GumNotes: nepotřebujete diář, poznámky zapisujte kamkoliv

0

Aplikace GumNotes patří mezi zástupce dobře propagovaných a zejména dobře podporovaných, ale přitom stále „free“, projektů, o čemž se můžete přesvědčit např. na původních autorských stránkách GumNotes.com. Kromě informací o produktu a rad, jak na něj vyzrát, se tam dočtete o nepřeberném množství nabízených výhod. Jak to s nimi doopravdy je, se můžete dočíst na následujících řádcích.

GumNotes stáhnete zde. Po dokončení klasické instalace budete provedeni ještě několika úvodními kroky aplikace, během nichž se dozvíte pár základních tipů pro používání a seznámíte se s možností aktualizace.

Následně se před vámi objeví hlavní okno s textovým polem pro psaní poznámek (dolní část okna) a seznamem poznámek již napsaných (horní část okna, po prvním spuštění je seznam prázdný).

Poznámka ve třech krocích

Hlavní finta GumNotes, jak již bylo řečeno v úvodu, spočívá v jeho integraci se systémem – konkrétně tedy s aplikací, která byla použita jako poslední před vložením poznámky. Naposledy aktivní aplikace se prováže s vytvořenou poznámkou a při jejím dalším spuštění GumNotes poznámku vyvolá. Můžete tak vytvořit celou síť připomínek, z nichž každá se otevře právě když ji budete potřebovat, tj. při práci s provázaným programem.

Samotnou poznámku vytvoříte v textovém poli v dolní části hlavního okna.

Uložení poznámky potvrdíte buď stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na růžovou ikonu v pravé dolní části okna.

Tímto způsobem můžete vytvořit celkem libovolné množství připomínek, které se prováží vždy s naposledy navštívenou aplikací. Pokud pracujete s více aplikacemi zároveň (což je pravděpodobné), GumNotes svůj aktuální seznam poznámek přepne vždy podle relevantní aplikace. Můžete tak například vytvořit tři poznámky k dokumentu MS Word, další poznámku k internetovému prohlížeči a pak se vrátit opět k poznámkování ve Wordu. Celá série vytvořených poznámek se definitivně uloží, až když program s ní svázaný ukončíte.

Poznámky se vám pak zobrazí při příštím spuštění dané aplikace, případně i konkrétního souboru (záleží na typu aplikace).

TIP: V kombinaci s nástroji sady MS Office rozeznává GumNotes i konkrétní soubory, což oceníte zejména při práci s více soubory stejného typu (např. několika dokumenty MS Word).

A ještě několik ne nepodstatných maličkostí

Základní způsob zobrazení poznámek probíhá prostřednictvím oznámení v system tray v pravém dolním rohu obrazovky. Chcete-li mít o poznámkách větší přehled, zabrouzdejte do nabídky Options (v liště nabídek na hlavním okně aplikace nebo pomocí kontextové nabídky na ikoně v system tray) a zaškrtněte položku Popup if an annotation is available. Při spuštění příslušné aplikace se objeví okno GumNotes se seznamem všech provázaných poznámek.

Užitečným prvkem je rovněž nastavitelnost vlastnosti always-on-top, neboli trvalé připnutí okna nad všechna ostatní. S oknem aplikace GumNotes můžete toto provést buď pomocí ikony připínáčku v pravém dolním rohu, zaškrtnutím položky Pin to desktop v nabídce View na liště nabídek, nebo zaškrtnutím položky Always on top v nabídce Options.

V nabídce Options si hračičkové jistě užijí ještě s možností přidání zvukového upozornění nebo se správou většího počtu databází poznámek.

Dejte vědět kolegům

Jak píší autoři na svých stránkách, GumNotes je „First NOTECHAT with your friends and colleagues“, tedy něco jako první poznámkový komunikační systém. Svázání poznámek s konkrétními aplikacemi a soubory (a jejich nezávislosti na konkrétním uživateli) se dá s výhodou využít, pokud např. na jednom dokumentu pracuje více autorů. Formou GumNotes poznámek si tak řešitelé mohou vyměňovat informace o posledních úpravách, připomínky o nedodělcích apod. a mají při tom naprostou jistotu, že se poznámka zobrazí libovolnému uživateli při příštím otevření dokumentu.

Ohodnoťte tento článek!