Firma může číst soukromé zprávy zaměstnanců, rozhodl evropský soud

0

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) řešil spor mezi Rumunem Bogdanem Barbulescu a jeho bývalým zaměstnavatelem, který jej v roce 2007 propustil kvůli porušení pracovního řádu. Během pracovní doby řešil přes Yahoo Messenger soukromé záležitosti se svou snoubenkou a bratrem.

Firma jako důkaz porušení kázně předložila 45stránkový přepis komunikace. Barbulescu tvrdí, že firma narušila jeho soukromí, když si četla jeho soukromé zprávy. Jenže zapravdu mu nedal prvoinstanční ani odvolací soud doma v Rumunsku. Teď jejich verdikt zopakoval také soud ve Štrasburku.

 

Účet na Messengeru si Barbulescu zřídil na příkaz zaměstnavatele. Tento kanál měl využít pro komunikaci s klienty, jenže stejný účet používal i pro soukromé účely. Firma pojala podezření, že se v pracovní době věnuje privátním záležitostem, i když Barbulescu tvrdil opak. Jeden týden proto začala jeho komunikaci sledovat a zjistila, že lže. Tento důkaz pak firmě stačil k tomu, aby jej mohla propustit.

Rumun se u soudu bránil tím, že firma nedodržela jeho právo na soukromí. Firma přitom všem zaměstnancům zakázala posílat soukromé zprávy během pracovní doby. ESLP tvrdí, že na záznam komunikace z pracovního účtu má zaměstnavatel právo a že o této činnosti musí své lidi informovat. Bez monitorování by ani nemohl získat důkaz, že se zaměstnanci nevěnují práci.

Klíčové na celém případu je, že Barbulescu využíval firemní počítač i pracovní účet. Na jeho práci mohla firma dohlížet. Pokud by Barbulescu využíval soukromý účet nebo i počítač, už by se monitoring ze strany firmy dal považovat na narušování soukromí.

Český zákoník práce (§ 316 odstavec 1) říká, že „zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování tohoto zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.“ Je tak ve shodě s tím, jak postupovali v Rumunsku.

Zdroj: ESLP via The Telegraph

Ohodnoťte tento článek!