eXtra Buttons: devět nových mocných tlačítek

0

Něco pro technické antitalenty

Aplikaci stáhnete zde. Po rychlé klasické instalaci stačí eXtra Buttons nastartovat a přítomnost nové funkcionality vašich oken pocítíte prakticky okamžitě.

Celkem devět nových tlačítek reprezentujících devět užitečných funkcí přivoláte do horní lišty oken všech aplikací pouhým potvrzením výchozího nastavení tak, že kliknete na tlačítko OK. Když tak učiníte, vedle tlačítek pro minimalizaci, zvětšení/zmenšení a zavření okna v pravém horním rohu vám přibudou (v pořadí zleva doprava) tlačítka pro:

  • minimalizaci okna na system tray: Send to tray
  • minimalizaci okna do eXtra Buttons menu v system tray: Send to tray menu
  • zmenšení okna do speciální ikony: Send to box
  • srolování okna pouze do podoby jeho horní lišty: Rol lup/unroll
  • připíchnutí okna nad všechna okna ostatní: Always on top
  • poslání okna pod všechna okna ostatní: Send to back
  • zprůhlednění okna na předem definovanou hodnotu: Transparency
  • spuštění další instance programu otevřeného v okně: Copy Window
  • nastavení přesné procentuelní míry průhlednosti okna: Adjut transparency

Komu základ nestačí

S novými tlačítky samozřejmě můžete dle libosti experimentovat – v jádru se jedná o „maximum“ toho, co vám eXtra Buttons může nabídnout. Pokud však chcete celé škále funkcí přijít na kloub, možná vás bude zajímat nastavení v okně Options.

V hlavním okně (které je vlastně oknem nastavení) máte jednak možnost upravit některé parametry celého menu, dále si pak můžete pohrát s jednotlivými funkcemi. Pod heslem Buttons Set v levém sloupci najdete nastavení podoby nového menu. V části Buttons managing máte k dispozici dvě pole, mezi nimiž přeskládáváte položky menu – vpravo se nachází položky, které chcete zobrazit, vlevo pak položky vyřazené. V pravém poli hraje roli i pořadí položek, případně můžete mezi jednotlivá tlačítka umístit oddělovač (Separator). Pro přehlednost se vám všechny provedené změny ihned zobrazí v části Preview. Pod heslem Glyph color se můžete rozhodnout, zda zvolit defaultní barvu tlačítek nebo vybrat barvu vlastní.

Podobným způsobem si upravíte i zařazení a pořadí nových funkcí v kontextovém menu okna. Toto nastavení najdete v levém sloupci pod heslem Window menu.

Pod heslem Common Options několik voleb týkajících se přímo celé aplikace – zapnout/vypnout můžete automatické zapnutí aplikace po startu Windows, zobrazování tipů v system tray nebo zobrazování tipů při najetí nad tlačítko.

Co které tlačítko umí

V nabídce Buttons settings v levém sloupci najdete o každé z nových funkcí podrobnější informace. Funkci navíc můžete provázat s klávesovou zkratkou, případně nastavit několik doplňujících detailů.

Always on top je oblíbená a často používaná funkce, která, jak již bylo řečeno, připne požadované okno nad ostatní tak, že toto nad nimi zůstane vždy, i když není zrovna aktivní. Tlačítko Send to back funguje obráceně – tedy okno pošle na pozadí pod všechna ostatní okna.

Copy window otevře novou instanci aplikace, která je v daném okně otevřena. Výsledek je obdobný, jako když na hlavní liště v jump listu již spuštěného programu kliknete na jeho opětovné spuštění. Roll up/unroll zmenší inkriminované okno do podoby pouhé lišty, takže vás okno neobtěžuje ale stále vidíte typ v ní otevřené aplikace, případně název otevřeného souboru.

Minimize to box přenese okno do menší ikonky, kterou připne na část obrazovky podle vašeho nastavení. Nastavit můžete velikost této ikony v pixelech a cíl jejího umístění – vše je schematicky vyobrazeno na kartě funkce.

Pomocí Transparency a Percent Transparency změníte průhlednost okna – Transparency ji nastaví na předem danou hodnotu, Percent Transparency potom umožňuje zvolit procentuelní míru průhlednosti přímo na tlačítku.

Konečně Minimize to tray a Minimize to Tray Menu pošle kýžené okno do system tray v pravém dolním rohu obrazovky a to buď v podobě klasické ikonky nebo jako položku speciálního eXtra Buttons menu, které se zobrazí jako kontextová nabídka ikony eXtra Buttons v system tray.

Ohodnoťte tento článek!