Elektronizace zákonů a smluv má zelenou. eSbírka a eLegislativa budou stát přes půl miliardy

0

Vláda včera schválila návrh ministerstva vnitra na vybudování eSbírky a eLegislativy. Půjde o informační systémy zahrnující právně závaznou elektronickou podobu Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbu, předkládání a schvalování legislativy.

Dnes má platná Sbírka zákonů pouze papírovou podobu, od 1. ledna 2019 by měla fungovat i její elektronická podoba. „Díky nastaveným pravidlům dojde k posílení transparentnosti legislativního procesu, a tím pádem také ke snížení korupčních rizik,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Vláda schválila vytvoření eSbírky a eLegislativy za 527 milionů korun
Vláda schválila vytvoření eSbírky a eLegislativy za 527 milionů korun

Chystaná eSbírka se bude dělit na dvě části – portál, kde budou vyhlašována závazná elektronická znění právních aktů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, a databázi informací o právních aktech, která bude sloužit k pružné práci s aktuálními či minulými úplnými zněními právních předpisů.

Bude též obsahovat dokumenty související s právními předpisy jako například výkladová stanoviska jednotlivých úřadů, umožní i vyhlašování závazné listinné podoby právního předpisu textově zcela identické s podobou elektronickou. Vedle závazné podoby bude právní předpis v elektronické podobě zpřístupněn i v dalších formátech umožňujících následné využití dat v komerčních i neziskových projektech. Systém bude propojen se systémy Evropské unie,“ doplňuje Lucie Nováková, mluvčí ministerstva.

 

Náklady i úspory

Celý informační systém má podle vnitra stát 527 milionů korun s DPH. Z toho 82,5 % (434 milionů) nákladů pokryje operační program EU, zbytek se zaplatí ze státního rozpočtu. Provoz systému v následujících 10 letech bude stát dalších 389 milionů korun, v ceně jsou i reinvestice do softwaru a hardwaru po prvních pěti letech. Všechny ceny jsou včetně DPH.

Náklad Využití
37,5 mil. Kč elektronizace 320 000 stran 35 000 právních předpisů obsahujících kromě textu ještě 31 000 tabulek a 10 000 jiných netextových příloh
17,2 mil. Kč uspořádání těchto dat do strukturovaného databázového datového modelu včetně zapracování téměř 1 milionu odkazů uvnitř právních předpisů a mezi právními předpisy
24,2 mil. Kč zapracování 17 tisíc novelizačních předpisů, které mění základní předpisy
48,4 mil. Kč strukturování eLegislavity
60,5 mil. Kč ověření všech dat
29,6 mil. Kč indexování pomocí tezauru a propojení s evropskou databází EUR-Lex
31 mil. Kč programování a otestování portálu
167 mil. Kč moduly pro tvorbu, připomínkování, pozměňování a publikování zákonů
67,8 mil. Kč technika (2 datová centra, 1 záložní centrum, operační systémy a vyhledávací software)
43,8 mil. Kč projektová dokumentace a propagace systému

Vnitro ale nepočítá jen s vydanými náklady, ale odhaduje také úspory. Zavedení systémů by mělo snížit administrativní zátěž při komunikaci s podnikateli o 84,66 milionu korun ročně. Obce a kraje ušetří přístupem k systému 99,36 milionu ročně. Dopady budou též sociální (bezbariérový přístup pro zdravotní postižené) a ekologické (snížení spotřeby papíru).

Zdroj: MVČR, Vláda

Ohodnoťte tento článek!