IcoFX: profesionální editor ikon (dříve) bez poplatků

0

Na některé zajímavé editory ikon nebo správce ikonových sad jste mohli narazit již v předchozích článcích, viz např. Trojice editorů ikon. IcoFX v sobě skrývá spoustu užitečného z klasického malování i z pokročilejších grafických programů (vrstvy, magickou hůlku, transparentnost a další funkce byste v malování jen stěží hledali), zároveň umí i trochu pracovat s dávkami a početnějšími sadami ikon a kurzorů. Nemálo šikovných nástrojů z něj navíc vymáčknete ve zdarma dostupné verzi.

Stahovat můžete zde.

Upřesnění: Výše uvedený odkaz směřuje na verzi 2.0.1, která je volně dostupná jen pro patnáct uložení. Po použití příslušného počtu funkce Save se zkušební program zablokuje. Plně funkční a zdarma dostupná byla aplikace do verze 1.6.4 – tuto distribuci najdete např. zde.

Někde mezi Malováním a Photoshopem

Po prvním spuštění (ať už se rozhodnete využít průvodce nebo nikoliv) vás asi příliš nepřekvapí staré osvědčené schéma: lišta s obecnými a souborovými funkcemi (cut&paste, undo&redo apod.) se nachází v horizontální poloze pod panelem nabídek, panel pro práci s grafikou (okno Tools) najdete u levé hrany okna, v pravé části pak barevnou paletu, štětce (Brushes), vzory gradientů (Gradients), vrstvy (Layers), historii a další. Vše je ovšem uzpůsobeno tomu, aby variace ikon s efekty poskytovaly co největší tvůrčí svobodu a zároveň příliš nezahlcovaly málo využitelnými prvky.

Rozhodnete-li se funkčnost IcoFX vyzkoušet na vlastním projektu, v nabídce FileNew vyberte jednu z možností Image, Icon nebo Cursor. Největší svobodu při editaci poskytuje typ Image, jehož výsledné použití můžete upřesnit až po dosažení určité cílové podoby (Icon a Cursor např. neumožňují pracovat s vrstvami). Rozměry ikon i kurzorů jsou standardně čtvercové a volitelné v závislosti na cílovém rozlišení (16×16 až 256×256) – nastavit  můžete i vlastní rozměr (zaškrtnutím políčka Custom), vzhledem k výsledné použitelnosti se ovšem doporučuje zachovat čtvercový poměr stran. U kurzoru můžete ještě zvolit mezi statickým (Static Cursor) a animovaným (Animated Cursor) typem.

Součástí každé ikony/kurzoru jsou samozřejmě i jeho varianty pro jiná rozlišení. Nemusíte se tedy vázat na jeden rozměr a v nabídce Image → Add New Image… můžete přidat rozměr další. Jednotlivé varianty potom najdete ve sloupci v levé části v hlavním pracovním okně obrázku a kdykoliv mezi nimi můžete přepínat.

Z aktuálního projektu můžete v rychlosti udělat kurzor nebo ikonu kliknutím na tlačítko Create Windows/Macintosh Icon/Cursor from image… v horizontální nástrojové liště (nebo v nabídce Image). V dialogovém okně máte možnost zaškrtnout, v jakých rozměrech a barevných režimech se má ikona vygenerovat, což vám při vytváření ušetří nějakou práci.

Opravdu perfektně vystínovaná ikona

Mezi již zmíněné propracované funkce pro editaci v panelu Tools patří mimo jiné:

  • možnost označování tzv. lasem (Lasso selection)
  • magická hůlka (Magic Wand) – ta slouží pro výběr plochy na základě barevné příbuznosti podle předem nastavené tolerance
  • štětec (Brush), který umožňuje provádět tahem myši operace na základě matematických operací s barevnými kódy (násobení, negace, ostrost, zvýraznění teplých/studených odstínů…)
  • vzorky gradientu (Gradient)
  • nebo např. Color Eraser pro odstranění konkrétní barvy z výběru

Z nabídky Effects můžete na ikony aplikovat přes dvacet předpřipravených efektů nebo si pomocí funkce Custom Filter vytvořit vlastní. Hračičkové si zde opravdu užijí, protože k dispozici je kromě seznamu možných filtrů i plně editovatelná matice, na jejímž základě se přebarvují sousední pixely podle polohy od centra obrázku.

Rychlým způsobem, jak vytvořit vlastní ikonu, může být i nasnímání výřezu obrazovky. V nabídce File vyberte položku Capture, nastavte rozměr a parametry a označte libovolnou plochu.

Práce se skupinami souborů a dávkové zpracování

IcoFX umí bez problémů převádět mezi formáty obrázků a ikon/kurzorů jak na úrovni jednotlivých souborů, tak i v rámci celých ikonových sad. Dávkové zpracování spustíte pomocí nabídky Tools → Batch Create Icons or Cursors pro převod z obrázkových formátů do formátu ikony nebo kurzoru (přípony ico, icns, cur, ani) nebo Create Images pro převod do obrázkového formátu. U převodu do ikonového formátu lze opět nastavit požadované rozměry a barevné módy. Z celé řady nejrůznějších formátů (dll, bin, exe…) můžete vydolovat ikony pomocí funkce Batch Extract Icons or Cursors.

Pakliže potřebujete přetvářet a organizovat celé ikonové sady, pro lepší manipulaci vám poslouží možnost třídění ikon/kurzorů do knihoven. V nabídce Tools →Icon/Cursor Resource Editor přidejte kliknutím na ikonu Add do seznamu nové položky a knihovnu následně uložte ve formátu ICL. Budete-li v budoucnu měnit více ikon naráz, jednotný přístup k více ikonám vám to výrazně usnadní.

Poznámka: Ve zkušební verzi je knihovna omezena pouze na pět položek.

Případný hlubší zájem o editor ikon IcoFX můžete zkusit ukojit v podrobných návodech nebo diskusí na obsáhlém fóru.

Ohodnoťte tento článek!