Extra Trendy: Dejte vědět, kde jste, pomocí geolokačních služeb

0

Geolokace jako taková je technicky vzato způsob zjišťování geografické polohy určitého objektu. Tím může být celá řada subjektů, od telefonů, přes počítače a podobná elektronická zařízení až po zvířata či lidi samotné. Samotným výstupem pak bývá obvykle poštovní adresa (na rozdíl od tzv. pozičních systémů udávajících přímo zeměpisné souřadnice).

Geolokační služby

 

Na geolokaci je dnes postaveno velké množství služeb. Ty svým charakterem dovolují odvodit více či méně přesnou polohu uživatele, který vlastní zařízení připojené k internetu. Přesnějších výsledků lze dosáhnout například pomocí technologie GPS, která udává polohu modulu s přesností na metry.

Od technologie až po sociální mánii

Sociální sítě vládnou světu (tedy alespoň tomu elektronickému) a již v tento okamžik se objevují studie, podle kterých právě sociální sítě budou v určité podobě existovat už napořád (nebo alespoň do relativně vzdálené budoucnosti). To je samo o sobě poměrně zajímavý výhled, nemyslíte?

Touha dát o sobě vědět svému okolí je pro mnohé z nás dostatečně velká k tomu, že se začaly v posledních letech objevovat aplikace, které mají geolokaci jako svou primární funkci. Díky integraci do již velmi dlouho existujících internetových map se vytvořila nástavba sdílení informací v podobě nové funkcionality.

Geolokační služby

 

Během velmi krátké doby se našly statisíce nadšených uživatelů, kteří postupně vytvořili rozsáhlou databázi obvyklých míst dočasného výskytu. Je už celkem jedno, o jaké místo se jedná – namátkou třeba domov, práce, oblíbená restaurace, kavárna, kino či dokonce zastávka hromadné dopravy. Aplikace byly primárně tvořeny pro mobilní telefony s připojením k internetu a kromě možnosti dát vědět o své poloze se tak souběžně naskytuje příležitost monitorovat i okruh svých přátel. Jednoduchým pohledem na displej se tak vyvolení přátelé dověděli, kde se jejich blízcí zrovna nachází a co tam asi dělají.

Souboj tří velikánů

Na našem území se podařilo dostat do popředí třem největším subjektům, které geolokační funkce neustále vylepšují a snaží se nabídnout svým uživatelům co největší komfort. Nejspíše nejznámější aplikací se stal program Foursquare, který již před rokem přesáhl 10 milionů uživatelů. V současné době je k dispozici internetová služba v kombinaci s aplikacemi pro většinu aktuálně dostupných mobilních platforem.

Geolokační služby

 

Druhým velikánem je Google, který tuto službu umožňuje také díky speciální aplikaci Latitude. Ta je již nyní plně integrována nejen do Google map, ale také do sociální sítě Google+. Po úspěšném přihlášení (tzv. check-in) k nějakému již vytvořenému bodu se v mapách (po aktivaci příslušné vrstvy) objeví ikonka s pozicí, která se mění dle aktuální polohy. Tímto způsobem lze také šikovně sledovat i přátele (přidané v kruzích Google+). Náhodná setkání ve městě tak již nemusí být zcela náhodná, jak by se na první pohled mohlo zdát.

 

Geolokační služby

 

Asi málokoho překvapí, že pozadu nezůstal ani současný lídr sociálních služeb. Facebook se svým charakterem velmi přibližuje službě Foursquare, rozdíl je v absenci hodností (které ve Foursquare získáváte opakovanými check-iny) a možností označit i další přátele, kteří se na daném místě vyskytují s vámi. Facebook má mimo jiné také velkou výhodu díky počtu uživatelů, takže v důsledku je tato služba dostupná doslova stovkám milionů uživatelů.

Facebook navíc nedávno integroval geolokaci přímo do status updatů. Pokud tedy tuto funkci explicitně nezakážete, začínají se u vašich příspěvků pomalu ale jistě objevovat i místa, ze kterých jste něco přispěli na zeď. Tato poměrně nenápadná vlastnost je možná něco, čeho jste si třeba nemuseli ani všimnout.

Geolokační služby

 

Geolokační služby v číslech

Pro lepší představu využijeme loňských výsledků studie comScore, podle které jsou uživatelé geolokačních služeb zejména mladí lidé ve věku od 18 do 34 let tvořící celkem 58,5 procenta všech uživatelů z celkového vzorku 16,7 milionů lidí. Nejedná se tedy pouze o doménu studentů, téměř polovina z této věkové skupiny je tvořena lidmi pracujícími na plný úvazek, studentů bylo „jen“ 23,3 procent. V oblasti platforem vedou jednoznačně mobilní telefony (76,3 %), mezi kterými jsou zastoupeny operační systémy Android a iOS přibližně stejným dílem.

Přibližně ve stejnou dobu uveřejnila výsledky svého vlastního průzkumu společnost Dubit, podle které naopak o existenci geolokačních služeb téměř polovina mladých lidí vůbec nevěděla. Na druhou stranu, z druhé poloviny již plně zainteresovaných jedinců je využívala celá třetina.

Geolokační služby

 

Mimo jiné vyšlo také najevo, že nadpoloviční většina uživatelů vlastně v samotném užívání check-in služeb neviděla žádný zvláštní smysl a okolo 48 procent mladých lidí zpochybňovalo samotnou bezpečnost této činnosti.

Geolokace – žena nebezpečná

Ano, mnohé z vás již pravděpodobně napadla také druhá strana mince – výše zmíněná bezpečnost. Je sice pěkné, že celému svému okolí dáváte dobrovolně informace o vaší aktuální pozici, bohužel to s sebou nese také jistá rizika. Jedním z nich je třeba fakt, že pokud do informačního oběhu uvolníte informaci o poloze v zahraničí, naskýtá se jedinečná příležitost podvodníkům nebo zlodějům. Neradi bychom malovali čerta na zeď, ale jak se říká, opatrnosti není nikdy dost. Obecně tedy platí služby využívat s rozmyslem a alespoň dostatečně soukromě, aby si o informaci o momentální poloze nemohl přečíst úplně cizí člověk.

Geolokační služby

 

Prostor se zde ale najde také pro veskrze humorné situace (ačkoli tedy jak pro koho). Případné důsledky je také nutné domýšlet ve chvíli, kdy někomu řeknete, že jste doma (ve škole, v práci, atd.) a o pár minut později se na internetu objeví check-in z vaší oblíbené hospůdky, v tom zajímavějším případě také s patřičným komentářem o tom, jak skvěle se bavíte. Po návratu pak smích obvykle brzy přejde a nastává více či méně nepříjemný důsledek, kterého by bylo lepší se vyvarovat (jestli splněním slibu či vynecháním check-inu již necháme na každém z vás, pozn. red.).

Odměny se dávají, firmy se radují

Celkem logickou odpovědí na tento novodobý trend je komerční využití. Přidávat lokality k check-inům jsou dle očekávání k dispozici nejen samotným uživatelům, ale také ziskuchtivým firmám, které se snaží vytěžit z geolokačních aktivit co nejvíce. A to se také celkem daří. Příkladem budiž společnost Starbucks, která využila hodností v aplikaci Foursquare k vlastnímu prospěchu, a všem, kteří se touto formou přihlásí v pěti různých kavárnách tohoto řetězce, udělí vyšší hodnost. Uživatelům s nejvyšším množstvím check-inů dokonce nabízí zdarma jeden z nápojů z aktuální nabídky.

Geolokační služby

 

Smysl má ale i samotná existence firmy nebo zábavního centra. Uživatelé tak vlastně nevědomky dávají najevo všem svým přátelům o tom, že tráví čas právě v daném zařízení. To je všeobecně chápáno jako doporučení dobrých služeb a není tedy výjimkou, že se lidé rozhodnou takový podnik navštívit a vyzkoušet na vlastní kůži – kdyby to tam nebylo dobré, tak by tam tak často nechodil, to dá přece rozum.

Budoucnost: Absolutní ztráta soukromí?

Pokud se tedy zamyslíme nad tím, co všechno vlastně geolokace obnáší, dospějeme k jednomu závěru. Soukromí je značným způsobem narušeno. Není to ovšem nic nového, toto téma se otevírá pravidelně vždy se zavedením nové podobné služby. Napřed to byly mobilní telefony, pak to byl internet a sociální sítě a nyní je to dokonce přesná informace o poloze jedince. Co přijde na řadu dále? Monitorování prostor webovými kamerami? Audio přenosy přímo z centra dění? Možnost do děje vstupovat? Přímo či nepřímo ovládat své okolí elektronickými nástroji?

Geolokační služby

 

Na tyto otázky je poměrně těžké odpovědět a reálný vývoj přinese až čas. Už teď ale o sobě dáváme vědět více, než bychom chtěli a než si možná vlastně kolikrát uvědomujeme. Na závěr tedy akorát dodáme, že by měl pokaždé zvítězit zdravý rozum, aneb – vždy maximálně využívejme dostupné možnosti, ale nedopusťme, aby využívaly ony nás. Pak bude vše v pořádku a my můžeme být spokojenými uživateli moderních technologií. Tedy přesně takovými, jakými si přejeme být.

Ohodnoťte tento článek!