FS P22W-5 ECO: 22″ se spotřebou 22 W

0

První seznámení, parametry

Nový jednotný design, který zasáhl většinu nových produktů Fujitsu-Siemens se nese ve strohém stylu, který ale hodně uživatelů znechucených neustálým otíráním lesklých povrchů jedině ocení. U všech produktů používá FS kombinaci velmi světlého a velmi tmavého plastu, přičemž v tmavých částech se ukrývají ovládací prvky. 

I když se jedná o 22″ panel s nativním rozlišením 1680 × 1050, podporuje také pomocí interpolace rozlišení 1920 × 1080, tedy Full HD. O kvalitách interpolace si můžete udělat obrázek v příslušné kapitole. 

U modelu P22W-5 ECO je pak použit nový systém úsporného režimu, kdy je panel v podstatě odpojen od sítě a neřekne si tak ani o watt. Za zmínku pak také stojí hned tři videovstupy – D-Sub, DVI-D a HDMI nebo nadstandardní možnosti polohování. Jednou z mála nevýhod je použitý typ panelu, který v tomto případě sází na technologii TN. Na horní straně rámečku displeje pak najdete čidlo, které může řídit optimální hodnotu jasu v závislosti na okolních podmínkách.

     

Paramtry LCD panelu shrnuje následující tabulka:

Možnosti polohování, ovládací prvky

Možnosti polohování jsou u tohoto panelu na dnešní dobu nadstandardní. Panel lze díky podstavci otáčet kolem osy v rozmezi 180°, zvedat až o 120 mm a naklápět v rozmezí -5° až 25°. Jediné co chybí, je otáčení na výšku, které ale stejně většina uživatelů nikdy nepoužije.

Provedení stojanu je vlemi bytelné a panel v nastavených polohách velmi dobře drží. Vzhledem k tomu, že je pojezdový mechanismis kovový, tak rozhodně nehrozí, že by se po čase vyviklal. Také základna má dostatečné rozměry a hmotnost, aby se panel jen tak nerozkýval nebo nepřevrátil v krajních polohách.

         

K ovládání panelu slouží pět tlačítek, jimiž lze přímo zapmout jen ECO režim a zvolit vstup. Pro nastavení jasu, kontrastu nebo čehokoli dalšího už musíte vstoupit do OSD nabídky. Odezva na stisknutí tlačítka bohužel není úplně okamžitá a tak netrpělivý jedinci mohou často dojít v nabídce tam, kam vůbec nechtěli. Při běžném pohledu jsou navíc popisky trochu zakryty tmavou hranou rámečku displeje, takže jsou hůře čitelné. 

OSD nabídka, možnosti nastavení

OSD nabídka vypadá stejně jako celý panel poměrně stroze, nicméně velmi funkčně. Najdete v ní všechna základní nastavení, která můžete u LCD panelu této kategorie potřebovat. Nechybí ani možnost zachování poměru stran, uživatelský barevný profil nebo nastavení úrovně černé barvy, což u 22″ monitorů s TN panelem není zrovna běžnou záležitostí.

K dispozici jsou celkem tři režimy obrazu (Office, Photo, Video), jejichž přepínáním dochází jen k velmi jemným změnám obrazu. Mimo to ale dochází i k mírné změně struktury OSD nabídky, která je v případě režimu Video obohacena o nastavení saturace barev, ale zároveň ochuzena o barevné režimy sRGB, Native a Custom Color. 

Pokud by vám nevyhovovalo nastavování pomocí OSD nabídky s trochu pomalou odezvou, můžete vyzkoušet aplikaci DisplayView Click, kde najdete všechny polořky také a můžete je korigovat pomocí myši. 

Metodika testování

Před tím, než začnu jakýkoli panel testovat, tak na něm v ideálním případě alespoň den běžně pracuji. Tím se čerstvě vybalený panel alespoň částečně zahoří a ustálí. Pak následuje měření optickou sondou X-Rite eye one, kterou změřím barevné podání a jeho odchylky v továrním nastavení. To bývá u řady panelů doslova katastrofální. Pak následuje kalibrace obrazu optickou sondou na co nejlepší hodnoty blížící se teplotě barev 6500K, gamma 2,2 a jasu 150 cd/m2.

Po kalibraci optickou sondou následuje zjišťování pozorovacích úhlů, barevného podání na testovacím obrazci a podání jasu s kontrastem. K těmto účelům používám speciální aplikaci, kterou jako svou diplomovou práci na VUT vytvořil můj dlouholetý kamarád Jirka Švec (díky Jirko).  Díky ní jsem schopen zjistit rozsah zobrazení jednotlivých barevných kanálů RGBCMYK, zejména v jejich kritických krajních rozsazích. To samé platí o podání jasu s kontrastem na stupních šedi.

Na barevném obrazci vidíte zastoupení jednotlivých barev RGBCMYK ve dvou řadách. Spodní pruh zobrazuje celé spektrum odstupňované po deseti krocích v rozmezí 0–255, horní pruh pak jemné detaily v rozmezích 0–25 a 230–254 pro každou barvu. Díky tomu jsem schopen s celkem velkou přesností určit, jaké barevné odstíny jednotlivých barev již panel není schopen ani po kalibraci zobrazit. Výsledkem jsou pak dva grafy, které zobrazují, od jaké hodnoty bylo možné na monitoru rozeznat odstupňování nejtmavších a nejsvětlejších jemných odstínů.

To samé platí pro testovací obrazec se stupni šedi. V horní polovině můžete vidět rozmezí 1–24 na černém pozadí (0), v dolní polovině pak světlé odstíny v rozmezí 231–254 na bílém pozadí (255). Na tomto obrazci se velmi pěkně pozorují např. problémy S-IPS panelů s nejtmavšími odstíny.

Se zkalibrovaným panelem se pak podívám, jak si poradí s barevnými přechody a případným ditheringem. Ten je nejvíc patrný v černo-bílém přechodu, kde je velmi často vidět alespoň jemné pruhování.

První obrazec (se střídavými černými a bílými obdélníky) je věnován měření stability kontrastu. Měřeny jsou vždy rozdíly na dvou stejných sousedních bodech (dvě dvojice), jejichž výsledky jsou pak zprůměrovány. Tím je eliminováno zhoršení výsledků vlivem nerovnoměrnosti podsvícení. Stabilitu kontrastu měrím celkem v jedenácti krocích – pro nastavení jasu od 0 % do 100 % po 10% skocích. Výsledkem je pak graf, který najdete v příslušné kapitole.

Následuje měření homogenity podsvícení, ke kterému si díky této aplikaci zobrazím libovolně hustou (v mém případě 10 × 6) síť, v níž probíhá měření. Jas je v tomto případě nastaven na 100%, aby bylo zamezeno kmitání obrazu na osciloskopu vlivem blikání podsvětlovacích trubic. Výsledky měření jsou pro lepší grafickou přehlednost převedeny do grafického obrazce s příslušnou legendou.

Při stejném nastavení pak probíhá i měření odezvy. Tomuto účelu je věnována také jedna záložka aplikace LCD Tester. Kromě standardního průběhu odezvy měřené v rozsahu 0–x mě zajímá i jak si panel poradí s odezvami pro běžný provoz podstatně typičtějšími a to 127–255 (šedá–bílá) a 75–180 (šedá–šedá, někdy označována jako GTG (gray-to-gray)). Tyto hodnoty jsou pro každý TN panel nejhorší, protože se krystal musí ustálit na dvou ne krajních hodnotách, při nichž není možné v takové míře použít OverDrive.

Za zapůjčení digitálního osciloskopu M526 děkujeme společnosti ETC.

Za zapůjčení optické sondy X-Rite eye-one display 2 děkujeme společnosti Uniware.

Pozorovací úhly, rovnoměrnost podsvícení

Pozorovací úhly jsou typické pro TN panel. Nejhorší situace je při spodním pohledu, kdy velmi rychle dochází k tmavnutí a následné inverzi obrazu. Boční pohledy jsou na tom o poznání lépe a nabízejí přibližně pokrytí 140° bez výraznější změny obrazu. 

Maximální hodnota jasu dokonce převyšuje výrobcem uváděné specifikace a zastavila se až na hodnotě 337 cd/m2. Rovnoměrnost podsvícení však není zrovna ideální a v levém dolním rohu dochází k poklesu maximální intenzity až na úroveň 71 %. On vůbec levý bok panelu je na tom s podsvětlením o něco hůže než ten pravý. Více ukáže náš názorný obrázek:

Jas, kontrast, stabilita kontrastu

Průběh jasu je v podstatě lineární a začíná na velmi nízké hodnotě 69 cd/m2

Při změnách jasu samozžejmě dochází k poblikávání trubic. Zatímco při 100% jasu představuje tento graf rovná čára, při jeho snižování dochází k periodickému blikání trubic. Níže si můžete prohlédnout grafy reprezentující jas na 80 % a 50 %.

 

Stabilita kontrastu by na tom mohla být o poznání lépe, teprve od nastavení jasu na úroveň 60 % a výše dosahuje hodnot kolem 90 % a výše.

Barevné podání a interpolace obrazu

Nastavení barev při továrním nastavení je skoro katastrofální. Všechny barevné kanály jsou ustřeleny do závratných výšin. Napravit to můžete částečně nahráním firemního barevného profilu nebo ruční kalibrací, třeba pomocí aplikace DisplayView Click. Na druhou stranu má panel velmi dobrý barevný gamut, který se blíží barevnému prostoru AdobeRGB. Jedná se však stále o TN panel, takže grafikům jej příliš doporučit nelze.

Kalibrace optickou sondou udělala s obrazem malý zázrak a maximální barevná odchylka nyní činí 1,5 Delta E. Protiváhou tak mohutné kalibrace je ale razantní úbytek maximálního jasu. 

Při pozorování testovacího obrazce bylo patrné, že panel si velmi dobře poradí s tmavými odstíny, ale má naopak problémy s těmi nejsvětlejšími, mezi nimiž není schopen udělat dostatečně znatelné rozdíly. Výsledkem pak bylo, že nejsvětlejší odstíny se slily do jednolité plochy. 

Interpolace obrazu je v základních rozlišením 1024 × 768 i 1280 × 1024 celkem dobrá. Monitor navíc nabízí zachování poměru stran, což reprezentují poslední čtyři obrázky.

Rychlost odezvy a spotřeba

Rychlost odezvy je poměrně vyrovnaná kolem hodnoty 25 ms. pouze v přechodech šedá-šedá panel tuto hranici překračuje. Nicméně při sledování videa ani při hraní her jsem na žádné závažnější nedostatky nenarazil. Rozdvojování hran se nekonalo, stejně tak ani výraznější šmouhy při rychlých změnách obrazu. 

Při měření odezvy jsem zjistil klasické schodování, k výraznému přestřelení nebo naopak podstřelení požadované hodnoty ale nedocházelo. Na následujících obrázcích si můžete prohlédnou nejprve odezvu 0-255-0, následně pak 50-200-50.

Celková spotřeba panelu byla velmi příznivá. Její průběh byl v závislosti na jasu v podstatě lienární. Při zapnutí ECO režimu pak kromě jasu poklesla i spotřeba a to o celých 14 W (z maximálních 45 W). V pohotovostním režimu pak wattmetr ukazoval skutečně spotřebu 0 W. 

Závěrečné hodnocení

Fujitsu-Siemens P22W-5 ECO je rozhodně monitorem, který má svým úživatelům co nabídnout. Monitor má velmi kvalitní zpracování, které koneckonců produktům tohoto výrobce vlastní. Bohatá výbava, skvělé možnosti polohování i nastavování dělají z tohoto panelu skutečně univerzální monitor. Také podpora Full HD rozlišení 1920 × 1080 může někteým videofilům přijít vhod. 

Některé uživatele však může odradit TN technologie, která zapříčiňuje horší pozorovací úhly a nerovnoměrný průběh odezvy (v porovnání s ostatními technologiemi). Oproti jiným TN panelům však tento nabízí skutečně nadstandardní barevný gamut, který se svým pokrytím blíží AdobeRGB. Pro tento panel hovoří také velmi příznivá spotřeba podpořená i ECO režimem. V neposlední řadě je nutné také říct, že k monitorům z řady Premium Line, kam P22W-5 ECO patří, nabízí Fujitsu-Simens garanci nulového počtu vadných bodů.

Plusy a mínusy

+ možnosti polohování
+ podpora Full HD rozlišení
+ tři videovstupy
+ kvalitní zpracování
+ barevný gamut
+ garance 0 vadných bodů

– pomalejší odezva na tlačítka
– tovární nastavení barev
– spodní pozorovací úhel

Za zapůjčení LCD panelu děkujeme společnosti Fujitsu-Siemens.

Kompletní galerie

Ohodnoťte tento článek!