Gmail: Užitečné klávesové zkratky

0

Rozhraní, chcete-li prostředí Gmail je možné využívat jak pro správu účtu @gmail.com, tak pro správu ostatních vašich e-mailových účtů. Pokud se tedy ve webovém prostředí pohybujete často, mohou vám jisté klávesové zkratky ušetřit nadbytečné klikání myší.

Zapnutí klávesových zkratek

Nejprve je nutné zjistit a zajistit, že máte klávesové zkratky aktivovány. Po přihlášení ke službě www.gmail.com klepněte na odkaz Nastavení (Settings). Tento odkaz najdete na hlavní stránce vpravo nahoře. Na kartě Obecné (General) klepněte na možnost Klávesové zkratky zapnuty (Keyboard shortcuts on). Nastavení potvrdíte klepnutím na tlačítko (úplně dole na stránce) Uložit změny.

Nyní je možné klávesové zkratky začít směle používat, dejte tedy vaší myši odpočinout. Výběr (dle mého názoru) nejdůležitějších klávesových zkratek níže:

Akce

Klávesová zkratka

Popis akce

Nový e-mail

C

Vytvoří nový (prázdný) e-mail

Nový e-mail v novém okně

Shift + C

Vytvoří nový (prázdný) e-mail v novém okně internetového prohlížeče

Vyhledávání v e-mailech

/

Přesune kurzor do pole pro vyhledávání

Smazat e-mail

#

Přesune otevřený, nebo označený e-mail (skupinu e-mailů) do Koše. Na českých klávesnicích napíšete mřížku pomocí Pravý Alt + X

Jdi na předchozí e-mail

K

Posune kurzor na předchozí (novější) e-mail. Tedy kurzor nahoru.

Jdi na následující e-mail

J

Posune kurzor na následující (starší) e-mail. Tedy kurzor dolů.

Jdi na další e-mail v konverzaci

N

Posune kurzor na následující e-mail v konverzaci od právě označeného e-mailu

Jdi na předchozí e-mail v konverzaci

P

Posune kurzor na předchozí e-mail v konverzaci od právě označeného e-mailu

Otevřít e-mail

Enter nebo O

Otevře označený e-mail/konverzaci, nebo rozbalí označený e-mail v konverzaci

Jdi do Doručené pošty

U

Obnoví (refresh) obsah doručené pošty, zobrazí startovací stránku s Doručenou poštou

Označit konverzaci

X

Označí konverzaci a připraví ji tak k další akci (archivovat, přiřadit štítek, vybrat akci z nabídky akcí apod.)

Odpovědět

R

Otevře okno pro odpověď odesilateli na právě otevřený e-mail

Odpovědět všem

A

Otevře okno pro odpověď odesilateli i ostatním příjemcům právě otevřeného e-mailu

Přeposlat

F

Přeposlat otevřený e-mail

Vyskočit z editovaného pole

ESC

Vyskočí z právě editovaného pole (komu, tělo mailu apod.) tak, aby bylo možné použít další klávesové zkratky a nikoli pokračovat v psaní v editovatelném poli

Uložit koncept

Ctrl + S

Uloží rozepsaný e-mail do Konceptů (Drafts)

Označit jako přečtené

Shift + I

Označí e-mail jako přečtený

Označit jako nepřečtené

Shift + U

Označí e-mail jako nepřečtený

Otevře roletku s akcemi

.

Otevře roletovou nabídku s dostupnými akcemi

Zobrazit klávesové zkratky

?

Zobrazí překryvné okno s rychlou nápovědou ke klávesovým zkratkám


Překryvné okno s rychlou nápovědou ke klávesovým zkratkám

Výběr (dle mého názoru) nejdůležitějších kombinovaných klávesových zkratek níže:

Akce

Kombinovaná klávesová zkratka

Popis akce

Odeslat e-mail

Tab a poté Enter

Odešle rozepsaný/napsaný e-mail

Jdi do složky Všechny e-maily

G a poté A

Přejde do složky Všechny e-maily (All Mail)

Jdi do Kontaktů

G a poté C

Přejde do zobrazení Kontaktů

Jdi do Konceptů

G a poté D

Přejde do složky Koncepty (Drafts)

Jdi do Doručené pošty

G a poté I

Přejde do složky Doručená pošta (Inbox)

Jdi do Odeslané pošty

G a poté S

Přejde do složky Odeslaná pošta (Sent)

Ohodnoťte tento článek!