Druhý disk nebo oddíl jako složka ve Windows 7

0

Obvykle se nedostatek kapacity na systémovém disku nebo oddílu řeší tak, že je jiný oddíl zmenšen a o získané místo je pak ten systémový rozšířen. Tato změna struktury pevného disku je však trvalá a navrácení do původní podoby už kvůli nově zapsaným datům nemusí být tak snadné.

Existuje však jednoduchý postup, díky kterému si jiný oddíl (nebo například celý nový pevný disk) můžete připojit k tomu stávajícímu jako virtuální složku. Každý soubor, který do ní bude uložen, se tak sice bude tvářit, že je uložen na systémovém disku, ale fyzicky bude zapsán na disku jiném.

V Průzkumníku Windows nejprve na disku C: vytvořte novou složku a pokud možno ji nějak charakteristicky pojmenujte. Pro potřeby tohoto tipů jsem ji pojmenoval jako EXT_DSK.

Otevřete nabídku Start, pravým tlačítkem klepněte na položku Počítač a z nabídky zvolte příkaz Spravovat. V novém okně poté v levé části klepněte na položku Správa disků.

Pravým tlačítkem klepněte na oddíl, který budete připojovat k systémovému disku, a z kontextové nabídky vyberte příkaz Změnit písmeno jednotky a cestu. Poté klepněte na tlačítko Přidat.

V dalším dialogu pak klepněte na tlačítko Procházet a následně vyhledejte složku, kterou jste vytvořili na systémovém disku (v mém případě tedy EXT_DSK). Označte ji a ve všech otevřených dialogových oknech klepněte na tlačítko OK.

Vytvořená složka se nyní bude chovat stejně jako všechny ostatní. Můžete do ni ukládat soubory nebo instalovat aplikace a běžně s nimi manipulovat. Fyzicky však bude vše uloženo na druhém oddíle.

TIP: Pokud takto vytvořenou složku odstraníte, nic se nestane. Bude totiž odstraněn pouze tato složka samotná, ale obsah, který je uložen na jiném oddílu nebo disku, bude zahcován.

Druhý disk nebo oddíl jako složka ve Windows 7

Ohodnoťte tento článek!