HotkeyMan a AutoHotkey: klávesové zkratky pro začátečníky i pokročilé

0

I když klávesové zkratky integrované přímo ve Windows 7 bezesporu nějaké to kliknutí ušetří (viz např. jeden ze starších článků), nenabízejí zrovna příliš prostoru pro vlastní kreativitu. Vhodným nastavením můžete kolikrát ušetřit ne jedno nebo dvě kliknutí, ale rovnou celou sérii příkazů.

HotkeyMan – rychle a přehledně

Účelovou aplikaci HotkeyMan stáhnete např. zde. Prvním krokem k úspěšnému managementu klávesových zkratek může být už průvodce, který se vám po instalaci sám nabídne. Můžete např. změnit některé základní windowsácké kombinace pro minimalizaci/maximalizaci okna nebo nastavit rychlé spuštění poznámkového bloku.

Průvodce pro přidání vlastní zkratky pak spustíte např. prostřednictvím ikony v system tray v pravém dolním rohu: v kontextové nabídce zvolte položku Settings a následně klikněte na tlačítko v levém horním rohu New hotkey.

Začněte tím, že zvolíte libovolnou klávesu (musí se jednat o znak, tzn. písmeno, číslice z numerické klávesnice nebo i čárky, středníky apod., ale např. mezerník už použít nemůžete) a k ní přiřaďte libovolné z kláves (jednu nebo i více) Alt, Shift, Ctrl a Win (tj. tlačítko se symbolem Windows). Potvrďte tlačítkem Next.

V následujícím kroku přiřadíte ke kombinaci požadovanou akci – může se jednat o práci s oknem (maximize/minimize/close), se schránkou (place in clipboard, capture screen) nebo o spuštění konkrétního souboru, příp. webové stránky (open file/open website). U některých akcí pak můžete přidat i parametry – to se hodí např. u spouštění konkrétních souborů v nestandardním režimu.

Když na ikonu v system tray jednou kliknete, objeví se před vámi seznam všech zkratek. Ve správci je pak můžete libovolně upravovat (tlačítko Edit) a případně aktivovat/deaktivovat bez toho, abyste je rovnou mazali (zaškrtávací políčko Active).

AutoHotkey – co si člověk sám neudělá

AutoHotkey vyžaduje o něco více uživatelské zručnosti než výše uvedený HotkeyMan, zato vám však může výrazným způsobem usnadnit život (nebo alespoň urychlit práci). Stáhnout program můžete zde v podobě instalátoru nebo zde jako zip archiv.

Rozhraním, v němž budete s AutoHotkey pracovat, není nic jiného, než váš poznámkový blok (příp. jiný podobný textový editor). Začněte tím, že si vytvoříte soubor – buď přímo typu AutoHotkey, tj. například na ploše Nový > AutoHotkey Skript, nebo klasický textový dokument, u kterého pak změníte příponu na .ahk.

Základní příkazy mají podobu klávesové kombinace, dvojice znaků „::“ (dvě dvojtečky) a aktivity, která se má vykonat. Kombinace pro speciální znaky jsou:

 • # pro tlačítko Win
 • ! pro tlačítko Alt
 • ^ pro tlačítko Ctrl
 • + pro tlačítko Shift
 • pro libovolný znak použijte symbol jeho znaku, pro mezerník výraz „space“
 • Numpad# pro číslice na numerické klávesnici, kde # je číslice od 0 do 9

Následně oddělte již zmíněnou dvojicí dvojteček „::“ a přidejte příkaz k provedení. Ten může mít podobu:

 • Run cesta_k_souboru/webové_stránce pro spuštění cílového souboru nebo webové stránky
 • Send {klávesa(y)} pro odeslání požadované kombinace kláves na vstup
 • WinMinimize, WinMaximize, WinRestore, WinClose pro příslušné operace s aktuálně aktivním oknem

Výsledný příkaz tedy může vypadat takto:

 • #n:: Run http://www.google.com à kombinace Win + n otevře internetovou stránku v novém tabu
 • ^!c::Run Notepad à kombinace Ctrl + Alt + C spustí pozámkový blok, resp. aplikaci, která je přiřazená pod systémovou proměnnou Notepad (nejste-li si jistí, pak je vždy lepší zadat přesnou adresu)

 Když jste se skriptem hotovi, soubor uložte a dvojklikem jej spusťte (nezapomeňte zkontrolovat příponu .ahk). V system tray se vám objeví nová ikona pro každý další spuštěný skript – jeho funkčnost můžete vyzkoušet stisknutím příslušné kombinace kláves. Případné další rady a funkce najdete na kvalitně zpracovaných autorských stránkách AutoHotkey.com.

Ohodnoťte tento článek!