Dvacet tipů pro Total Commander

0

Total Commander patří bezesporu k nejlepším správcům souborů pro Windows. Poradí si s různými archivy, pracuje s FTP, zobrazuje náhledy i obsah souborů, funguje v nostalgických dvou panelech. Kombinuje to nejlepší ze správců souborů pro systém DOS (Norton Commander, Volkov Commander, nebo český M602 – kdo z vás je taky pamatuje?) se správci souborů pro Windows, respektive s funkcemi Průzkumníka.

Skryté soubory, dynamická velikost, přepínání disků

Spojení se starou školou je také něčím, co je Total Commanderu jeho odpůrci často vytýkáno. Řada jeho klávesových zkratek totiž kopíruje staré programy a uživatelé, kteří jsou od počátku zvyklí pracovat ve Windows, tento způsob obsluhy programu nechápou. Nemají totiž tušení, proč je místo ve Windows běžné Ctrl-F použito k hledání klávesové zkratky Alt-F7.

Popravdě řečeno, dříve jsem blízkou podobnost s DOSovými aplikacemi vítal. Přeci jen je však doba práce s černou obrazovkou s 80 znaky na šířku minulostí a je na čase sžít se s Windows. Vzhledem k tomu, že střídám různé programy, snažil jsem se ovládání Total Commanderu přizpůsobit tak, aby se co nejvíce podobalo běžnému ovládání ve Windows.

Nabízím vám tedy několik jednoduchých tipů, kterými si Total Commander přizpůsobíte k obrazu svému. Nejsou to samozřejmě žádné složité úpravy. Podobně jako u článku IrfanView na maximum vám nabízím jen to, co můžete nastavit pomocí myši přímo v programu. Ale stejně jako se to povedlo u IrfanView, tak i zde doufám, že vás upozorním na něco, co jste zatím v Total Commanderu přehlédli a zpříjemní vám to práci s tímto programem.

Zobrazení skrytých souborů

Začněme zlehka tou nejjednodušší úpravou, kterou by měl provést každý zkušenější uživatel hned po instalaci Total Commanderu. Zobrazení skrytých a systémových souborů je sice někdy otravné, já však dávám přednost tomu, abych viděl skutečný obsah počítače a jeho složek.

Skryté soubory zapnete v okně Konfigurace|Možnosti pod položkou Zobrazení. Abyste netrápili svůj zrak, vězte, že jde hned o první zatrhovátko.

Dynamická velikost adresářů/složek

Total Commander standardně zobrazuje veškeré velikosti složek, souborů a volného místa na bajt přesně. Vzhledem k současné kapacitě disků a koneckonců i ke stále se zvětšujícím objemům dat už není přemýšlení v bajtech dvakrát praktické. Kdy jste naposledy použili disketu?

V okně Konfigurace|Možnosti se přepněte do sekce Zobrazení|Pozice. Kromě toho, že zde můžete zapnout přirozenější zobrazení přípon hned za názvem souboru a nastavit šířku sloupců (to je i přetažením pomocí myši), jsou zde dole dvě rozbalovací nabídky. Vyberte si z nich dynamické zobrazení velikostí, doporučuji vybrat volbu s desetinnými místy, viz obrázek.

Tip: Vyzkoušejte zobrazení velikosti vybrané složky. Stačí ji označit a stisknout mezerník.

Dva panely pro přepínání disků

Pro přepínání disků v obou panelech slouží standardně rozbalovací nabídka. Total Commander totiž nefunguje jako Průzkumník, kde si zobrazíte nejvyšší úroveň nazvanou tento počítač a z ní se proklikáte na jednotlivé disky (ale zkuste funkci Příkazy|Otevřít složku Plocha).

Zobrazení jediné rozbalovací nabídky disků nad levým panelem považuji za krajně nepraktické. Není to intuitivní a často se tak zapomenete přepnout do druhého panelu před tím, než změníte disk. Výsledkem je změna umístění v aktuálním panelu a opětovné klikání.

V okně Konfigurace|Možnosti se přepněte do sekce Vzhled. Zapněte si dvojici lišt s disky a lépe vypadající ploché ikonky. Naopak vypněte nepraktický Rozevírací seznam. Mezi disky se tak budete přepínat sadou tlačítek nad každým z panelů, nabídku s disky si však budete moci operativně zobrazit klasickými zkratkami Alt-F1 nebo Alt-F2.

Nástrojová lišta, záložky, oblíbené, vyhledávání, klávesové zkratky

Úprava nástrojové lišty

Na nástrojové liště Total Commanderu nenajdete tolik tlačítek jako u jeho konkurenta Altap Salamanderu, ale můžete ji využít k umístění zástupců pro další programy. Spustitelný soubor programu stačí přetáhnout na tuto lištu. Total Commander zde vytvoří nové tlačítko s ikonkou programu. Klepnutím na něj program spustíte.

To však není vše. Pokud to program podporuje (většina), pak stačí na toto tlačítko přetáhnout soubor z panelu a program po spuštění tento soubor okamžitě otevře. Je to nesmírně praktické.

Lištu můžete využít i k umístění odkazů na často navštěvované složky. Stačí je jednoduše na lištu přetáhnout. Po klepnutí se Total Commander na tuto složku v aktuálním panelu přepne. Změnu ikonek v liště provedete v okně vyvolaném klepnutím pravým tlačítkem na lištu a funkcí Změnit.

Snadná navigace – záložky a oblíbené

V Průzkumníkovi Windows si můžete definovat oblíbené složky, snadný přístup k nim zrealizujete i v souborovém dialogu ve Windows Vista, kdy stačí vybranou složku přetáhnout do levé části. Objeví se pak jako tlačítko pro snadnou navigaci.

U Total Commanderu máte několik možností, jak se rychle dostat do své oblíbené složky, aniž byste museli neustále proklikávat adresářovou strukturu. Jednu z nich jsem nastínil výše.

Pro navigaci do složek je však určena funkce Oblíbené. V záhlaví panelu si všimněte tlačítka s hvězdičkou. Po klepnutí zobrazí nabídku vašich oblíbených složek, včetně funkce, kterou přidáte mezi oblíbené složku aktuální. Nabídku lze zobrazit i klávesovou zkratkou Ctrl-D.

Tlačítko vedle oblíbených položek zase slouží k zobrazení naposledy navštívených složek. Pamatuje si i umístění na FTP, čehož lze někdy s úspěchem využít.

Výbornou věcí jsou záložky – taby. Podobně jako v internetovém prohlížeči, i v Total Commanderu můžete mít otevřeno několik záložek, zde nad každým z panelů nezávisle. Novou záložku vyvoláte stiskem klávesy Ctrl-T, stejně jako u webového prohlížeče. Co je však důležité, záložky můžete zamknout pro určité složky. Při návratu na záložku se obsah panelu do této složky vždy přepne. Pokud nepovolíte změnu složky v této záložce, pak se při takovém pokusu automaticky otevře nový panel.

Nastavení záložek můžete upravit pravým tlačítkem poté, co si alespoň jednu z nich zobrazíte.

Vyhledávání jako v Průzkumníkovi

Co mi ve standardním nastavení Total Commanderu nejvíce vadí, je nemožnost vyhledávání souborů v panelu prostě tím, že začnu psát. Pokud to ve výchozím nastavení učiním, začne se zadávat výraz do příkazového řádku programu. Kombinace hledání na klávesnici a doplňkového tlačítka není pohodlná.

Změnit to můžete v Konfigurace|Možnosti v sekci Funkce|Rychle hledání. Vyberte volbu Pouze písmena a nastavení potvrďte. Nyní zkuste zadat pár písmen názvu nějakého souboru nebo složky v aktuálním panelu. Pokud takový název existuje, položka se ihned označí.

Přejmenovat přes F2 aneb klávesové zkratky

Mnoha z vás vadí z pohledu Windows nestandardní klávesové zkratky pro různé funkce v Total Commanderu. Málokdo však ví, že není problém je změnit. Vadí vám, že klávesa F2 neslouží k přejmenování souboru či složky, jako v Průzkukmníkovi? Pokud si nechcete zvykat na zkratku Shift-F6, pak to změňte.

Přejděte opět do Konfigurace|Možnosti, a to do sekce Různé. Nastavte požadovanou klávesovou zkratku. Klepněte na tlačítko s lupou vedle políčka příkaz a v nabídnutém seznamu vyberte funkci, kterou má Total Commander pro tuto zkratku přiřadit.

Pozor – touto funkcí můžete přemapovat některé výchozí klávesové zkratky. Pokud například nastavíte Ctrl-F pro vyhledávání, pak už touto zkratkou nezobrazíte seznam FTP připojení.

Miniatury, strom, odstranění diakritiky, minitipy, přenos nastavení

Zobrazení miniatur, podobnosti nebo strom

Pro Total Commander je typické zobrazení obsahu vybrané složky nebo disku ve formě seznamu souborů s více či méně podrobnostmi. Pokud vám vyhovuje lépe styl Průzkumníka, kde vidíte i miniatury obrázků, pak si panel Total Commanderu do tohoto režimu přepněte pomocí nabídky Zobrazit|Miniatury. Doporučuji prozkoumat i další typy zobrazení.

Postrádáte stromovou strukturu? Není nic snazšího, než si ji zapnout. Doporučuji k tomu využít samostatné panely, které zapnete pomocí funkce Zobrazit|Samostatný strom|Dva.

Přejmenování a diakritika

Myslím, že většina z vás asi zná funkci pro hromadné přejmenování souborů pomocí Total Commanderu. Najdete ji v nabídce Soubor|Hromadné přejmenování, nebo pod klávesovou zkratkou Ctrl-M. Nedostatkem této funkce je skutečnost, že neumí sama od sebe odstranit diakritiku z názvů souborů. To se přitom velice často hodí.

Naštěstí je i na tento problém docela jednoduché řešení. Do políčka Najít zadejte á|č|ď|é|ě|í|ň|ó|ř|š|ť|ú|ů|ý|ž|Á|Č|Ď|É|Ě|Í|Ň|Ó|Ř|Š|Ť|Ú|Ů|Ý|Ž a do políčka Nahradit zase a|c|d|e|e|i|n|o|r|s|t|u|u|y|z|A|C|D|E|E|I|N|O|R|S|T|U|U|Y|Z. Nastavení pro přejmenování si můžete uložit (viz klávesa F2 nebo nabídka úplně vpravo), takže příští odstraňování diakritiky již bude mnohem pohodlnější.

Synchronizace

Zajímavou funkcí je možnost porovnávání obsahu dvou vybraných složek a synchronizace jejich obsahu. Funguje skvěle i oproti FTP (zde bez možnosti kontrolovat obsah souborů), doporučuji vyzkoušet. Total Commander zobrazí rozdíly, akci pro vybrané soubory můžete rychle nastavovat mezerníkem.

Další vylepšení

V nastavení Total Commanderu najdete spoustu dalších zajímavých voleb, které upravují standardní chování programu. Výchozí režim kopírování můžete nahradit za jiný (rychlejší) nebo spolehlivější (v režii Windows). Myslím, že pro řadu lidí bude praktická i funkce Příkazy|Spustit DOS, která otevře příkazový řádek nastavený do složky z aktuálního panelu.

Nesmíme zapomenout na doplňky, které z Total Commanderu vytvářejí výkonný nástroj, se kterým můžete hromadně stahovat soubory z webu, vypalovat CD/DVD, rozbalovat a vytvářet řadu dalších typů archivů, prohlížet soubory ISO, upravovat registr Windows nebo prohlížet seznam programů po spuštění. Díky doplňkům přidáte i podporu pro prohlížení dalších typů souborů. Po stisku klávesy F3 si tak můžete zobrazit i náhled na dokument ve Wordu nebo excelovskou tabulku.

Správu doplňků najdete v nastavení Konfigurace|Možnosti, pod položkou Doplňky. Seznam těch nejzajímavějších je přímo na webu www.ghisler.com, řadu dalších najdete na stránkách www.totalcmd.net. Instalace doplňků je ve většině případů zcela jednoduchá. Stáhnete je jako balíček ZIP. Jakmile se do něj Total Commanderem podíváte, tak by jej měl program rozpoznat a ihned nabídnout jeho instalaci.

Ruční instalace doplňků probíhá tak, že je rozbalíte a zkopírujete do podsložky Plugins v adresáři, kde je Total Commander instalován. Zde jsou doplňky rozděleny podle svých přípon a dále má každý z nich svou samostatnou složku. Pokud sem doplňky nakopírujete ručně, při dalším spuštění by je Total Commander měl automaticky najít, případně je přidáte pomocí výše uvedeného správce doplňků.

Minitipy

Chcete zkopírovat do schránky aktuální cestu? Klepněte do jejího názvu v záhlaví panelu a vyčkejte, případně se přesuňte na položku .. a stiskněte klávesu pro přejmenování.

Pro zkopírování označených názvů souborů do schránky můžete využít funkce v nabídce Označit.

Vyberte si aplikaci, ve které se bude otevírat vybraný typ souboru nezávisle na nastavení ve Windows. Označte soubor a zavolejte funkci Soubor|Asociovat s.

Jednoduché informace o systému vám dodají funkce Soubor|Obsazený prostor (Ctrl-L) a Příkazy|Informace o systému.

Přenos nastavení na jiný počítač

Na Total Commanderu se mi kromě jiných líbí i možnost snadného přenesení nastavení na jiný počítač. Můžete jej používat i jako přenosnou (portable) aplikaci. Stačí totiž zkopírovat komplet jeho programovou složku, a máte s sebou všechny doplňky, veškeré nastavení, uložená FTP, včetně hesel.

Zvyklý na řadu svých úprav jsem vždy vyveden z míry, když se posadím k cizímu počítači s Total Commanderem a ten nereaguje podle mých představ. Vřele doporučuji strávit s jeho nastavením nějakou tu hodinku. Uvidíte, že se vám vyplatí a Total Commander zbavíte určitých neduhů, které vám vadí.

Jak si upravujete Total Commander vy? Dáváte přednost bílému pozadí, nebo si hrajete s barvami? Máte nějaké oblíbené doplňky? Napište.

Další články na podobné téma

Dvacet tipů pro Total Commander
Ohodnoťte tento článek!
3.2 (64.71%) 17 hlasů