Google spustil geometrickou kalkulačku. Český vyhledávač ji nemá, ale známe trik

0

Před rokem a půl se ve vyhledávači Googlu objevila vědecká kalkulačka s pokročilými funkcemi. V české verzi nejprve chyběla, ale teď už ji tam najdete. Stejný průběh nejspíš bude mít další novinka. Anglická verze vyhledávače je nově vybavená kalkulačkou pro geometrii. Pokud si ji chcete vyzkoušet, v prohlížeči otevřete anonymní okno a v něm přejděte na google.com/ncr.

Geometrická kalkulačka Googlu Geometrická kalkulačka Googlu
Geometrická kalkulačka Googlu

Pak už se můžete přirozeným jazykem ptát na vzorce nebo konkrétní výpočet objemu kvádru, obvodu kružnice nebo délku přepony v pravoúhlém trojúhelníku. Samozřejmě musíte znát jejich anglické názvy. Google k tomu v nápovědě uvádí pár příkladů.

  • what is the volume of a cylinder with radius 4cm and height 8cm
  • diagonal of a rhombus calc
  • formula for a triangle perimeter
  • hypotenuse calc
  • how do I calculate triangular prism volume?
  • find the diameter of a sphere whose volume is 524 gallons
  • a^2+b^2=c^2 calc a=4 b=7 c=?
  • calculate the diagonal of a cube with 6mm edge

Google umí počítat s Platónskými tělesy, troj-, čtyř- a mnohoúhelníky, hranoly, pyramidami, kruhy, kružnicemi a koulemi. U nich vypočte obvod, obsah, objem, zná Pythagorovu, sinovou a kosinovou větu. A samozřejmě dokáže převádět mezi různými jednotkami. Už aby to fungovalo i u nás.

 

via: GOS

Ohodnoťte tento článek!