Hromadné přejmenování souborů: Ant Renamer a Métamorphose (1. část)

0

Ant Renamer: v jednoduchosti je síla

První z řady nástrojů na hromdané přejmnování má pro českého uživatele tu výhodu, že podporuje jeho rodný jazyk. Jednoduše ovladatelný a přehledný nástroje můžete stáhnout z oficiální stránky buď v běžné verzi s instalačním programem, případně můžete zvolit přenosnou edici.

Přestředí Ant Renameru nedisponuje klasickým panelem nabídek, k veškerému ovládání si vystačíte s několika tlačítky. Prvním krokem pro hromadné přejmenování je volba dávky souborů ke zpracování. Tu obsloužíte klepnutím na tlačítko Soubory, kde můžete do seznamu položek určených k přejmenování zahrnout soubory či složky (případně obojí) pomocí tlačítek na panelu nástrojů (Přidat soubory, Přidat složky) nebo jednoduše metodou táhni a pusť.

 

Před vložením do seznamu máte ještě možnost zvolit, zda chcete do výběru zahrnout i všechny soubory v podsložkách, případně zda se mají přejmenovávat buď výhradně adresáře, nebo výhradně soubory. Pomocí tlačítka Odebrat mrtvé (ikona se symbolem přeškrtnuté lebky) je možné odebrat ze seznamu odkazy na neexistující soubory.

Tlačítko Akce vás zavede do agendy pro nastavení podmínek automatických změn. Podle charakteru požadované úpravy zvolte v levém sloupci jednu z možných procedur, nastavte požadované parametry a pro uskutečnění transformace stiskněte tlačítko Spustit vpravo nahoře na panelu nástrojů.

Jednou ze základních úprav je například záměna znakových řetězců, viz funkce Nahradit řetězec. Do pole Hledat zadejte řetězec, který má být nahrazen, v poli Nahradit tímto se pak bude nacházet jeho náhrada. Názvy můžete pomocí funkce Vypočítat rovněž očíslovat tak, že nastavíte výchozí krok a inkrement (ten může být i záporný); zde si všimněte, že pro umístění znaků, které jsou v průběhu přepočítávány, program používá zástupné symboly (pro číslo %num%, pro původní název souboru zase %name% apod.).

Pakliže si potrpíte na velký výběr hudebních nahrávek ve formátu MP3, využijete i zajímavou funkci, která přebere informace o skladbách ze štítků ID3. Získané údaje můžete pak použít u písní v názvech souborů, viz položka Použít info tagu MP3.

Všechny transformační funkce mezi sebou můžete i libovolně kombinovat. Zaškrtněte políčko Obsah dávky ve spodní části okna a u požadovaných funkcí klepněte na panelu nástrojů na Přidat vybranou akci a její nastavení do dávky (ikona se čtverečky). Při spuštění přejmenování pak celá proběhne na základě všech příkazů obsažených v dávce.

Métamorphose: tisíc a jedna kombinace

Metamorphose je o poznání robustnější a komplexnější nástroj. Budete mít možná problém se v něm zorientovat, pokud ale na druhou stranu najdete cestu, budete schopni automatizovat i opravdu složité struktury názvů. Aplikaci můžete stáhnout zde.

Oproti Ant Renameru umožňuje Metamorphose neustále sledovat stav potenciálních změn; v dolní polovině okna máte před sebou neustále seznam všech souborů zahrnutých do výběru pro přejmenování, přičemž obzvláště zajímavý je sloupec New Name, který nabízí náhled na názvy souborů a adresářů po provedení transformace.

Na kartě Picker volíte soubory, které chcete zahrnout do výběru. Zaškrtnutím políček Folders nebo Files můžete výběr omezit na výhradně soubory nebo složky, příp. zaškrtnutím Walk zajistíte i procházení podsložek a všech souborů v nich obsažených.

Karta Main obsahuje na první pohled trochu chaotické uspořádání textových polí. Když se ale nenecháte odradit, základní potřebné funkce najdete hned v prvním řádku. Zaškrtnutím políček Name a Extension (přípona) deklarujete, kterých částí názvu se budou úpravy dotýkat, úpravou pole Prefix (předpona) zajistíte přidání nového textu před aktuální název, v poli Suffix (přípona) se pak bude nacházet text umístěný za názvem.

Pokud využijete pole Dir, můžete do adresářové struktury všech zahrnutých souborů přidat další složku  bezprostředně nad úroveň aktuálního umístění. Tj. pokud pro výchozí soubor „C:/texty/soubor_01.txt“ zadáte „Dir: nova_slozka“, výsledkem bude přidání adresáře „C:/texty/nova_slozka/soubor_01.txt“.

Pro nahrazení konkrétních řetězců v názvech můžete použít funkci Search. Zde buď nahradíte konkrétní řetězec znaků (vyberte Text (blank for all)), regulární výraz (vyberte Reg-Expr) nebo můžete pracovat se znaky s ohledem na jejich pozici v názvu – vyberte možnost Position, v prvním počítadle nastavte výchozí pozici a v počítadle Length pak pozici posledního znaku. Tedy pokud např. v názvech souborů „extraWindows-00x.jpg“ chcete zkrátit řetězec na „extraWin-00x.jpg“, můžete buď do pole Text zadat řetězec „ows“ nebo u volby Position nastavit výchozí pozici pro označení devět („d“ je devátý znak v řetězci) a koncovou pozici dvanáct („s“ je na dvanácté pozici řetězce).

Pole Replace with by pak zůstalo prázdné, protože chcete vybrané znaky vyměnit za „prázdný“ řetězec, tj. jenom je odstranit. Pokud byste je chtěli nahradit jiným řetězcem, tento jednoduše do pole Replace with zapište.

S textem vybraným procedurou Search (tj. buď prostý textový řetězec, regulární výraz nebo sled znaků určených pozicemi v názvu) můžete dále v názvu „hýbat“ procedurou Move – řetězec buď posunete na příslušnou pozici určenou pořadím to position nebo za/před druhý textový řetězec, který zadáte do pole text

Znaky můžete rovněž vložit opakovaně – zaškrtněte Insert a v počítadle every x characters zvolte počet znaků, po němž se má vložení řetězce vždy zopakovat.

U volby Modify length máte ještě možnost zkrátit název (zleva nebo zprava) na zadaný počet znaků. Metamorphose umožňuje podobně jako Ant Renamer i číslovat a doplňovat do názvů zástupné symboly. Pro datum, čas, číslování nebo štítky ID3 klepněte na příslušné tlačítko u horní hrany okna v sekci Main

Rozšířené možnosti číslování pak najdete na záložce Numbering, kde kromě standardních číslic lze využít i alfabetického značení nebo římských číslic. Nastavit můžete opět vzestupné/sestupné číslování, velikost každého „skoku“ (Count by), případně vynulování počítadla (Reset every x). Karta Date and Time ovládá formátování data a času podle některého z běžných standardů.

O výsledku svých kombinačních schopností se můžete nanečisto přesvědčit stisknutím tlačítka Preview (pokud je zaškrtnuté políčko Automatic Preview, náhled se přepočítává automaticky podle prováděných změn), samotnou transformaci pak spustíte tlačítkem Go!.

Ohodnoťte tento článek!