Dítě v síti je kniha, kterou si musí přečíst každý rodič [recenze]

Díru na trhu se snaží zaplnit kniha, která je určena všem, kdo mají nebo chtějí děti. Vychovávat je v digitální době není snadné. Dítě v síti upozorňuje na myriádu problémů, které nekontrolované použití technologií přináší. Pojmenovává věci pravými jmény, nevynechává aktuální témata, přitom je kompaktní a srozumitelná.

3

Jak má rodič vychovávat dítě ve světě plném digitálních technologií, když jim sám často nerozumí? To je všeobecný problém, protože nástup počítačů, internetů, Facebooků a dalších byl natolik rychlý, že generace, pro které jsou tyto technologie samozřejmé, teprve vyrůstá. S těmito technologiemi nastupuje mnoho výhod, ale také obrovský objem problémů.

Naučit se zapnout počítač nebo chatovat na Facebooku nestačí. Je potřeba chápat fungování technologií v širších souvislostech, abychom byli plně vybaveni ke v rámci možností vhodné výchově dítěte, ale i k tomu, abychom technologie sami zodpovědně používali. To je určitý předpoklad pro výchovu dítěte v digitálním světě, které jinak nebudeme moct chránit a připravit ho na svět plný nástrah. Pro soudobé moderní technologie dvakrát platí, že jsou dobrými sluhy, ale zlými pány.

Jenže běžně informačně negramotné rodiče nezastoupí ani škola. Tam se sice děti dozví, jak to bylo v pravěku, a to několikrát, ale ve většině škol není zastoupena výuka, která by technologie vhodně rozebírala a naučila s nimi děti pracovat. Publikace Dítě v síti se snaží zaplnit díru na trhu, resp. ve společnosti. Samozřejmě, že cílem je, aby dostatečnou péči a vzdělání pro digitální dobu poskytly přímo školy a rodiče, taková kniha však může sloužit jako překlenovací prostředek.

Dnešní svět ve stravitelné podobě

Koncipovaná je mírně netradičně. Podílel se na ní vícečlenný autorský tým. První část je koncipovaná jako manuál a nijak skutečnost nezakrývá. Zbylé části platí za soubory komentářů, které ideově rozvíjí problémy zmíněné nebo aspoň naznačené v manuálu. Jednotlivé problematiky v manuálu nejsou seřazeny do skupin podle tématu, ale podle věku dítěte. Je možné, že struktura témat zejména v první části tzv. nesedne každému, přesto platí, že zvolená koncepce funguje.

Kniha tímto podává pomocnou ruku, abyste věděli, kam sáhnout. Kdybyste měli zájem spíše o přehled hrozeb zasazených do logické kategorizační struktury, hledáte jinou publikaci. Pak už jen počítejte s tím, že na vás autor dané části (Daniel Dočekal) nahrne spoustu rad a tipů, přičemž plynule překračuje z jedné oblasti do jiné. Jako zodpovědní rodiče a rodičky byste si měli poctivě nastudovat každou věkovou sekci v plné délce – jen obtížně lze říct, že se dá vypíchnout jen několik odstavců.

Ilustrační foto (zdroj: geralt / Pixabay)

Svým způsobem to platí také pro další části knihy, které napsaly Anastázie Harris nebo Luboš Heger. Další části knihy pak tvoří vybrané články, jež se objevily na webového magazínu Flowee. Mimochodem, Dítě v síti je název příslušné sekce Flowee. Tímto způsobem se magazín rozšiřuje za hranice webu.

Autorský tým si zvolil náročný úkol, neboť problematika týkající se dětí a digitálních technologií je skutečně široká. Pravděpodobně by se k ní dala sepsat tisícistránková bichle, kterou by ovšem rodiče neměli čas číst. Z logiky věci vyplývá, že jednotlivé problémy by se daly více rozvést. Za klíčové považuji, že hlavní myšlenku pochytíte, a dál je na vás, jestli se rozhodnete se v dané oblasti dále vzdělávat a prohlubovat své zkušenosti.

Určeno rodičům a rodičkám

Tento kompromisní přístup považuji za adekvátní a férový s ohledem na cílovou skupinu. Být rodičem ostatně není lehká úloha a vyžaduje spoustu času. Dítě v síti je vstřícným pomocníkem a ve své šíři podchycuje i nejnovější trendy jako TikTok, masové zatížení YouTubu automaticky tvořenými videy s pochybným obsahem, upozorňuje na podceňované aspekty jako tvorba digitální stopy, přičemž autoři a autorky nezapomínají na etické aspekty apod.

Dnešní děti s moderními technologiemi přichází do styku od útlého věku

Z podstaty věci ovšem vyplývá, že v některých ohledech může publikace relativně rychle zastarat. Autorský tým se snaží poskytnout rodičům hmatatelnou oporu, takže např. i přikládá seznamy nejsledovanějších účtů ve službách jako YouTube nebo Instagram. Ty už ale nemusí být aktuální třeba za rok. Dítě v síti je dobrým kandidátem pro pravidelné doplňování nebo přepracování některých částí a nová vydání mohou vycházet třeba každý rok.

Jenže doba je neúprosná a technologie se posouvají rychle dopředu. I to je vlastně poselství Dítěte v síti. Přečíst si jednu knížku nestačí, vaše znalosti a digitální kompetence bez dalšího rozvíjení budou zastarávat.

O nových technologiích bez obalu

Pokud chcete aktuální manuál, Dítě v síti vám ho nabídne. V knize nechybí ani témata vycházející z nejčerstvějších výzkumů včetně upozornění na nerovnosti ve společnosti, kde je např. na dívky nesrovnatelně více vyvíjen nátlak, aby naplňovaly nezdravý momentální ideál krásy. V této souvislosti pouze zamrzí Dočekalovo příležitostné sklouzávání k genderovým stereotypům, kde dětem doporučuje určité typy her. Střílečky, fotbal nebo závody jsou prý pro kluky. A proč ne pro holky? A proč je Minecraft pro kluky? Dívky mají strach z virtuálních kostek?

Jak děti motivovat, aby zvedly hlavy od mobilů?

V kontextu knihy je to nakonec relativně malá, ačkoli nešťastná a zejména zbytečná vada na kráse. Bohatě to vyvažuje kritickým přístupem k novým technologiím. Autorský kolektiv rodičům bez obalu a zcela nesmlouvavě (vždycky ale srozumitelně) vysvětluje fungování digitálních lákadel pro děti. Upozorňuje na riziko závislosti a na to, že sociální sítě, hry a další služby jsou navržené tak, aby závislost vyvolaly. Jako samostatné téma pak postavil negativní vliv elektromagnetického záření s tím, že zvýšenou pozornost věnuje omezení používání smartphonů, sociálních sítí atd.

Tip: Více článků o dětech a rodičovství najdete na novém webu Rodičov.cz

Tím netvrdím, že kniha podává technologie příliš jednostranně. O pozitivech ale už zpravidla určitou určitou představu máme, zato možná negativa zůstávají utajena. Kniha je čtivá, dobrému dojmu jistě napomáhá fakt, že většina autorského týmu má vlastní děti, takže vychází i ze svých zkušeností. Textu to dodává na věrohodnosti. Navíc segmenty napříč knihou doprovází doporučení v bodech, která slouží jako snadno aplikovatelná pravidla pro určité situace.

Tím je zvýšena použitelnost knihy v praxi. Nejedná se o abstraktní nebo vysoce teoretický titul, který by rodičům reálně nepomohl. V rámci možností bylo do kompaktní knížky naskládáno maximum informací o tom, co může vaše dítě potkat. Podobné tituly na trhu chybí a takový výkop, jakým je Dítě v síti, považuji za velice zdařilý. A platí, že různým pokračováním nebo doplňujícím titulům je cesta otevřená.

Dítě v síti je kniha, kterou si musí přečíst každý rodič [recenze]
Ohodnoťte tento článek!
3.7 (73.33%) 6 hlasů

3 KOMENTÁŘE

  1. Rodička (žena, která rodí či nedávno rodila) má patrně relativně dlouhou dobu na to přečíst si až aktualizovanou reedici dotyčné (či obdobné) knihy. Než její očekávané(narozené) dítě bude vystaveno rizikům Internetu přibudou v mezidobí nová (aktuálnější) rizika. 😉