Nahlašujete fake news? Facebook začíná hodnotit vaši důvěryhodnost

Důvodem je omezená kapacita fact-checkingových organizací.

3
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Že není jednoduché poprat se se sdílením informací, sociální sítě dobře ví. Dát prostor každému, znamená dát prostor rovněž dezinformacím, nenávistným komentářům, kriminálním živlům aj. Dle požadavků zákonů sociální sítě některé příspěvky netolerují (např. rasistické komentáře). Dezinformace ovšem představují úplně novou výzvu, a to pro celou síťovou společnost.

Facebook v boji s fake news především spojil síly s fact-checkingovými organizacemi nebo se naučil detekovat falešné účty vznikající za účelem šíření dezinformací. Dle listu The Washington Post má sociální síť nový nástroj, kterým chce zefektivnit boj s falešnými zprávami. Začal totiž uživatelským účtům udělovat skóre hodnotící jejich důvěryhodnost.

Kapacita fact-checkingu není nekonečná

Není zřejmé, jak je vypočítáváno, každému však vychází vlastní hodnocení na škále od nuly do jedné. Proč? Jedná se o opatření proti těm, kdo vědomě či nevědomky zneužívají systém pro nahlašování závadného obsahu. Není patrně překvapivé, že kromě fake news jsou ohlašovány také články, které jsou zcela legitimní. Za fakticky nesprávné je označují např. ti, kdo jednoduše nesouhlasí s jejich obsahem, poselstvím apod.

Zuckerbergova firma se pro Neowin vyjádřila ke způsobu reputace jedinců. Například ten, kdo nahlásil falešnou zprávu, jejíž nepravdivost byla dokázána fact-checkingovými organizacemi, je považován za důvěryhodnějšího. Příště když takový člověk nahlásí sdílený článek za nepravdivý, bude mít jeho hlášení vyšší váhu než hlášení těch, kdo v minulosti jako fake news nahlásili fakticky akurátní texty.

Kapacita fact-checkingových organizací je samozřejmě omezená, nový systém by tak měl upřednostnit hlášení sdílených článků, které skutečně spadají do kategorie fake news. Popsané přidělování reputačního skóre prý není jediným faktorem určujícím kredibilitu uživatele či uživatelky.

Nahlašujete fake news? Facebook začíná hodnotit vaši důvěryhodnost
Ohodnoťte tento článek!
4.2 (83.33%) 6 hlasů

3 KOMENTÁŘE