Dobrý BIOS, půl zdraví

0

Zkratka BIOS pochází z anglického Basic Input/Output Operation System, tedy základní operační systém pro vstupy a výstupy. Tento program je uložen ve speciálním čipu na základní desce a stará se o komunikaci mezi čipovou sadou a ostatními komponentami, přičemž jednou z jeho funkcí je i zavedení operačního systému.

Část parametrů BIOSu je nastavitelná a hodnoty se ukládají do paměti CMOS, která neztrácí obsah ani při vypnutí napájení. Potřebuje totiž jen málo energie a tu dodá malá baterie umístěná na základní desce. Nastavit přitom můžete nejen základní parametry, které výkon příliš neovlivní (datum, ochranu heslem apod.), ale také vyladit rychlost procesoru či pamětí.

Program pro nastavování parametrů se obvykle nazývá Setup, ale pro snadnou zaměnitelnost s podobnými programy se v tomto článku dopustíme drobné nepřesnosti a použijeme místo toho přímo název BIOS. Jednotlivé verze Setupu se také od sebe liší, proto berte rady jako přibližného průvodce pro nalezení správného postupu – zatímco názvy položek se příliš neliší, cesty k nim mohou být u každé základní desky různé.

Vstup do BIOSu

U drtivé většiny počítačů se do BIOSu dostanete stiskem klávesy v průběhu startu počítače (nikoli až zavádění systému). Podle různých verzí a výrobců se klávesy liší, nejméně standardní jsou v tomto směru značkové notebooky. Pokud nechcete hledat správnou klávesu v manuálu, zkuste osvědčené kombinace, které zabírají na většinu strojů (seřazeno podle pravděpodobnosti úspěchu): Del, Ctrl+Alt+Esc, F2, F11, Ctrl+Alt+S.

Ovládání BIOSu

BIOS se ovládání z klávesnice a veškeré funkční klávesy jsou vždy popsány na obrazovce. Mezi položkami se pohybujete pomocí šipek, hodnotu položky měníte po stisku klávesy Enter, případně klávesami PgUp a PgDn. Změny na konci nezapomeňte uložit, hledejte položku Save and Quit (uložit a ukončit), často má tutéž funkci i klávesa F10.

BIOS

Existuje vůbec někdo, komu není tato obrazovka povědomá?

Přednastavené hodnoty

Pro ladění se hodí hromadné přepsání hodnot podle nastavení výrobce – většinou alespoň ve dvou různých konfiguracích. Pro bezpečné hodnoty použijte Load Failsave Default nebo Load BIOS Defaults. Pro optimální výkon (s bezpečnostní rezervou) Load Optimized Defaults. Názvy se mohou u různých výrobců lišit, hledejte tedy slova Failsave/Save (bezpečný) a Optimal/Optimized (optimalizované).

Chyby při startu systému

Pokud se nepodaří systém vůbec nastartovat, pokusí se BIOS vypsat, kde je problém. Některá z hlášení najdete v boxu na této straně, často se ale nepodaří vůbec zprovoznit výstup na monitor. V takovém případě je chyba doprovázena různými typy pípání. Pokud se při startu ozve cokoliv jiného, než jen krátké pípnutí, je počítač zralý na návštěvu servisu, či alespoň reset nastavení.

Reset nastavení

V případě, kdy počítač nedokáže na monitoru zobrazit vůbec nic, můžete zkusit zresetovat nastavení. Otevřete počítač a podle návodu k základní desce, či miniaturních popisů přímo na plošném spoji, hledejte propojku s názvem Clear CMOS. Tu krátce vyzkratujte a poté nastartujte systém – v BIOSu by měly být nastaveny ty nebezpečnější hodnoty a pokud počítač nenastartuje ani nyní, je servis nutností. Po resetu by měly být nastaveny stejné hodnoty jako u volby Load Failsave Defaults.

Procesor

Přetaktování procesoru je možné jen v některých verzích BIOSu. Hledejte položky FSB (základní frekvence) a CPU Multiplier (násobič). V každém případně je vhodnější taktovat pomocí FSB, protože zvýšíte i rychlost komunikace s okolím. Při taktování je občas potřeba také mírně zvýšit napájení, za což odpovídá položce Vcore.

Paměť

Práce s pamětí je hlavním místem, ve kterém můžete vylepšit výkon vašeho počítače. Parametry pamětí nastavíte v sekci nazvané často Advanced Chipset Features, hledejte položky jako Memory Settings. V automatickém režimu se časování paměti načte přímo z paměťových modulů, můžete se ale pokusit paměti přetaktovat – často zvládnou výkon o 5–10 % vyšší, u špičkových modelů i trochu více. Zkuste zvýšit frekvenci či naopak snížit vyčkávací stavy (tedy CAS, RAS …). Opatrným zvyšováním paměti poškodit nemůžete a v případě nestability je vždy můžete nastavit zpět.

Disky

Při instalaci nových disků se můžete potka s různými problémy, starší operační systémy nejsou samozřejmě na nové SATA připraveny. Pokud to vás BIOS dovoluje, najděte sekci s nastavením řadičů (Integrated Periphetials) a vyberte pro řadič kompatibilní režim (Compatibility mode). V tomto případě jste sice omezeni na 4 disky, ale i starší systémy by měly pracovat. U nových zvolte Enhanced Mode a využijte základní i rozšířený řadič (SATA+PATA). Vybrat můžete i to, který z řadičů je primární (Primary PATA+SATA nebo Primary SATA+PATA)

Flash BIOSu

Výrobci základních desek či čipsetů čas od času vydávají nové verze BIOSu, které mohou zvýšit výkon (často výrazně) či naopak opravit chyby, které v něm jsou. Nové verze i programy pro jejich nahrání do paměti hledejte přímo na stránkách výrobců.

Nejobvyklejší chybová hlášení BIOSu
Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache Vadná paměť cache, chybná deska či procesor
CMOS Battery State Low Nízké napětí baterie na základní desce, bude ji třeba vyměnit
CMOS Checksum Failure Chybný kontrolní součet je chybný, obvykle slabá baterie nebo chyba při výpadku proudu
CMOS Memory Size Mismatch Velikost paměti na základní desce je jiná, než je zapsáno v CMOS, často stačí jen spusti BIOS a uložit hodnoty
CMOS System Options Not Set Hodnoty v paměti CMOS jsou vadné, nebo chybí, je nutné vše znovu nastavit
CPU fan failed Chyba ventilátoru procesoru (příliš nízké otáčky)
CPU temperature too high Vysoká teplota procesoru
CPU voltage out of range Chyba úrovně napájecího napětí procesoru, je nutné nastavit je znovu
Diskette Boot Failure Start systému z diskety se nepodařil
FDD Controller Failure Nefunguje řadič disketových mechanik
HDD Controller Failure Nefunguje řadič pevného disku
Keyboard Error Problém s klávesnicí (např. zaseknutá klávesa)
Memory Parity Error at … Chyba parity v paměťových modulech
No CPU installed Procesor není instalován (častěji je instalován a je vadný)
No floppy disk detected Nenalezena disketová mechanika
No IDE hard disk detected Nenalezen pevný disk
No keyboard detected Nenalezena klávesnice
Parity Error Chyba parity v paměťových modulech
System failed CPU test Test procesoru ohlásil chybu
System failed memory test Chyba paměťových modulů

Článek vyšel v časopise Extra PC 6/07.

Dobrý BIOS, půl zdraví
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas