IBM Lotus Symphony: výrazně vylepšené OpenOffice.org

0

Pokud OpenOffice.org aktuální verzi Microsoft Office něčím konkuruje, je to určitě cena. Mnozí z uživatelů by jistě přidali tradiční vzhled bez pásu karet Ribbon a jistě by se našly i další argumenty pro OpenOffice.org. V IBM se rozhodli na základě jádra, které využívá StarOffice a z něj vzešlý OpenOffice.org vytvořit ucelený kancelářský balík, který bude všechny aplikace integrovat do jednotného uživatelského prostředí. Mezi otevřenými dokumenty a aplikacemi se zde přepínáte pomocí panelů, podobně jako při práci s internetem ve webovém prohlížeči.

Pokud se pozorně podíváte, všimnete si absence některých částí, které má OpenOffice.org – například databáze. Na druhou stranu nejde o tak často používanou funkcionalitu. IBM Lotus Symphony je lokalizován do češtiny a kromě textového editoru, programu na tabulky a prezentace nabízí i zabudovaný webový prohlížeč. Nechybí podpora exportu dokumentů do PDF a potisk obálek.

Představení, konkurence, textový editor, tabulky

Základy práce s IBM Lotus Symphony

Instalační program IBM Lotus Symphony si stáhnete z webových stránek výrobce po zadání svého jména a e-mailové adresy. Program je v češtině a česky komunikuje také samotný instalátor. Jednotlivé kroky instalace pouze potvrzujete, po jejím dokončení je možné program rovnou spustit. IBM Lotus Sympohony podporuje tři typy dokumentů – text, tabulky a prezentace. Všechny je možné vytvářet klepnutím na příslušný odkaz na úvodní straně.

Všimněte si, že místo nových oken se jednotlivé části IBM Lotus Symphony pro úpravu daného typu dokumentu otevírají v nové záložce. Přepínání mezi dokumenty je tedy podobné práci s moderním webovým prohlížečem. U každé záložky najdete křížek, kterým lze vybraný dokument zavřít. Jednotlivé dokumenty mají vlastní nástrojovou lištu, podle jejich typu se mění i hlavní programová nabídka. K uložení dokumentu lze použít jako funkci Soubor|Uložit jako, tak tlačítko se symbolem diskety v nástrojové liště.

Textový dokument

V horní části okna klepněte na tlačítko Nový a vyberte Dokument produktu Lotus Symphony. Otevře se nová záložka pro úpravu textového dokumentu. Téhož docílíte klepnutím na odkaz Vytvořit nový dokument na úvodní stránce. Všimněte si, že se rozhraní programu mírně proměnilo, přibyly formátovací funkce v nástrojové liště (biu pro tlusté písmo, kurzívu a podtržení, zarovnávání, zformátování do odrážek atd.) a nabídka pro výběr písma. Na pravé straně se objeví panel Vlastnosti textu, pomocí kterého upravujete vzhled dokumentu. Většina úprav mění aktuální slovo pod blikajícím kurzorem, pokud chcete upravit odstavec nebo celý dokument, musíte jej nejprve myší označit.

Vytvoření tabulky a grafu

K vytvoření tabulky se dostanete buď odkazem z titulní strany, nebo zavoláním funkce Nový|Tabulka produktu Lotus Symphony. Poté se objeví klasická mřížka, která je společná všem tabulkovým programům. Do jednotlivých buněk tabulky můžete okamžitě začít psát údaje, které lze následně různě vyhodnocovat. Barvu písma a buňky změníte po jejím označení výběrem z nabídky v pravém bočním panelu.

Potřebujete-li do některé buňky vložit součet, průměr nebo jiné zpracování hodnot v ostatních buňkách, pak tuto buňku označte a klepněte na tlačítko s odmocninou a rovnítkem pod nástrojovou lištou. V průvodci zvolte příslušnou funkci (pro průměr třeba AVERAGE). Tlačítkem Další se přepněte na výběr hodnot pro zpracování touto funkcí. Klepněte na tlačítko Zmenšit, označte vybrané buňky s hodnotami, opět klepněte na toto tlačítko a dokončete zadání funkce tlačítkem OK.

Pro zpracování hodnot do grafu nejprve buňky označte, v nástrojové liště klepněte na tlačítko se symbolem koláčového grafu a v průvodci postupně vyberte typ a vzhled grafu. Po jeho vložené ho samozřejmě myší přesunete, tažením za rohy lze měnit jeho velikost.

Prezentace, kliparty, obálky, PDF, export do MS Office

Vytvoření prezentace

Při vytváření prezentace, ke kterému se dostanete z úvodní stránky nebo z nabídky Nový, si nejprve vyberte rozvržení slajdu. Učiníte tak klepnutím na některou z nabízených šablon v pravém bočním panelu. Poté postupujte podle instrukcí, které šablona zobrazí. Poklepejte do jednotlivých políček a vložte jejich obsah. Pokud jde o textové pole, přepnete se do editace, v případě obrázku vám Lotus Symphony zobrazí dialog pro výběr souboru s obrázkem, který do slajdu následně vloží.

Pro zformátování textu můžete použít podobná tlačítka jako u textového editoru. Pro vytvoření nového slajdu stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+M nebo klepněte do prázdného místa v levém panelu Miniatury stránek pravým tlačítkem myši a vyberte funkci Vytvořit stránku. V režimu prezentace se v programové nabídce objeví nová položka Prezentace, pod kterou najdete funkce pro spuštění promítání vytvořených slajdů, pro jejich načasování atd.

Vložení klipartu

Jelikož je čas od času potřeba text trochu oživit, jistě oceníte, že je do jednotlivých dokumentů možné vkládat obrázky. IBM Lotus Symphony nabízí také možnost stažení klipartů, tedy jednoduché kreslené grafiky. Na úvodní stránce klepněte na odkaz Stáhnout nový klipart. Přepnete se do galerie nabízených klipartů, ve které použijte vyhledávací políčko – bohužel reaguje jen na anglické názvy. V nalezených výsledcích si obrázek rozklepněte, pokud se vám líbí, pak pokračujte odkazem View full size image.

Na plnou velikost obrázku poté klepněte pravým tlačítkem myši a uložte jej. Do dokumentu jej poté vložíte pomocí tlačítka Vytvořit grafiku (je vedle symbolu grafu v nástrojové liště). Zobrazí se souborový dialog, ve kterém obrázek vyberete a poté upravíte jeho velikost tažením za rohy.

Potisk obálek

Příprava šablony pro potisk obálek he v IBM Lotus Symphony poněkud ukrytá. Najdete ji v programové nabídce Soubor|Nový|Obálka. Zobrazí se dialog Vytvořit obálku, ve kterém si z nabídky Formát vyberte typ obálky, který chcete potisknout. Zkontrolujte jeho šířku a výšku, případě zadejte vlastní rozměry a klepněte na tlačítko OK. Obálka se zobrazí jako dokument se dvěma textovými políčky.

Ta jsou připravena pro zadání odesilatele a adresáta. V textovém poli můžete samozřejmě libovolně měnit vzhled a velikost písma. Připravenou obálku odešlete do tiskárny pomocí funkce Soubor|Tisknout. Nemusíte se bát, okraje textových rámečků se na vytištěné obálce neobjeví.

Export do PDF

Se soubory PDF se setkáváme již řadu let jako s univerzálním formátem pro přenos dokumentů mezi různými počítači. Jeho výhodou je, že se vždy zobrazí ve stejné podobě a prohlížeč těchto souborů má na svém počítači snad každý. Svůj dokument do formátu PDF převedete pomocí funkce Soubor|Exportovat. Poté jen zadáte název a umístění souboru, nastavíte některé vlastnosti vytvářeného PDF a stisknete tlačítko Export.

Webový prohlížeč

Součástí IBM Lotus Symphony je vedle částí pro tvorbu různých dokumentů také zabudovaný webový prohlížeč. Jeho záložku si zobrazíte po stisku tlačítka Nový. Práce s tímto prohlížečem je stejná, jako u samostatných webových prohlížečů. Do adresního řádku zadáte adresu stránky, kterou chcete navštívit, stisknete klávesu Enter a počkáte na zobrazení stránky. Výhodou tohoto prohlížeče je provázanost s ostatními součástmi IBM Lotus Symphony.

Podpora Microsoft Office

Již při instalaci IBM Lotus Symphony si všimnete, že tento program podporuje především kompatibilitu s dokumenty vytvářenými pomocí kancelářského balíku OpenOffice.org. na jeho základech je ostatně postaven. Data jsou standardně ukládána do otevřeného formátu OpenDocument, v ukládacím dialogu však lze vybrat formát pro Microsoft Word.

IBM Lotus Symphony je průběžně aktualizována. Nejnovější verze 1.3 mimo jiné přináší tolik požadovanou podporu OpenXML, čili nového (už ne tolik) formátu z Microsoft Office 2007. Zaujme vás?

Ohodnoťte tento článek!