Hanbaté filmy nemají nárok na ochranu autorských práv, rozhodl soud v Německu

0

Čas od času informujeme o soudních procesech s piráty a o pozoruhodných verdiktech, které v nich padají. Loni například soud v Portugalsku došel k závěru, že porušení autorských práv pro osobní a nekomerční účely není protiprávní a že postihováním této činnosti by bylo porušeno právo na vzdělání, kulturu a svobodu projevu.

Těžko říct, jestli i němečtí soudci měli na paměti vzdělání obyvatelstva v oboru anatomie pohlavních orgánů. V každém případě si firma Malibu Media, producent hanbatých videí pod značkou X-Art, u soudu vyslechla, že její díla si právní ochranu nezaslouží. Videa totiž prý „velmi primitivním způsobem zobrazují pouze sexuální procesy“ a jsou tedy klasifikovány jako „čirá pornografie“, nikoliv jako kreativní intelektuální vlastnictví, které má dle německého copyrightového zákona právo na ochranu.

Kauza začala v loňském roce, kdy se společnost Malibu Media dovtípila, že němečtí uživatelé internetu nelegálně sdíleli osm videí ze série X-Art. Se zjištěnými IP adresami se obrátila na soudy s cílem identifikovat pachatele a vymáhat po nich náhradu škody. Výše zmíněné stanovisko ale nebylo jediným důvodem, proč soud žádost zamítl. Jedním z důvodů bylo, že dílo není v Německu oficiálně dostupné ani na DVD, ani online, a proto se na něj autorskoprávní ochrana nevztahuje. Jeden by čekal, že bude problém s doložením ušlých zisků, ale evidentně ne – německé copyrightové právo je skutečně až takto benevolentní.

Poslední důvod je ještě vtipnější než dva předchozí. Soud totiž (zajisté po důkladném prostudování audiovizuálních materiálů) konstatoval, že videa se pouze hlásí k obchodní znače X-Art, ale nikde v nich není ani zmínka o Malibu Media jakožto o držiteli autorských práv. Společnost proto z pohledu soudu nebyla schopna věrohodně doložit, že je skutečně vlastníkem práv.

 

Zdroj: TorrentFreak

Ohodnoťte tento článek!