FUPgate: Na jednání s O2 si připravte ostré lokty. Jak probíhala reklamace?

0

O2 letos o prázdninách výrazně změnilo podmínky datových tarifů. Klienti už nemohou po vyčerpání datového balíčku surfovat zpomaleně, ale operátor jim zaúčtuje nový balíček (výchozí nastavení), případně lze v samoobsluze nastavit zablokování dat do konce zúčtovacího období.

Operátor si tvrdošíjně stojí za tím, že zpomalené surfování bylo doplňkovou službou a uživatelé neměli žádnou garanci, že to tak bude fungovat vždy. Proto O2 nepovažuje změnu datových pravidel za důvod, proč by měl klientům dát možnost odstoupit od smlouvy na dobu určitou. Nesouhlasí dTest, ale především ani ten nejpovolanější – Český telekomunikační úřad. Přesto O2 stále trvá na svém.

Reklamace smluvní pokuty u O2
Reklamace smluvní pokuty u O2

Přesvědčil se o tom i Jan Anderle. Ten kvůli zrušení zpomaleného surfování podal u O2 výpověď, chtěl se vyvázat z původní smlouvy sjednané na 24 měsíců. Operátor mu při dalším vyúčtování vyměřil pokutu 1996 Kč. (Podle Zákona o elektronických komunikacích si může poskytovatel služeb říci až o 20 % měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.)

Když Jan Anderle pokutu u O2 reklamoval, operátor nevyhověl a stále tvrdil, že na ukončení smlouvy bez sankce nevznikl nárok. Proto se obrátil na Český telekomunikační úřad. Zaplatil 100 Kč za zahájení správního řízení. Když úřad tuto zprávu zaslal O2, operátor se klientovi ozval zpět a pokutu přehodnotil jako jednorázový vstřícný krok s cílem uspokojit zákazníka.

 

Pokud ani vy nesouhlasíte s chováním O2 a chcete předčasně ukončit smlouvu na dobu určitou, nebojte se bránit. Nejprve případnou vyměřenou pokutu reklamujte u O2, pak u ČTÚ. Dtest má na svých stránkách předvyplněný podnět, který zašlete na podatelnu úřadu (i elektronicky datovou schránkou nebo e-mailem s el. podpisem) nebo zanesenete na některou z poboček. Jan Anderle také radí, abyste trvali na to, aby za vás operátor proplatil správní poplatek.

Tip na čtení:

Zdroj: +Jan Anderle

FUPgate: Na jednání s O2 si připravte ostré lokty. Jak probíhala reklamace?
Ohodnoťte tento článek!