DVD Catalyst Free: převod DVD na jedno klepnutí

0

Máte-li nějaký film na DVD a chcete jej převést do formátu, který bude možné přehrávat v mobilním telefonu, PDA nebo nějakém přenosném multimediálním přehrávači, potřebujete film převést do potřebného formátu. Samozřejmě za předpokladu, že to autorská práva k danému titulu umožňují. S programem DVD Catalyst Free je tato činnost maximálně jednoduchá.

Co dovede DVD Catalyst Free?

DVD Catalyst Free je, jak jistě podle jeho názvu odvodíte, zdarma dostupná aplikace, která slouží k převodu filmů z DVD do nejrůznějších formátů pro přehrávání v počítači a na mobilních zařízeních. Jde o bezplatnou variantu programu DVD Catalyst, nicméně freewarová verze je dostatečně vybavena, aby vyhovovala většině z vás.

Vložené DVD je automaticky detekováno. DVD Catalyst Free nabízí pevně danou nabídku cílových formátů – 3gpp, iPhone/iPod Touch, iPod Classic/Nano/Video, Palm Treo/Centro, Playstation Portable, Windows Mobile, Windows Mobile VGA, Zune 30, Zune 4/8/80.

Rozlišení videa vybrané v nabídce těchto cílových zařízení není možné měnit. Co naopak měnit lze, je kvalita datového toku. Program ji nastaví podle vybraného zařízení, pomocí táhla ve spodní části okna programu ji můžete upravit podle svého uvážení.

Pokud je na DVD více titulů, jsou vám nabídnuty v seznamu s malým náhledem, údajem o délce filmu, názvem, zvukem a titulky. Nastavením kvality datového toku se samozřejmě mění výsledná velikost videosouboru – sledovat ji můžete vedle informace o filmu. Před převodem si z nabídek vyberete jednu z dostupných verzí zvukové stopy a případně titulky. V tom případě je nutné aktivovat jejich převod zatržením příslušné volby.

DVD Catalyst Free dovede konvertovat i jednotlivé videosoubory. Stačí je přetáhnout na okno programu, případně použít jedno z tlačítek pro přidání složky nebo souboru do převodu.

Zkušenější uživatele možná bude zajímat, že DVD Catalyst Free je ve skutečnosti grafická nadstavba k programu Mencoder. Tento nástroj pro příkazový řádek slouží k převodu videa a je součástí známějšího přehrávače MPlayer.

Převod filmů s DVD Catalyst Free krok za krokem

Pro začátečníky jsem připravil návod, který vás provede použitím programu DVD Catalyst Free krok za krokem. Přestože je program velice jednoduchý, nemá české ovládání a někomu by to zprvu mohlo činit potíže. Připravte si tedy DVD s filmem nebo nějaké videosoubory, které chcete převést, nainstalujte DVD Catalyst Free (jen potvrďte všechny kroky instalátoru tlačítkem Next) a spusťte jej.

Jakmile vložíte DVD do mechaniky, DVD Catalyst Free jej automaticky zaznamená a ve svém okně zobrazí náhled filmu s informacemi popsanými výše. V nabídkách Audio a Subs si vyberte zvukovou stopu (tedy češtinu nebo jiný jazyk), případně titulky. Chcete-li je převést, klepněte ještě na zatrhovátko u políčka Subs. V nabídce nahoře si pak vyberte cílové zařízení.

Chcete-li během jednoho převodu zpracovat i další filmy – videosoubory v počítači, klepněte na bílé tlačítko vlevo nahoře a v zobrazeném souborovém dialogu takový soubor najděte, označte a potvrďte tlačítkem Open. DVD Catalyst Free film zanalyzuje a poté jej zobrazí v seznamu.

Takto přidejte všechny filmy, které chcete převést a poté klepněte na zelené tlačítko se šipkou v pravém spodním rohu okna programu. DVD Catalyst Free zobrazí dialog pro výběr složky, do které budou převedené filmy nakopírovány a spustí konverzi.

Během práce programu můžete sledovat, kolik zbývá času k dokončení převodu ve spodní části okna programu. Pokud byste chtěli převod předčasně ukončit, klepněte na červené tlačítko s křížkem. Tlačítko před ním zruší pouze převod aktuálního filmu a program by pokračoval s dalším v seznamu. Po dokončení se zobrazí okno s obsahem složky, do které program uložil převedený film.

DVD Catalyst Free je zajímavá aplikace, která sice neumožňuje detailní nastavení převodu DVD, jako to umí jiné placené i zdarma dostupné programy, pro začátečníka však představuje ideální nástroj. Nevyžaduje speciální znalosti a jeho ovládání je velmi jednoduché.

Ohodnoťte tento článek!