Genius TVGO DVB-D11: analog i DVB-T za babku

0

Genius TVGO DVB-D11 – parametry a foto

Konektorová základna karty neukrývá nic neobvyklého. Najdete zde jeden televizní anténní konektor (pro DVB-T i analogový příjem je anténa společná), další pro připojení FM antény, konektor pro připojení redukce s AV vstupy a nezbytný konektor pro připojení IR čidla dálkového ovládání.

Dálkové ovládání na první pohled nevyhlíží tou nejvyšší kvalitou, ale pro praktické používání netrpí žádnými většími nedostatky. Je přiměřeně velké, lehké s vcelku logickým uspořádáním vystouplých gumových tlačítek a nadstandardní nabídkou funkcí. Nechybí pětisměrné pole tlačítek pro kompletní pohyb v celé aplikaci, tlačítka pro nahrávání, Time-shift, přetáčení (ač v aplikace funguje pouze skokově), zobrazování teletextu, EPG, změnu poměru stran, přímý přístup k úpravám jasu, kontrastu a dalších základních parametrů včetně třech přednastavených režimů (výchozí, divadlo, sport). Zvláště oceňujeme tlačítko pro aktivaci časovače režimu spánku i tlačítko nejen pro vypnutí aplikace, ale i samostatné pro úplné vypnutí počítače. Naštěstí se nejedná o „zbrklé“ tlačítko, po jehož stisku už není cesty zpět, ale jste dotázání, zda to s vypnutím počítače myslíte vážně. Bezproblémový dosah je zhruba šest metrů a mířit přímo na čidlo není ve většině případů nutné.

Genius TVGO DVB-D11
teletext
ano (velká písmena bez diakritiky, malé české znaky chybně)
analogovým příjem
ano 
nastavení zvukových norem
automaticky, jen podle konkrétní země a bez individuální změny
FM příjem
ano
HDTV příjem
neuvedeno
prodleva při přepínání kanálů
2,5 s
záznam vysílání
DVB-T (MPEG-2)/analogový (MPEG-1/2/4 a DivX)
ukládání snímků
BMP, JPEG
Time-shift
ano (se skokovým přetáčením)
časovač vypnutí
ano
probouzení z hibernace
ano
vyhledávání
pouze automatické 
dálkové ovládání
ano
konektory

2× anténní, miniDIN pro redukci na S-Video, kompozitní video, audio (2× cinch), vstup pro IR čidlo

rozhraní
PCI 2.2
příslušenství

CD s ovladači a softwarem, dálkové ovládání, návod, FM anténa, IR čidlo, redukce miniDIN na S-Video, kompozitní video, audio (2× cinch)

dodaný software
HyperMedia Center V2.00.7.31
doporučená konfigurace
Pentium 4 2,0 GHz, 256 MB RAM, PCI 2.2, DirectX 9.0c
podporované operační systémy
Windows XP SP2/MCE/Vista (vše 32 i 64 bitové)
cena
od 850 Kč

Instalace HyperMedia Center

Tento tuner dostal do výbavy software HyperMedia Center 2.0, což je další z aplikací, které se snaží kromě funkcí samotného tuneru do jisté míry zajistit i správu multimedií. Tedy něco ve stylu Windows Media Center, ale samozřejmě ve velmi zjednodušeném provedení. 

Se svižností programu to v tomto případě není až tak špatné a vcelku dobré jsou i nároky na operační paměť, které se pohybují do 50 MB. Ovladače, samotná aplikace a zkrátka vše, co je pro chod tuneru potřeba je dostupná pro Windows XP (SP2), MCE i Vista, vše pro 32 i 64 bitové varianty.

Instalace

Abyste mohli ovládací program plně využívat, nestačí nainstalovat samotnou aplikaci HyperMedia Center a ovladače, ale samostatně i utilitu, která se bude starat o zpracování signálů z dálkového ovladače. V případě používání ve Windows MCE může být ještě nutné instalovat softwarový enkodér, který samozřejmě najdete na přiloženém CD.

Prvotní naladění stanic probíhá krok za krokem. Nejprve si zvolíte, který z tunerů (analogový/digitální) chcete naladit, dále oblast a v dalším okně jednoduše kliknete na položku Scan. Poté se prohledají všechny dostupné frekvence a nalezené kanály seřadí za sebou. Ladění digitálních i analogových stanic je prakticky totožné.

Zřejmě programátorská chyba však způsobila, že hned v druhém kroku při volbě oblasti se místo seznamu států objevilo chybové hlášení. Software byl instalován na dvou různých počítačích a vždy se stejnou chybou. Pokud by taková chyba zaskočila i vás, není nic ztraceno, jen je potřeba trochu improvizovat. V aktuálním okně se pomocí šipky dolů dostanete až na pozici, kde by bylo standardně tlačítko Next (červeně podtrženo) a klávesou Enter pokračujete. Zajímavé je, že pokud tohoto průvodce laděním spustíte v budoucnu přímo z aplikace, je již vše v pořádku.

Základní funkce HyperMedia Center

Ze základního okna máte přístup k šesti režimům – sledování televize, přehrávání videí, prohlížení obrázků, poslech rádia, přístup k nastavení a spuštění nápověd.

Rádio

Pokud vás stále oslovuje poslech analogových FM vln, hurá do toho. Ladění je však pouze automatické a naladí jen ty velmi kvalitní stanice. Na téměř nezbytnou funkci pro mazání nechtěných stanic a změnu pozice se ale zřejmě zapomnělo. Možné řešení nespočívá ani v přímé editaci souboru s nastavením.

Přehrávání videa

Nemám sice věštecké schopnosti, ale jsem si téměř jist tím, že HyperMedia Center se vaším oblíbeným přehrávačem videí nestane. Nečekal jsem sice žádný převratný komfort, bohužel podpora a samotné přehrávání videí je v tomto provedení použitelné jen ve velmi omezených případech.

Jednotlivá videa si ještě vcelku pohodlně na disku nalistujete a v případě kompatibility pro přehrávání je nad názvem souboru zobrazen i statický náhled. Z nejběžnějších formátů přehrajete standardní MPEG a nečiní mu problémy i kodeky DivX. Videa kódovaná do formátu XviD, se kterými se lze setkat velmi často, však aplikace ani nevidí. A pokud už otevřete složku, kde by se takový soubor měl nacházet, program se často začne chovat podivně a zobrazuje názvy složek na místech, kde fyzicky neexistují.

Pokud tento nedostatek překousnete, bude na vás čekat ještě několik dalších. Prvním a vcelku očekávatelným je absence podpory titulků v externích souborech. Dále však ještě musíte zapomenout na jakékoliv funkce mimo skokového přetočení vpřed a vzad, pauzy a stopnutí. Nic jako skokové posunutí filmu například do poloviny zde neexistuje a nemáte ani přehled v jaké časové fázi se nachází. Poměr stran si také musíte upravit ručně, a to obyčejnou změnou velikosti okna. Nic, jako volba z několika pevných přednastavených režimů, zde není.

Prohlížení obrázků

Prohlížet obrázku už můžete s podstatně lepším komfortem než v předchozím případě. Podporovány jsou formáty JPEG, BMP a PNG. Rovněž jsou automaticky zobrazovány náhledy (což trochu prodlužuje hromadné načítání) a lze si aktivovat i funkci SlideShow.

Obecné nastavení

Možnosti celkového nastavení programu jsou velmi omezené a pohrát si v podstatě můžete jen jazykem programu (čeština chybí), výběrem barev, základním nastavením parametrů obrazu (pro všechny kanály stejně), poměrem stran aplikace a cílovými složkami pro ukládání záznamů. V případě zachytávání nebo příjmu analogového signálu je přístupná volba pro změnu formátu záznamu. Lze si však vybrat jen z nabídky MPEG-1/2/4 a DivX, bohužel však bez jakéhokoliv dalšího nastavení.

Televize

Po přechodu do režimu sledování televize trvá přibližně 12 vteřin, než „najede“ obraz i zvuk a aplikaci lze začít běžně používat. K dispozici jsou ihned funkce pro přepínání vstupů, výběr požadovaného kanálu ze seznamu, plánovač nahrávání, vstup do nastavení a EPG. V dolní části okna jsou tlačítka pro aktivaci funkce Time-shift, nahrávání, zachytávání snímků, spuštění teletextu, zobrazení titulků (nefunkční), zobrazení všech kanálů najednou, přepínání audia (u nás nefunkční) a nezbytná tlačítka pro přepínání kanálů a pro změnu hlasitosti.

Velikost okna příliš měnit nemůžete, buď je maximalizováno na celou plochu monitoru, nebo zaujímá tři čtvrtiny plochy. Bohužel i zde chybí základní funkce, jako např. aktivaci režimu vždy navrchu nebo sledování pouze v okně. Je až absurdní, že televizní vysílání můžete sledovat jen přes celou obrazovku nebo v menším okně, které v tomto režimu zbytečně a trvale zobrazuje ovládací prvky.

Tím ale výčet nedostatků bohužel nekončí. Jedním z velkých je nemožnost změny pozice naladěných kanálů a také to, že do digitální televizního vysílání spadají rovněž i digitální rozhlasové stanice. To pak vytváří zbytečný chaos, zbytečné listování seznamem stanic a pro rychlé přepínání pomocí klávesnice nebo dálkového ovladače nutnost pamatování pořadí kanálů.

Za další nedostatek lze považovat absenci automatické detekce správného poměru stran konkrétních pořadů. Nevyhnete se tak nutnosti měnit poměr ručně v nastavení nebo naštěstí i rychleji pomocí dálkového ovladače z předvolených poměrů 4:3, 16:9 a 16:10. Pro změnu poměru stran se navíc musíte přepnout z celoobrazovkového zobrazení do režimu okna a až zde provést změnu. Naštěstí i toto lze zajistit ovladačem.

Nahrávání pořadů je možné naplánovat ručně nebo výběrem v EPG. Možnosti nastavení jsou opět velmi malé a v případě ručního plánování vás překvapí další amatérský nedostatek. Tentokrát v té podobě, že nelze naplánovat nahrávání, které překračuje půlnoc. Musíte tak vytvořit plány dva – první, který bude nahrávat do půlnoci a druhý, který se o to postará po odbití dvanácté.

V plánovači najdete také zkratku S.R.P.O. (Schedule Recording in Power-Off Mode), což není nic jiného, než probuzení počítače v daný čas z režimu spánku. Zde si však dejte pozor, že jakmile na tuto položku kliknete, obdržíte výzvu, zda chcete po ukončení nahrávání počítač vypnout či nikoli. Ať už se rozhodnete jakkoli, program se na nic dalšího neptá a automaticky počítač vypíná (přesněji řečeno přechází do režimu hibernace – spánku). Byl by pro programátory takový problém přidat dotaz, zda na počítači ještě plánujete pracovat nebo se může ihned vypnout? Jak je vidět, zřejmě byl.

Při analogovém příjmu se setkáte se stejným problémem nemožnosti změny pozice či dokonce názvu jednotlivých kanálů. A jak je patrné z obrázku, je to problém poměrně velký. I zde nemáte možnost ručního ladění a musíte se spolehnout na automatické. Citlivost tuneru je dobrá a podaří se naladit všechny dostupné stanice v dobré kvalitě. Další problém se ale objeví, pokud chcete přijímat více kanálů s rozdílnými zvukovými normami. Ty jsou totiž nastaveny podle předem zvolené lokality a jsou pevné pro všechny stanice. U stanic s jinou zvukovou normou tak slyšíte pouze šum nebo nic.

EPG

EPG informace lze po odskrolování zobrazit až na týden dopředu, najednou však vidíte jen aktuální a pět následujících pořadů konkrétního kanálu. Jiné zobrazení možné není a jak je patrné z obrázku, české znaky jsou pro tento program neřešitelným problémem.

Teletext

Příjem teletextových informací je možný pouze u digitálního vysílání a nutno podotknout, že ani zde si aplikace reputaci příliš nenapravila. Jsou možné dva režimy zobrazení, ale nedostatkem je, že čísla stránek nemůžete zadávat z klávesnice nebo dálkového ovladače, musíte se na ně doslova proklikat přes čísla zobrazená v okně nebo po jednom pomocí tlačítek. Jak to asi bude s českými znaky mnozí jistě tuší, ti ostatní to zjistí z obrázků.

Hodnocení

Pokud jste si předchozí odstavce o hodnocení dodaného softwaru četli pozorně, jistě mi dáte za pravdu, že vyzdvihnout některé jeho kvality není úkol jednoduchý. Na první pohled vypadá aplikace sice vcelku schopně a oceňujeme, že ani se stabilitou neměla větší problémy. Přínosná je i podpora probouzení z hibernace, avšak tou se dnes může pochlubit většina dodávaných aplikací.

Pro praktické používání je však plná menších či větších nedostatků. Ne každý si zvykne na absolutní minimum nastavení či nemožnost změny základních prvků, problémem bude i příjem analogových stanic ve více zvukových normách a pro úplnost musíme už jen dodat, že s duálním vysíláním u digitálních stanic si také neporadí – obě zvukové mutace nelze rozdělit a slyšíte je najednou. Jediný případ, kde by se o jejím využití dalo ještě reálně uvažovat, je fungování v celoobrazovkovém režimu za pomoci dálkového ovladače.

Pokud vám ale nebude vadit, že přijdete o funkce dodaného ovladače, tak se pro současnou práci na počítači a sledování televize se rozhodně podívejte po jiném alternativním softwaru (což je díky univerzálním ovladačům možné). Nechcete-li však o funkce ovladače přijít, podívejte se rovnou po jiném tuneru.

Nízká cena (v internetových obchodech od 850 Kč), dobrý hardware a vcelku dobré dálkové ovládání tak jen těžko napravuje to, co nejdůležitější část tuneru (ovládací software) kazí. Ještě jednou ale musím zdůraznit, že pokud vám nejde o kompletní balení tuneru, softwaru a dodaného dálkového ovladače, ale jen o samotný hardware, pak si s pořízením této karty vrásky na čele jistě nepřidáte.  

Plusy a mínusy

+ dobrý příjem
+ analogový i digitální příjem
+ AV vstup
+ dálkové ovládání
+ podpora probouzení hibernace

– kvalita ovládací aplikace
– téměř nulové nastavení
– nelze měnit seznam stanic
– nelze nastavit různé zvukové normy
– nelze přepínat kanály u duálního zvuku
– nastavení nahrávání přes půlnoc

Za zapůjčení televizního tuneru Genius TVGO DVB-D11 děkujeme společnosti 100Mega Distribution.
100Mega

Ohodnoťte tento článek!