na jiné internetové stránky;
 4. finanční údaje a údaje o návštěvnosti, jež svědčí o komerčním významu viditelnosti ve výsledcích vyhledávání na Googlu a dopadu upozadění na nižší pozice, a
 5. rozsáhlé šetření zaměřené na zákazníky a konkurenci na dotyčných trzích (Komise zaslala dotazníky několika stovkám společností).

Důsledky rozhodnutí

Pokuta Komise ve výši 2 424 495 000 EUR byla stanovena s ohledem na dobu trvání a závažnost nezákonného jednání společnosti. V souladu s pokyny Komise z roku 2006 pro výpočet pokut (viz tisková zpráva a MEMO) byla pokuta určena na základě výše tržeb, jež společnost Google zaznamenala díky svému srovnávači prodejních nabídek ve třinácti dotyčných zemích EHP.

Rozhodnutí Komise vyžaduje, aby společnost Google do 90 dnů od jeho vydání ukončila své nezákonné jednání a vyvarovala se přijetí jakýchkoli opatření, jež by měla stejný nebo rovnocenný účel nebo účinek. Rozhodnutí konkrétně stanoví, že společnost Google musí dodržovat jednoduchou zásadu rovného zacházení s konkurenčními a vlastním srovnávačem:

Google musí používat stejné procesy a metody pro umísťování a zobrazování konkurenčních srovnávacích služeb na stránkách Googlu s výsledky vyhledávání jako u svého vlastního srovnávače prodejních nabídek.

Je výhradní odpovědností společnosti Google, aby se postarala o dodržení rozhodnutí, a je na ní, aby objasnila, jak toho hodlá dosáhnout. Ať už se Google rozhodne pro jakoukoli možnost, bude Komise pečlivě sledovat, zda požadavky rozhodnutí plní. Google má rovněž povinnost Komisi o svých krocích informovat (nejprve do 60 dnů od vydání rozhodnutí a následně v pravidelných zprávách).

Pokud společnost Google rozhodnutí Komise nedodrží, budou na ni za porušení povinností uvaleny platby ve výši až 5 % průměrného denního celosvětového obratu společnosti Alphabet, mateřského podniku společnosti Google. Komise by o tomto porušení povinností musela rozhodnout samostatným rozhodnutím a platby by stanovila se zpětnou platností ode dne, kdy porušování povinností začalo.

Společnost Google také může čelit občanskoprávním žalobám o náhradu škody, jež může u soudů členských států podat jakákoli osoba nebo podnik, které byly jejím protisoutěžním chováním poškozeny. Díky nové směrnici EU o náhradě škody v případě porušení právních předpisů o hospodářské soutěži mohou oběti praktik narušujících hospodářskou soutěž snáze získat odškodnění.

Další případy týkající se společnosti Google

Komise již dospěla k předběžnému závěru, že společnost Google zneužila svého dominantního postavení, ve dvou jiných případech, jež se stále prošetřují. Tyto případy se týkají:

 1. operačního systému Android, přičemž Komise se obává, že společnost Google u řady mobilních aplikací a služeb brání možnosti volby a inovacím tím, že u mobilních přístrojů uplatňuje obecnou strategii na ochranu a posílení svého dominantního postavení v oblasti internetového vyhledávání, a
 2. AdSense, kde se Komise obává, že společnost Google omezila možnost volby tím, že na internetových stránkách třetích stran nedovoluje zobrazovat inzerci spojenou s vyhledáváním od konkurentů společnosti Google.

Komise též nadále prověřuje zacházení, kterého se ve výsledcích vyhledávání na Googlu dostává jiným specializovaným vyhledávacím službám. Dnešní rozhodnutí je precedentem, jenž stanoví rámec pro posuzování zákonnosti tohoto druhu jednání. Současně však nenahrazuje nutnost analýzy jednotlivých případů, aby se zohlednily konkrétní charakteristiky každého trhu.

Ohodnoťte tento článek!
Předchozí
Následující

14 KOMENTÁŘE

   • Nějaká svrchovaná autorita pro ochranu konkurenčního prostředí na trhu je nutná. Celou zprávu EK jsem ještě nečetl, ale určitě nedávají tak vysokou pokutu jen z plezíru. Asi půjdu proti proudu, ale opatření je považují za principiálně správné.

    • Já s vámi souhlasím samozřejmě, ale oni řeší úplné hovadiny a ještě formou zvici piskovištních hádek malých dětí proboha. Lidi používají tvůj produkt, protože jsou líní a stačí jim to je? Tak tě zažalujem a hotovo. Za chvilku budou žalovat uživatele že nepoužívají právě jejich produkty. Demokracie no ….

  • A to je právě díky chybějící konkurenci, trh je málo diverzifikovaný. A pokud není dostatečné konkurenční prostředí, firmy si mohou říct o více než by jim stačilo na budoucí rozvoj. Každá společnost, která dlouhodobě významně bohatne a každý rok násobí příjmy i zisk, by měla být v hledáčku. Proč nevznikla konkurence, když je v té oblasti tolik peněz? To jsou ostatní tak neschopní?

   • Takže podle vás je vporadku nejprve někoho potrestat de facto za to že nemá konkurenci a pak se teprve ptát proč tomu tak je ano? Viz. třeba onehdy Kaspersky. Antiviry jsou úplně k hov*u, tě segment jde ceny úplně do háje, tak zažalujem Microsoft za Defender a obhajime to monopolnim postavením. A co je největší průser je, že to projde.