Digitální výuka na českých školách se osvědčila

3

Notebook pro každého studenta, digitální učebnice a interaktivní tabule při výuce mají úspěch. Loni takto testovaly tři české školy učení v praxi. Do projektu Vzdělání 21 se zapojili žáci šestých tříd na ZŠ v Praze, České Kamenici a Českých Budějovicích.

Projekt financují obchodníci s počítači a vzdělávacích technikou, peníze šly na školení učitelů, nákup učebnic, softwaru, tabulí a dalších pomůcek. Notebooky platili rodiče, při ceně osmi až desíti tisíc korun se vybavení jedné třídy vyšplhalo na částku kolem 400 000 Kč. Testování bude probíhat ještě další tři sezóny a v tomto školním roce se do projektu zapojí další tři školy.

Průběžné výsledky vyhodnocují odborníci z Pedagogické fakulty UK. Prozatimní verdikt zní, že moderní výuka je rychlejší a pro žáky atraktivnější, ale mezery mají hlavně učitelé, kteří ne vždy umí správně využívat techniku v průběhu vyučování.

Vzdělání 21 má především ukázat, jaký vliv má výpočetní technika na kvalitu výuky. To proto, aby investice do nových vybavení byly oprávněné. Podle loňské zprávy České školní inspekce totiž mají na 44 % škol počítače starší pěti let.

Zdroj: Finanční noviny

Ohodnoťte tento článek!

3 KOMENTÁŘE