FastCopy: opravdu optimalizované kopírování

0

Jakkoliv je kopírování souborů ve Windows vyřešeno uživatelsky elegantně, rozhodně neposkytuje takovou flexibilitu, která by umožnila co nejlepší přizpůsobení aktuálním potřebám. Upřednostníte-li vcelku rozsáhlou nastavitelnost před jednoduchostí, a s ní spojenou rigiditou drag-and-drop rozhraní, pak je miniaplikace FastCopy stvořená přímo pro vás.

Že je kopírování jednoduché?

FastCopy v podobě archivu stáhnete zde. Archiv rozbalte a spusťte soubor Setup.exe, který vás uvede do specifického instalačního rozhraní. Pokud budete chtít v budoucnu aplikaci odinstalovat, spusťte setup ve složce, kterou jste původně zvolili jako cíl instalace, a Uninstall.

První, čeho si po spuštění FastCopy nejspíše všimnete, jsou textová pole s tlačítky Source a DestDir v horní části okna. Chcete-li totiž naplno využít výhod optimalizace, které program nabízí, musíte oželet onu pohodlnou drag-and-drop metodu (tedy kopírování pouhým přetažením myší z místa na místo) a do příslušných polí vypsat adresy ručně, případně využít dialogu poskytovaného tlačítky. Drag-and-drop můžete použít tak, že požadovanou složku ze správce souborů (např. Průzkumníka) přetáhnete do jednoho z polí – do něj se pak přenese celá adresa složky.

Jednorázově lze zadat i kopírování z více zdrojů: adresy jednotlivých složek pak oddělíte středníky. Pokud na konec adresy cílové složky zadáte lomítko (tedy „\“), její požadovaný obsah se zkopíruje přímo do ní. V opačném případě, nebo pokud je zdrojových složek více, dojde nejdříve k vytvoření podsložky a data jsou nahrána teprve do ní.

TIP:I když se může vypisování nebo hledání celých cest kopírovaných složek zdát zbytečně zdlouhavé a oproti klasickému tažení myši složité, vyplatí se pro operace s většími (a hlavně objemnějšími) balíky dat. Několik souborů je určitě stále jednodušší zkopírovat obvyklým způsobem – pokud však např. zálohujete soubory o rozloze v řádech gigabajtů, FastCopy nabízí zajímavé možnosti.

Modifikace, filtry a nastavení

Základní vlastnosti kopírovacího procesu ovlivníte volbou módu v rozevírací nabídce v pravé části okna. Podle módu se:

  • kopírují pouze soubory, které dosud nejsou v cílové složce obsaženy – Diff (no overwrite)
  • kopírují soubory s rozdílnou velikostí nebo datem modifikace – Diff (Size/date)
  • kopírují  soubory s rozdílným datem modifikace – Diff (Newer)
  • kopíruje se vše a soubory v cílové složce jsou přepsány – Copy (owerwrite all)
  • kopíruje se vše a soubory, které nejsou v obou složkách shodné se v cílové složce vymažou, tj. jakási obdoba synchronizace – Sync (Size/date)
  • soubory se nekopírují, ale přesunou, tj. ve zdrojové složce jsou vymazány – Move (Overwrite all)
  • všechny soubory ve zdrojové složce se smažou, ke kopírování vůbec nedojde – Delete


Buffer size ovlivní velikost bufferu použitého pro čtení a zápis souborů – defaultně je nastaven na 32 MB, což je zároveň nejvyšší možná hodnota. Pod polem pro nastavení velikosti bufferu můžete ovlivnit rychlost kopírování – v případě, že například potřebujete souběžně pracovat s jinými aplikacemi, vyšetříte pro ně místo snížením procentuální hranice využití zdrojů. Pokud zvolíte rychlost Auto Slow, aplikace bude využívání zdrojů měnit dynamicky podle toho, zda je okno FastCopy aktivní nebo minimalizované.

Kopírovací proces můžete k co největší efektivitě ovlivnit ještě několika užitečnými zaškrtávacími políčky. Zapnutá funkce Nonstop zařídí nepřetržité kopírování nehledě na nastalé chyby – veškeré nestandardní chování bude tak ignorováno; to se hodí zejména v případech, kdy potřebujete, bez vaší nutné přítomnosti u počítače, zkopírovat velký balík dat a nechcete riskovat, že uprostřed procesu vyskočí na obrazovku zpráva vyžadující vaše potvrzení.

Zaškrtnete-li pole Verify, program po dokončení kopírování zkontroluje integritu dat pomocí hashovaní funkce MD5. Použití Verify se hodí, pokud chcete mít jistotu, že data v cílové složce nebyla kopírováním nijak znehodnocena. Chcete-li znát v průběhu kopírování celkový (odhadovaný) čas do jeho konce, zaškrtněte Estimate. Pak je ovšem do sledování využití zdrojů investována část (i když malá) výpočetního času, což ukrádá z rychlosti kopírování.

Konečně tlačítko Execute odstartuje celý proces. Chcete-li se předem ujistit, že se mezi kopírovanými soubory nevyskytují chybná data, klikněte na tlačítko Listing – to vám vyjede seznam všech souborů a případné informace o chybách. Má-li být soubor během kopírování smazán, objeví se před ním v seznamu znaménko mínus.

Další nastavení a zjemnění detailů

Chcete-li mít okno FastCopy neustále na očích, použijte tlačítko Top. To zajistí jeho připnutí nad všechna okna ostatní.

V nabídce OptionPost-Process máte možnost nastavit chování systému po dokončení kopírování. Kromě vypnutí nebo zmrazení je zajímavá možnost přidání vlastní akce (Add/Modify/Del…), se kterou můžete nastavit provedení prakticky jakéhokoliv procesu (resp. spuštění jakéhokoliv spustitelného souboru), případně přehrání libovolného zvukového souboru (např. jako upozornění při chybě).

Pomocí funkce Filter (zaškrtávací políčko pod tlačítkem Execute) můžete z kopírování vyjmout (nebo do něj výlučně zahrnout) soubory určitých vlastností – jména nastavíte v hlavním okně defaultně, další parametry je možno definovat po zaškrtnutí políčka Always show extended filter na položce Defaults pod nastavením Option – Main Settings.

FastCopy nabízí ještě celou řadu dalších funkcí a podpůrných nástrojů. Pro souborový systém NTFS využijete například možnost zkopírovat společně s daty ACL (Access Control List) nebo alternativní datové proudy (Alternative Streams). S dalším nastavením si pak můžete podle svého uvážení pohrát v Main Settings v nabídce Option.

FastCopy: opravdu optimalizované kopírování
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 1 hlas/ů