Firma X chce ukládat elektrickou energii ve formě tepelné energie do roztavené soli

Dceřinka Alphabetu by se ráda vypořádala s plýtváním energie a nestálostí produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů.

0
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Alphabet není jen o spotřebitelských internetových produktech a prodeji reklamy, což je podnik známý pod jménem Google. Dceřiná firma se záhadným názvem X, jež byla založena v roce 2010, se zabývá zajímavými projekty jako např. distribucí internetového připojení pomocí balónů ve stratosféře.

Jiný jeho projekt, jenž by mohl být brzy testován s cílem odhadnout komerční životaschopnost, je cílený na ukládání energie. V době, kdy se snažíme přecházet na obnovitelné zdroje energie, musíme více než kdy jindy myslet na její ukládání. Větrné nebo solární elektrárny nemusí fungovat za každého počasí. Navíc když je produkována elektřina, kterou momentálně nikdo nespotřebovává, dochází k nevratnému plýtvání.

X se dříve nazývalo Google X. Název byl změněn po přesunutí pod nově vzniklou společnost Alphabet v roce 2015.

Ukládání elektřiny však nepatří k úplně snadným disciplínám. K běžným potížím s akumulátory patří jejich vysoká cena a omezená životnost. Výzkumný tým z podniku X má nápad: energie by mohla být skladována formou tepla v obřích zásobních s roztavenou solí. Teoretický návrh vytvořil Robert Laughlin, fyzik ze Stanfordu oceněný Nobelovou cenou.

Řešení je nazýváno Malta a jeho druhou významnou částí je chladicí tekutina. Ta má být podobná té, co známe z automobilů. Ve skladovacím zařízení by se příchozí elektřina pomocí tepelné pumpy přeměnila na energii termální, z níž by tedy byla část uložena v roztavené soli a druhá část ve chladící kapalině. Horká a chladná energie by mohly být posléze spojením přetvořeny znovu na energii elektrickou.

Základní schéma zařízení pro skladování elektřiny (foto: X)
Základní schéma zařízení pro skladování elektřiny (foto: X)

Této způsob ukládání energie by byl relativně levný a životnost skladovacího zařízení je projektována na 40 let, tj. nejméně třikrát delší doba než u současných technologií. Elektřina by v tomto skladovacím zařízení mohla být uložena nejen na dobu hodin, ale až týdnů. Kdyby nápad fungoval, mohl by významně přispět k proměně energetiky.

Ohodnoťte tento článek!