Druhý disk nebo oddíl jako složka ve Windows 7

0

Obvykle se nedostatek kapacity na systémovém disku nebo oddílu řeší tak, že je jiný oddíl zmenšen a o získané místo je pak ten systémový rozšířen. Tato změna struktury pevného disku je však trvalá a navrácení do původní podoby už kvůli nově zapsaným datům nemusí být tak snadné.

Existuje však jednoduchý postup, díky kterému si jiný oddíl (nebo například celý nový pevný disk) můžete připojit k tomu stávajícímu jako virtuální složku. Každý soubor, který do ní bude uložen, se tak sice bude tvářit, že je uložen na systémovém disku, ale fyzicky bude zapsán na disku jiném.

V Průzkumníku Windows nejprve na disku C: vytvořte novou složku a pokud možno ji nějak charakteristicky pojmenujte. Pro potřeby tohoto tipů jsem ji pojmenoval jako EXT_DSK.

Otevřete nabídku Start, pravým tlačítkem klepněte na položku Počítač a z nabídky zvolte příkaz Spravovat. V novém okně poté v levé části klepněte na položku Správa disků.

Pravým tlačítkem klepněte na oddíl, který budete připojovat k systémovému disku, a z kontextové nabídky vyberte příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu. Poté klepněte na tlačítko Přidat.

V dalším dialogu pak klepněte na tlačítko Procházet a následně vyhledejte složku, kterou jste vytvořili na systémovém disku (v mém případě tedy EXT_DSK). Označte ji a ve všech otevřených dialogových oknech klepněte na tlačítko OK.

Vytvořená složka se nyní bude chovat stejně jako všechny ostatní. Můžete do ni ukládat soubory nebo instalovat aplikace a běžně s nimi manipulovat. Fyzicky však bude vše uloženo na druhém oddíle.

TIP: Pokud takto vytvořenou složku odstraníte, nic se nestane. Bude totiž odstraněn pouze tato složka samotná, ale obsah, který je uložen na jiném oddílu nebo disku, bude zahcován.

Ohodnoťte tento článek!